• Hợp đồng ủy thác xuất khẩuHợp đồng ủy thác xuất khẩu

  Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng nhà nước và Nghị định số 17 ngày 16/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh HĐKT. Căn cứ vào. (các văn bản ngành và địa phương quy định cụ thể về xuất khẩu và ủy thác xuất nhập khẩu). Hôm nay, ngày.tháng.năm. Tại.(ghi địa điểm ký kết)

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 2176 | Lượt tải: 0

 • Hợp đồng cho thuê mặt bằng quảng cáoHợp đồng cho thuê mặt bằng quảng cáo

  Bên A đồng ý cho bên B được thuê mặt bằng để gắn treo tấm pa-no quảng cáo có kích thước: chiều rộng.m, chiều dài.m Tại địa điểm: Tổng diện tích sử dụng trên tường rào vòng thành là: .m2 Thời hạn thuê mặt bằng quảng cáo là: .tháng (kể từ ngày đến hết ngày.)

  doc1 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 3274 | Lượt tải: 2

 • Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trìnhHợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

  Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản. Căn cứ v...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 1833 | Lượt tải: 4

 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóaHợp đồng vận chuyển hàng hóa

  Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng nhà nước và Nghị định số 17 ngày 18/01/1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh HĐKT. Căn cứ.(các văn bản pháp quy về vận tải hàng hóa của ngành hoặc địa phương nếu có). Căn cứ vào thỏa thuận của hai bên

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 2

 • Hợp đồng mua bánHợp đồng mua bán

  Bên A giao hàng hóa là các sản phẩm. (có danh sách và bảng báo giá kèm theo hợp đồng này là bộ phận cấu thành và không thể tách rời của hợp đồng này). Hóa đơn GTGT theo mẫu số 01 GTGT-3LL của Bộ Tài Chính, phiếu xuất kho hàng hóa của bên A cho bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng là không tách rời của hợp đồng này.

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 2305 | Lượt tải: 2

 • Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộcTờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

  Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Nơi ở hiện nay Hộ khẩu thường trú

  doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 2120 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế phần mềm chi tiếtThiết kế phần mềm chi tiết

  - Đối với các hệ quản trị CSDL DB2, Foxpro, Access: Chỉ ra đường dẫn và thư mục lưu trữ - Đối với các hệ quản trị CSDL Oracle, SQL,.

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 3

 • Mô tả công việc cửa hàng trưởngMô tả công việc cửa hàng trưởng

  Quản lý nhân viên bán hàng:: - Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần. - Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên. - Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý. - Họp nhân viên bán hàng 01lần / tuần. - Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 2608 | Lượt tải: 5

 • Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ởBiên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

  - Căn cứ Quyết định số ___/___ngày.tháng.năm.của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ): Số : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện)

  doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 1881 | Lượt tải: 1

 • Biên bản thanh lý hợp đồngBiên bản thanh lý hợp đồng

  1- Nội dung công việc bên B đã thực hiện : Bên B đã bàn giao toàn bộ số . đã nhận cho bên A theo nội dung đã ghi trong hợp đồng.(KÌm theo b¶ng kª chi tiÕt) 2- Tổng giá trị kinh phí bên B được hưởng thanh toán : Tổng giá trị hợp đồng bên B được hưởng thanh toán (Bao gồm thuế giá Trị gia tăng là : .

  doc1 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/10/2013 | Lượt xem: 2116 | Lượt tải: 2