• Luận văn Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninhLuận văn Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh

  Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố c...

  doc45 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường ThuỷLuận văn Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ

  Trong thời kỳ hiện nay, công tác kế toán luôn được chú trọng ở tất cả các doanh nghiệp vì tầm quan trọng của nó. Chức năng của kế toán là ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán còn cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng khác ngoài doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý, các th...

  doc80 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2041 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7Luận văn Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7

  Việc chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường là xu hướng tất yếu. Nền kinh tế thị trường với các quy luật khắt khe chi phối mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đến mọi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất. Đứng trước những yêu cầu của nền kinh tế thị trường đòi hỏi công tác quản lý và hệ thống quản lý có sự thay đổi phù hợp với ...

  doc48 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 1882 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Lí luận chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệpLuận văn Lí luận chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

  Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nờn cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nú giữ vai trũ đặc biệt quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất tạo ra sản phẩm, gúp phần tạo nờn cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế. Đối với một doanh nghiệp thỡ TSCĐ thể hiện năng lực, trỡnh độ cụng nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuậ...

  doc74 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2963 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TWLuận văn Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

  Từ sản xuất đến tiêu dùng đó là một con đường gian truân, một bài toán hóc búa cho các doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, khi mà nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất vật chất gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất ra bán cho ai và bán như thế nào? Bởi vậy, bê...

  doc73 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông AnhLuận văn Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh

  Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội loài người. Trong đó mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh lại là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm, thực hiện cung cấp các lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Xã hội càng phát triển thì càng đòi hỏi sự đa dạng và phong...

  doc80 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 8

 • Luận văn Hoàn thiện hạch toán Doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà NộiLuận văn Hoàn thiện hạch toán Doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội

  Dù kinh doanh trong lĩnh vực nào,lợi nhuận luôn là mục tiêu mà các doanh nghiệp theo đuổi.Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu từ tổ chức quản lý đến sản xuất kinh doanh và tiêu thụ... Do vậy, tổ chức quá trình sản xuất tiêu thụ hợp lý, hiệu quả đã và đang trở thành một vấn đề bao trùm toàn bộ hoạ...

  doc78 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 3010 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3Luận văn Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3

  Trong nền kinh tế thị trường này Công ty Dệt 8-3 cũng như các Công ty Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất cứ 1 Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam đều phải đối đầu với rất nhiêù khó khăn . Có nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi quá nhanh cuả hệ thống và Thế giới , sự hòa nhập kinh tế đất nước trong vùng và Thế giới , sự phát triển của k...

  doc52 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2194 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18

  Trong xu thế phát triển của thế giới, khi mà nền kinh tế chuyển đổi hoàn toàn sang nền kinh tế mở, thì việc sản xuất kinh doanh càng trở nên khó khăn. Để các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được,thì yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải cạnh tranh với nhau và cuộc cạnh tranh này càng trở nên gay gắt và khốc liệt khi nền kinh tế càng...

  doc78 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2718 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ GươmLuận văn Tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm

  Doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế phải luôn luôn sáng tạo để đứng vững trên thị trường. Muốn vậy, các nhà doanh nghiệp phải biết sử dụng các công cụ quản lí tài chính sao cho phù hợp cho từng công đoạn sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất. Xuất phát từ nhu cầu trên, kế toán trở thành công cụ quan trọng, đắc lực trong việc quản lí, điều...

  doc75 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2198 | Lượt tải: 10