• Đề tài Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Hà Giang hiện nayĐề tài Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Hà Giang hiện nay

  Hơn 20 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta đã có sự thay đổi đến cơ bản và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu...

  pdf94 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 3338 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nayĐề tài Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay

  Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Bởi lẽ, năng lực tư duy lý luận là cơ sở quan trọng để cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh hoạch định đường lối, chủ trương, chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Đường lối, chủ trương của Đảng là đường lối chung, khá...

  pdf86 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 2603 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Sơn HàĐề tài Nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Sơn Hà

  Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay là một nền kinh tế mở với nhiều thành phần kinh tế cùng hoạt động. không giống như những năm từ 1999 trở về trước thì nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mà thành phần kinh tế Nhà nước chiếm chủ đạo, các công trình xây dựng hầu hết do các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện Nhưng từ những năm 19...

  pdf73 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 2024 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nâng cao hiệu quả về hoạt động Marketing của Công ty Công viên Thống NhấtĐề tài Nâng cao hiệu quả về hoạt động Marketing của Công ty Công viên Thống Nhất

  Qua từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển dịch và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Đó là nhờ sự góp sức rất lớn của các doanh nghiệp trong đó bào gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi doanh nghiệp có những hình thức thoả mãn nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ của khách hà...

  pdf53 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1820 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Nghiên cứu hệ truyền động điện dùng động cơ một chiều không chổi thanĐề tài Nghiên cứu hệ truyền động điện dùng động cơ một chiều không chổi than

  Ngày nay, thế giới đang chứng kiến sự thay đổi to lớn của nền sản xuất công nghiệp do việc áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Cùng với sự thay đổi của nền sản xuất công nghiệp, ngành khoa học công nghệ về tự động hoá cũng có những bƣớc phát triển vƣợt bậc và trở thành ngành mũi nhọn của thế giới. Các hệ thống tự đ...

  pdf121 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 22/12/2012 | Lượt xem: 3036 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần 4 góc phần tưĐề tài Nghiên cứu hệ truyền động điện biến tần - Động cơ xoay chiều sử dụng biến tần 4 góc phần tư

  Trong công nghiệp rất nhiều máy sản xuất yêu cầu phải điều chỉnh tốc độ động cơ truyền động với phạm vi rộng và chất lượng điều chỉnh tốt. Với sự ra đời và phát triển của hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha bằng phương pháp thay đổi tần số nguồn cấp cho mạch stator nhờ các bộ biến tần đã giải quyết được rất nhiều v...

  pdf109 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 22/12/2012 | Lượt xem: 2066 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nghiên cứu hệ truyền động biến tần - Động cơ không đồng bộ cho thang máyĐề tài Nghiên cứu hệ truyền động biến tần - Động cơ không đồng bộ cho thang máy

  Ngày nay cùng với việc công nghiệp và hiện đại hoá xã hội ngày càng phát triển, các toà nhà cũng ngày càng cao hơn và hiện đại hơn. Một yếu tố không thể thiếu về nhu cầu thể hiện sự bề thế sang trọng của toà nhà là ,những thang máy lắp đặt bên tro ng. Vì vậy thang máy là một phần không thể thiếu và đóng góp vai trò rất quan trọng cũng như...

  pdf82 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 22/12/2012 | Lượt xem: 2192 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Nghiên cứu hệ điều khiển thích nghi mờ và ứng dụng cho hệ truyền động có khe hởĐề tài Nghiên cứu hệ điều khiển thích nghi mờ và ứng dụng cho hệ truyền động có khe hở

  Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ vật liệu thì các lý thuyết mới về điều khiển hệ thống cũng đã xâm nhập nhanh chóng vào thực tế và mang lại tính hiệu quả cao khi dùng các lý thuyết điều khiển mới này. Một trong những lý thuyết mà các nhà khoa học trên thế giới đang quan tâm nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế đó là lý thuyết điề...

  pdf97 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 22/12/2012 | Lượt xem: 1868 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho cánh tay robot bằng phương pháp quy hoạch phi tuyếnĐề tài Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho cánh tay robot bằng phương pháp quy hoạch phi tuyến

  Khoa học kỹ thuật và công nghệ ở các nước trong khu vực và trên thế giới đang trong thời kỳ phát triển như vũ bão đã đưa Việt Nam đứng trước rất nhiều thời cơ vận hội và thách thức mới trên con đường hội nhập với nền kinh tế thế giới. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước đòi hỏi đội ngũ các nhà kho...

  pdf190 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 22/12/2012 | Lượt xem: 2161 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Nghiên cứu điều khiển thích nghi cho đối tượng có đặc tính cực trịĐề tài Nghiên cứu điều khiển thích nghi cho đối tượng có đặc tính cực trị

  Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, cộng nghiệp hóa hiện đại hóa ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Tự động hóa cao song song với việc sử dụng một cách triệt để nguồn năng lƣợng, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, cải tiến môi trƣờng làm việc, cải thiện nhu cầu sống của con ngƣ...

  pdf113 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 22/12/2012 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 4