• Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè ở Công ty AGREXPORT - Hà NộiLuận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè ở Công ty AGREXPORT - Hà Nội

  Ngày này xuất khẩu đã trở thành một hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia cho dù đó là quốc phát triển hay đang phát triển. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nư...

  doc108 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty 247Luận văn Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty 247

  Trong bất cứ một nền kinh tế nào thì sản xuất cũng là để phục vụ cho tiêu dùng. Nếu sản phẩm sản xuất ra mà không tiêu thụ được thì sản xuất sẽ trở thành v.lý do để tồn tại, cho nên dù muốn hay không đã là nhà kinh doanh thì ngay từ khi sản xuất sản phẩm đã tính đến việc lập ra kế hoạch tiêu thụ và xây dựng các chiến lược phân phối sản phẩm của mìn...

  doc98 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 2005 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây NguyênLuận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên

  Đất nước ta đang trong quá trình phát triển theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do vậy quản lý tài chính doanh nghiệp cần phải có những thay đổi cho phù hợp với xu thế phát triển này. Hơn nữa, nước ta đã và sẽ hội nhập chủ động, hiệu quả vào khu vực AFTA/ASEAN, mức độ mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ, tài chính, đầu tư s...

  doc91 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 2544 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Thực trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà NộiLuận văn Thực trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội

  Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có lượng vốn nhất định và nguồn tài trợ tương ứng. Vốn chính là tiền đề của sản xuất kinh doanh. Song việc sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả cao mới là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp.Vì vậy, bất cứ một doanh nghiệp nào sử dụng vốn sản xuất...

  doc74 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 2616 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của Tổng công ty chè Việt namLuận văn Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của Tổng công ty chè Việt nam

  Thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi các doanh nghiệp Nhà nước phải đối diện trực tiếp với thị trường, phải thay đổi cách thức làm ăn mới có thể tồn tại và phát triển bền vững trong cơ chế thị trường nhất là ...

  doc79 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 2303 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội và một số giải pháp cơ bản để thực hiệnLuận văn Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của Công ty Da giầy Hà Nội và một số giải pháp cơ bản để thực hiện

  Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã có sự nhìn nhận nghiêm khắc hơn về các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đề ra và điều chỉnh những chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp và có hiệu quả. Trong những nhiệm vụ mà theo em là trọng yếu ở các doan...

  doc60 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 2392 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Nhà máy bia Đông Nam áLuận văn Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Nhà máy bia Đông Nam á

  Từ sau Đại hội VI, nền kinh tế Việt Nam bước sang một giai đoạn mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần khác nhau tham gai vào nền kinh tế ngày càng nhiều và phức tạp. Điều đó đã tạo điều kiện cho...

  doc76 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TSTLuận văn Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cơ chế quản lý kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh mới, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương mở rộng quan hệ ngoại thương. Kinh doanh xuất nhập khẩu đóng một vai...

  doc73 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 1809 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Công ty Dược Phẩm Trung Ương ILuận văn Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Công ty Dược Phẩm Trung Ương I

  Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đã có không ít doanh nghiệp do không chuyển biến thích ứng với cơ chế thị trường nên đã không thể đứng vững và tồn tại trong cơ chế mới. Điều này đã chứng tỏ mức độ cạnh tranh trên thị trường đang ngày càng quyết liệt hơn, và một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự phá sản của các doanh nghiệp là không t...

  doc45 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 3139 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty khoá Việt Tiệp . Thực trạng và giải phápLuận văn Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty khoá Việt Tiệp . Thực trạng và giải pháp

  Đất nước ta đang trên con đường đổi mới và phát triển, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải thỏa mãn nhu cầu của thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận: Kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải rất năng động và nhạ...

  doc56 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 2217 | Lượt tải: 1