• Đề cương câu hỏi địa lí tự nhiên đại cươngĐề cương câu hỏi địa lí tự nhiên đại cương

  : Xác định tọa độ vị trí của A (trong vùng nội chí tuyến), biết rằng độ cao của Mặt Trời lúc 12h trưa ở đó vào ngày 22/6 là 87035’ và giờ ở đó nhanh hơn kinh tuyến gốc là 7h03’ - Xác định vĩ độ của A: A nằm ở vĩ độ bắc vì A vào ngày 22/6 có góc nhập xạ lớn hơn 66033’ (bắc xích đạo) ?A = ? - (900 – h0) = 23027’ – (900 – 87035’) = 21002’B

  doc39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 2897 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thônBài giảng Quy hoạch chi tiết khu dân cư nông thôn

  7.1.2. Quy mô điểm dân cư 2. Quy mô điểm dân cư Nông thôn hiện có b) Đối với khu vực nông thôn miền núi Mật độ dân cư thưa hơn và do phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số nên quy mô các điểm dân cư thường là quá nhỏ và không có ranh giới rõ ràng giữa làng bàn và ruộng nương canh tác Tình trạng sống rải rác của dân cư miền núi đ...

  ppt22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 4492 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Xu thế phát triển khu dân cư nông thônBài giảng Xu thế phát triển khu dân cư nông thôn

  6.3.1. Những yêu cầu về quy hoạch 4. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn ngoài các yêu cầu về kinh tế còn phải bảo đảm các yêu cầu quốc phòng, chống bão lụt và bảo vệ môi trường. 5. Quy hoạch các điểm dân cư cần xét đến triển vọng phát triển trong tương lai, phải đáp ứng các yêu cầu sản xuất và đời sống trong giai đoạn trước mắt, đồng thời phải có ...

  ppt7 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 2671 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Khu dân cư nông thônBài giảng Khu dân cư nông thôn

  5.3. Phân loại điểm dân cư nông thôn - Nhóm III: Các điểm dân cư cần xóa bỏ trong kỳ quy hoạch. Đây là những điểm dân cư kiểu chòm xóm nhỏ, ở lẻ tẻ, vị trí không thuận lợi, thậm chí còn gây trở ngại cho việc tổ chức lãnh thổ, do đó cần xóa bỏ trong thời gian quá độ ( 3- 5 năm) - Nhóm IV: Các điểm dân cư xây dựng mới. Những điểm dân cư này có th...

  ppt11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 6506 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Quy hoạch chi tiết đô thịBài giảng Quy hoạch chi tiết đô thị

  4.1.1. Vị trí và giới hạn của khu đất. + Những quy định của QHTT đối với khu đất về tính chât, quy mô, yêu cầu kỹ thuật các công trình, về kiến trúc cảnh quan, giới hạn tầng cao, mật độ xây dựng, khả năng cung cấp điện nước, xử lý môi trường . Cũng cần phải được xem xét đánh giá, xác định rõ xem có phù hợp không và quy hoạch như thế nào cho phù h...

  ppt27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 5425 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quy hoạch tổng thể xây dựng đô thịBài giảng Quy hoạch tổng thể xây dựng đô thị

  3.3. Những nguyên tắc định hướng phát triển không gian đô thị 1. Tuân thủ hướng chỉ đạo của quy hoạch vùng Đô thị phát triển dựa trên sự gắn bó và quan hệ mật thiết với sự phát triển toàn vùng. Quy hoạch vùng đã cân đối sự phát triển cho mỗi điểm dân cư trong vùng lãnh thổ. Do đó QHTT đô thị cần phải có những đề xuất bổ xung sửa đổi các dự kiến ...

  ppt10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 2832 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Đô thị hóa và quá trình phát triển đô thịBài giảng Đô thị hóa và quá trình phát triển đô thị

  2.2. Quá trình phát triển đô thị 2.2.2. Sự gia tăng dân số đô thị Đặc trưng của thế giới từ hơn một thế kỷ gần đây là hiện tượng gia tăng dân số một cách nhanh chóng, nổi bật là hiện tượng tập trung dân cư vào đô thị. Hiện tượng này còn được gọi là bùng nổ dân số. - Năm 1800 thế giới có 1,7% dân số sinh sống trong các vùng đô thị lớn - Năm 1...

  ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 20080 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng môn Quy hoạch đất ở đô thị và khu dân C nông thônBài giảng môn Quy hoạch đất ở đô thị và khu dân C nông thôn

  1.2. Phân loại đô thị Nhằm phục vụ cho công tác quản lý hành chính về đô thị cũng như xác định cơ cấu và định hướng phát triển đô thị thì phải phân chia thành nhiều loại với quy mô khác nhau. Việc phân loại đô thị thường dựa vào tính chất và vị trí của nó trong mạng lưới đô thị quốc gia, hay phân loại theo tính chất dựa vào yếu tố sản xuất chín...

  ppt14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 4409 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quy hoạch phát triển nông thônBài giảng Quy hoạch phát triển nông thôn

  Vùng Nông thôn là vùng dân cư sinh sống chủ yếu là Nông dân, so với thành thị, vùng nông thôn có mật độ dân số, trình độ dân trí, trình độ tiếp cận thị trường, trình độ sản xuất hàng hoá và sự phát triển của kết cấu cơ sở hạ tầng kém phát triển hơn

  ppt117 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 6683 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tổ chức thương mại thế giới WTOBài giảng Tổ chức thương mại thế giới WTO

  Cấp thứ tư: Các Uỷ ban và Cơ quan. Dưới Hội đồng Thương mại Hàng hoá là 11 uỷ ban, 1 nhóm công tác và 1 uỷ ban đặc thù. Dưới Hội đồng Thương mại Dịch vụ là 2 uỷ ban, 2 nhóm công tác và 2 uỷ ban đặc thù. Dưới Hội đồng Giải quyết tranh chấp (Cấp thứ 2) là Ban Hội thẩm và cơ quan Phúc thẩm. (Ngoài ra, do yêu cầu đám phán của Vòng đám phán Doha, WT...

  ppt30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 13/08/2013 | Lượt xem: 3386 | Lượt tải: 2