• Luận văn Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244Luận văn Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244

  Xây dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong xu hướng phát triển chung, đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đ...

  doc72 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 1746 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng LongLuận văn Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long

  Hiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà nước. Không những thế còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng dệt may. Trước đây, Công ty thuộc Tổng công ty d...

  doc77 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 1967 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng LongLuận văn Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long

  Hiện nay, hoạt động ngoại thương nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi nước đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Hàng thủ công mỹ nghệ đang là một trong mười ngành có giá trị xuất khẩu lớn nhất ở Việt Nam. Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ hàng năm mang ...

  doc47 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2166 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Tiếp tục mở cửa nền kinh tế, thực hiện đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế với các nước trên thế giớiLuận văn Tiếp tục mở cửa nền kinh tế, thực hiện đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới

  1. Tính cấp thiết của đề tài: + Kết quả thành công của Đại hội Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2001 đã tiếp tục khẳng định con đường đúng đắn cho nền kinh tế Việt Nam ở những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Để tăng nhanh tốc độ xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, Đảng ta ch...

  doc76 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 1960 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mớiLuận văn Quan hệ quốc tế của Việt Nam thời kỳ đổi mới

  Những năm cuối thế kỷ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng toàn diện và nghiêm trọng dẫn đến sự sụp đổ của bộ phận lớn làm thay đổi cơ bản cục diện chính trị của thế giới. Bên cạnh đó, chủ nghĩa tư bản tận dụng được những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại nên đã thích nghi và vẫn tiếp tục phát triển. Trật tự th...

  doc39 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2668 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tớiLuận văn Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tới

  Sau gần 20 năm đổi mới nền kinh tế, từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa và có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế nước nhà đã đạt được những thành tựu quan trọng bước đầu, song cũng chỉ đáp ứng được một phần trước những nhu cầu cấp thiết của xã hội, đặc biệt là nhu cầu việc l...

  doc91 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Những vấn đề lý luận chung về thanh toán xuất nhập khẩuLuận văn Những vấn đề lý luận chung về thanh toán xuất nhập khẩu

  Trong những năm vừa qua, các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã thu được những thành công đáng kể; với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã dần dần hội nhập với kinh tế thế giới, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hợp tác thương mại quốc tế. Trong mối quan hệ đa phương, nhiều chiều đó, thanh toán xuất nhập khẩu đã r...

  doc71 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2164 | Lượt tải: 9

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu (PROSIMEX) – Bộ Thương mạiLuận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu (PROSIMEX) – Bộ Thương mại

  Từ khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta có nhiều khởi sắc, thu nhập quốc dân mỗi năm một tăng cao, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm một gia tăng, đồng thời nền kinh tế cũng hoạt động sôi động và khốc liệt hơn. Do đó để đứng vững trong nền kinh tế mang đầy tính cạnh tranh khốc liệt này ...

  doc82 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 1961 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Cơ sở lý luận về hoạt động xuất nhập khẩuLuận văn Cơ sở lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu

  Mục lục Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất nhập khẩu 1 I . Khái niệm và vai trò XNK. 1 1. Khái niệm: 1 2. Vai trò của XNK. 2 2.1 Đối với nhập khẩu. 2 2.2 Đối với xuất khẩu. 4 3. Tình hình XNK của Việt Nam thời gian qua. 6 3.1 Những thành tựu đạt được: 6 3.1.1 Về hoạt động XNK. 6 3.1.2 Về thị trường XN...

  doc105 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 6261 | Lượt tải: 10

 • Luận văn Chiến lược phát triển xuất nhập khẩuLuận văn Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu

  Một trong những nhiệm vụ then chốt của Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu mà Đảng và Nhà nước ta đề ra cho thời kỳ 2001-2010 là tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường, trong đó có một quan điểm chủ đạo là đẩy mạnh tìm kiếm các thị trường mới. Trong số những thị trường mới đã được xác định, Bắc Phi nói riêng và châu Phi nói chung nổi lên như m...

  doc114 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 1914 | Lượt tải: 3