• Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương chi nhánh Cần ThơLuận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương chi nhánh Cần Thơ

  Sau hơn 20 năm cùng với sựnghiệp đổi mới đất nước, hệthống các ngân hàng thương mại (NHTM) ởViệt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tếnói chung và quá trình đổi mới, phát triển của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp nói riêng. Trong hoạt động c...

  pdf81 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 1999 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần ThơLuận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ

  Có thểnói chưa bao giờnền kinh tếViệt Nam được đặt trong bối cảnh hội nhập rộng rãi nhưngày hôm nay. Nhìn lại 10 sựkiện kinh tếlớn của Việt Nam trong năm vừa qua ta thấy nổi bậc những vấn đềnóng bỏng. Từsựkiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ150 của tổchức thương mại ThếGiới (WTO), tổchức thành công Hội nghịDiễn đàn hợp tác phát ...

  pdf91 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 5

 • Khóa luận Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lấp VòKhóa luận Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lấp Vò

  Trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước cùng với sự hòa nhập vào nền kinh tế thới giới. Nền kinh tế của Việt Nam đạtđược thành quả như hiện nay không thể không kể đến sự đóng góp của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, hệ thống ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, nền sản xuất ngày càng phát triểnhệ thống...

  pdf53 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 1921 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Tiền GiangLuận văn Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Tiền Giang

  Nội dung của đềtài tập trung phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Đầu Tưvà Phát Triển chi nhánh Tiền Giang qua ba năm 2004, 2005, 2006. Số liệu sửdụng trong đềtài chủyếu được thu thập từcác báo cáo tổng kết, bên cạnh đó, kết hợp với việc quan sát tìm hiểu và trực tiếp trao đổi với các nhân viên trong đơn vị, và đềtài còn sửdụng phương ...

  pdf74 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 1995 | Lượt tải: 3

 • Khóa luận Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thành phố Long XuyênKhóa luận Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thành phố Long Xuyên

  Bất kỳ nền kinh tế của quốc gia nào muốn phát triển thì điều kiện tiên quyết là quốc gia đó phải có nguồn vốn mạnh và nguồn vốn này phải được sử dụng một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, việc này không dễ thực hiện vì nguồnvốn và nhu cầu về vốn của mỗi người, mỗi thời điểm và mỗi nơi là không gi ống nhau. Để khắc phục những nhược điểm trên của ...

  pdf49 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 5

 • Khóa luận Hoạch định tài chính năm 2007 tại công ty TNHH Việt AnKhóa luận Hoạch định tài chính năm 2007 tại công ty TNHH Việt An

  “Hoạch định tài chính 2007 tại công ty TNHH Việt An” nhằm giúp hoạch định tài chính và dự báo tài chính của công ty trong tương lai. Quá trình hoạch định tài chính sẽ được xây dựng dựa trên việc phân tích tình hình tài chính của công ty ở các năm trước cũng như xu hướng phát triển trong tương lai. Chương 1:Đề tài được thực hiện theo phương p...

  pdf50 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 4

 • Khóa luận Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng ngoại thương Việt NamKhóa luận Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

  Vài thập niên gần đây, những thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật đã đưa nhân loại bước sang một thời kì mới-thời kì văn minh hậu công nghiệp. Trong số những thành tựu đó, chúng ta phải kể đến sự phát triển của công nghệ thông tin. Có thể nói, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã giúp các doanh nghiệp thay đổi tư duy lẫn p...

  pdf97 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 2738 | Lượt tải: 3

 • Tiểu luận Tổng quan mô hình CamelsTiểu luận Tổng quan mô hình Camels

  Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của ngân hàng. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa theo sáu yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng : đó là Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cả...

  pdf19 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 4412 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ phục vụ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại Việt NamKhóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ phục vụ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại Việt Nam

  Gia nhập thành công vào Tổchức thương mại thếgiới –WTO, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức cũng như cơ hội to lớn. Điều có thểdễdàng nhận thấy sau khi gia nhập WTO là sựphát triển ngày càng rộng rãi của loại hình ngân hàng nói chung và các hình thức Thanh toán quốc tếnói riêng tại các Ngân hàng. Hoạt động thanh toán quốc tếlà cầu nối...

  pdf12 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 2322 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Giải pháp hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt NamKhóa luận Giải pháp hoàn thiện chế độ cho thuê tài chính ở Việt Nam

  ỞViệt Nam, để đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệnhằm cạnh tranh trên thịtrường của các doanh nghiệp, cũng như đểthực hiện mục tiêu Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá nền kinh tế, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nhanh chóng đưa đất nước bắt kịp tốc độphát triển của thếgiới thì nhu cầu vốn đầu tưrất lớn. Mặc dù Nhà nước ta đã tích cự...

  pdf96 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 2377 | Lượt tải: 3