• Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà NộiLuận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội

  Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện để loài người tồn tại và phát triển. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng. Để quản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc loại hình, thành phần kinh tế hay hình thức ...

  doc95 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2032 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựngLuận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng

  Trong nền kinh tế thị trường, khi mà nền khoa học công nghệ phát triển, đời sống, kinh tế,văn hoá, xã hội không ngừng nâng cao thì xây dựng cơ bản đã trở thành một ngành hết sức quan trọng. Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản là công trình có giá trị lớn , thời gian sử dụng lâu dài nên rất có ý nghĩa về kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm xây dựng cơ bản ...

  doc93 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2298 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải PhòngLuận văn Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng

  Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt nam đã chỉ rõ "Phát huy sức mạnh dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa...." (trích Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX). Với mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước có nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng và Nhà nước p...

  doc68 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2258 | Lượt tải: 1

 • Cơ Khí đại cương(Chương 2)-Đh Bách KhoaCơ Khí đại cương(Chương 2)-Đh Bách Khoa

  Chương II: Vật liệu dùng trong công nghiệp 2.1 Kim loại và hợp kim 2.2 Cấu tạo và sự kết tinh của kim loại 2.3 Khái niệm cơ bản về hợp kim ….

  pdf59 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 3289 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Công tác hạch toán chi phí, doanh thu của hoạt động phát hành báo chí tại Công ty Phát hành báo chí Trung ƯơngLuận văn Công tác hạch toán chi phí, doanh thu của hoạt động phát hành báo chí tại Công ty Phát hành báo chí Trung Ương

  Sự ra đời và phát triển của ngành kế toán đi liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất, kinh doanh. Khi nền sản xuất, kinh doanh xã hội càng phát triển thì công tác kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành một công cụ đắc lực, không thể thiếu trong quản lý kinh tế của nhà nước và của các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn hoạt động kin...

  doc62 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2740 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Vài nét khái quát về công ty ô tô vận tải số 3Luận văn Vài nét khái quát về công ty ô tô vận tải số 3

  Công ty vận tải vận tải ô tô số 3 là một doanh nghiệp nhà nước chuyên kinh doanh vận tải trực thuộc cục đường bộ việt nam – Bộ giao thông vận tải, quý trình hình thành và phát triển của công ty được đánh bởi mốc thời gian chính sau: Tháng 3 năm 1983 Bộ giao thông vận tải ban hành quyết định số 531/QĐ-BGTVT thành lập xí nghiệp vận tải ô tô số 3, x...

  doc100 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2417 | Lượt tải: 1

 • Cơ Khí đại cương(Chương 1)-Đh Bách KhoaCơ Khí đại cương(Chương 1)-Đh Bách Khoa

  Chương I : Khái niệm cơ bản 1.1 Các khái niệm về quá trình sản xuất cơ khí 1.2 Chất lượng bề mặt sản phẩm 1.3 Độ chính xác gia công

  pdf20 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 6988 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Nước khoáng Cúc Phương ElmacoLuận văn Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Nước khoáng Cúc Phương Elmaco

  "Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco" được thành lập tháng 9 năm 2004 sau khi chuyển đổi từ công ty nhà nước sang hình thức công ty TNHH là một đơn vị đang trên đà phát triển được sản xuất với dây chuyền công nghệ cao. Nước khoáng Cúc Phương được khai thác từ nguồn nước khoáng nóng ở độ sâu trên 10 mét có tên khoa học Bicacbonmagiê có hiệu quả to...

  doc34 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 1960 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương MaiLuận văn Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai

  Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đồng thời với chính sách mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy ngày càng có nhiều cách doanh nghiệp thành lập. Do nhiều doanh nghiệp ra đời nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, muốn đứng vững và phát triển được mỗi doanh nghiệp cần p...

  doc69 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2032 | Lượt tải: 1

 • Luận văn đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng của Công tyLuận văn đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng của Công ty

  * Lời nói đầu * Nội dung cơ bản của báo cáo Phần 1 : đánh giá thực trạng công tác kế toán của công ty I - Đặc điểm tình hình của đơn vị 1. Chức năng , nhiệm vụ ,vị trí , phương hướng hoạt động 2. Cơ cấu tổ chức , quản lý 3. Tổ chức , hình thức kế toán áp dụng 4. Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch ...

  doc44 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 3216 | Lượt tải: 1