• Tiểu luận Cơ sở lý luận chung về Lãi suấtTiểu luận Cơ sở lý luận chung về Lãi suất

  Trong nền kinh tế hiện đại, chính sách tiền tệ của chính phủ sử dụng lãi suất như một công cụ quan trọng để tác động vào nền kinh tế, kiểm soát lượng tiền cung ứng. Lãi suất là một phạm trù kinh tế, phản ánh mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền tệ, thực trạng kinh tế của một nước. Thông qua s...

  doc14 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 4143 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Xuất khẩu thuỷ sản ở việt namTiểu luận Xuất khẩu thuỷ sản ở việt nam

  Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kinh tế đất nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với chiến lược kinh tế hội nhập và phát triển do Nhà nước đặt ra, thương mại quốc tế trở thành một bộ phận quan trọng có vai trò quy...

  doc13 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 3211 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dưTiểu luận Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

  Theo danh giá của VI LêNin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các nhà tư bản để đạt được mục đích tối đa của mình họ đã mua sức lao động của người công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm và thu về giá trị thặng dư.

  doc12 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2622 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nayTiểu luận sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay

  Từ khi con người bắt đầu xuất hiện trên trái đất cho đến nay đã trải qua năm phương thức sản xuất đó là : cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô nệ, xã hội phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Qua mỗi thời kỳ tư duy và nhận thức của con người cũng không dừng lại ở một chỗ, mà theo thời gian tư duy của con người ngày càng phát triển hoàn th...

  doc16 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 8020 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Sự cần thiết khách quan phát triển nền kinh tế thị thườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩaTiểu luận Sự cần thiết khách quan phát triển nền kinh tế thị thườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa

  Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là một quá trình về sự nhận thức đúng hơn c...

  doc12 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Phân đoạn thị trường - lựa chọn thị trường mục tiêuTiểu luận Phân đoạn thị trường - lựa chọn thị trường mục tiêu

  Trong thời đại ngày nay, không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có hy vọng tồn tại và phát triển được. Do đó, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh qu...

  doc16 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 12450 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đôngTiểu luận Vận dụng lý luận phương thức sản xuất phân tích nhà máy phích nước – bóng đèn rạng đông

  trong suốt chiều dài của nước ta – việt nam đã trải qua các phương thức sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao : “công xã nguyên thuỷ, phong kiến, phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa”. những phương thức sản xuất đó luôn luôn vận động và có xu hướng bị đào thải, trong mỗi giai đoạn phát triển của nước ta và dẫn tới sự ra đời một phương thức sản x...

  doc11 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2120 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Một Số Vấn Đề Lí Luận Về Kinh Tế Tư NhânĐồ án Một Số Vấn Đề Lí Luận Về Kinh Tế Tư Nhân

  Mục tiêu xây dựng cnxh ở nước ta theo chủ nghĩa mac Lenin và tư tưởng hồ chí minh . Một trong những nhiệm vụ là xác lâp quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất , nhằm phát triển kinh tế xã hội . trong đó nội dung cốt lõi là xác lập cơ cấu về sở hữu tư liệu sản xuất và cơ cấu các thành phần kinh tế một cách phù hợp vớ...

  doc39 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2168 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận thất nghiệp và việc làm ở Việt NamTiểu luận thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, ...

  doc25 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 6020 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaTiểu luận Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. Lựa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá,hiện đại hoá, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. Nước ta còn có nhiều hạn chế trong quản lý nhà nước nói chung và trong cơ chế chính sách nói riên...

  doc28 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 4018 | Lượt tải: 1