• Bài giảng môn lập trình mạng_Chương3: Lập trình MulticastingBài giảng môn lập trình mạng_Chương3: Lập trình Multicasting

  1. Giớithiệuvề multicast - Multicast : phát tán thông tin tới một nhóm địa chỉ một cách đồng thời. Root multicast và non –root multicast o Root multicast: một thành viên đóng vai trò là root phát tán thông tin tới các lá leaf, root truyền thông tin đồng thời tới các lá, lá chỉ truyền thông tin về root mà không thể truyền thông tin sang lá kh...

  pdf13 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 3041 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn lập trình mạng_Chương2: Lập trình mạng trong windowBài giảng môn lập trình mạng_Chương2: Lập trình mạng trong window

  1. Giới thiệu thư viện winsock -Giao tiếp lập trình mạng cho phép phát triển ứng dụng giao tiếp trên cùng một máy hoặc nhiều máy khác nhau thông qua môi trường mạng - Winsock được hỗ trợ sẵn trong windows cho phép lậptrình mạng vớigiao thức TCP/IP hoặcIPX -Lập trình Winsock trong windows ta sử dụng thư viện WINSOCK2.H, WS2_32.LIB

  pdf37 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 2684 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng môn lập trình mạng_Chương1: Tổng quan về lập trình mạngBài giảng môn lập trình mạng_Chương1: Tổng quan về lập trình mạng

  Nội dung chương trình 1. Tổng quan về lậptrình mạng 2. Lậptrình mạng vớithư viện Winsock của Windows 3. Lập trình multicasting 4. Lậptrình mạng vớihệ thống Web 5. Lậptrình mạng vớihệ thống Email 6. Lậptrình mạng vớihệ thống truyềnFile 7. Chương trình multiuser chat

  pdf35 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 3378 | Lượt tải: 1

 • TUT Lập trình Android cơ bản (Tiếng Việt)TUT Lập trình Android cơ bản (Tiếng Việt)

  Để lập trình android, mình nghĩ mọi người chỉ cần kiến thức java căn bản là hoàn toàn ok. Căn bản ở đây có nghĩa là hiểu được thế nào là class, package, biết ý nghĩa của các từ khóa như public, private, protected,… thành thạo các lệnh cơ bản như if, for(), switch(), while(), … biết sd các lệnh như Integer.parseInt() hay String.valueOf()… Nên có thê...

  pdf42 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 2747 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu SEO tiếng Việt_ P14: Kỹ thuật và chiến lược xây dựng liên kếtTài liệu SEO tiếng Việt_ P14: Kỹ thuật và chiến lược xây dựng liên kết

  Nội dung chính - Viết nội dung - Liên kết từ những trang thư mục - Trao đổi liên kết - Bài viết/thông cáo báo chí - Câu liên kết - Phân phối nội dung lan tỏa

  pdf14 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu SEO tiếng Việt_ P13: GOOGLE PAGERANKTài liệu SEO tiếng Việt_ P13: GOOGLE PAGERANK

  Nội dung chính - Định nghĩa - Kiểm tra PR như thế nào? - Công thức tính PR của Google - Mô hình liên kết & PR - PR có ảnh hưởng đến SERPs? - Những điểm lưu ý

  pdf14 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 2380 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu SEO tiếng Việt_ P12: Phổ biến liên kếtTài liệu SEO tiếng Việt_ P12: Phổ biến liên kết

  Nội dung chính - Định nghĩa - Chất lượng liên kết - Các loại liên kết - Các kỹ thuật xây dựng phổ biến liên kết - Những điểm cần lưu ý

  pdf23 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu SEO tiếng Việt_ P11: CÁC NGUYÊN TẮC SUBMITTài liệu SEO tiếng Việt_ P11: CÁC NGUYÊN TẮC SUBMIT

  Nội dung chính - Định nghĩa - Các nguyên tắc submit - Submit đến các SE - Submit đến các site thư mục - Kiểm tra các submit thành công - Những điểm cần lưu ý

  pdf14 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 2158 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu SEO tiếng Việt_ P10: Tập tin Tài liệu SEO tiếng Việt_ P10: Tập tin "Mồ côi"

  Tập tin mồ côi là tập tin không được liên kết từ bất kỳ trang nào trong toàn bộ website  Ví dụ …  Các tập tin hình ảnh  Javascript  CSS

  pdf6 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 2247 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu SEO tiếng Việt_ P9: Tính khả dụngTài liệu SEO tiếng Việt_ P9: Tính khả dụng

  ĐỊNH NGHĨA - Khả năng sử dụng của website - Tính thân thiện của website NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH - Liên kết bị gãy/chuyển hướng sai - Thiếu thuộc tính ALT - Tải trang chậm - Liên kết sâu - Thiếu hình ảnh - Hình ảnh thiếu thuộc tính Width & Height

  pdf12 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/08/2012 | Lượt xem: 2169 | Lượt tải: 1