• Học Oracle cơ bản (Bài 3-Rows)Học Oracle cơ bản (Bài 3-Rows)

  Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

  ppt40 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2552 | Lượt tải: 1

 • Học Oracle cơ bản (Bài 3)Học Oracle cơ bản (Bài 3)

  Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

  ppt42 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2501 | Lượt tải: 5

 • Học Oracle cơ bản (Bài 2- Limit-Sort)Học Oracle cơ bản (Bài 2- Limit-Sort)

  Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

  ppt26 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2697 | Lượt tải: 1

 • Học Oracle cơ bản (Bài 2)Học Oracle cơ bản (Bài 2)

  Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

  ppt26 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2721 | Lượt tải: 5

 • Học Oracle cơ bản (Bài 1-SQL Basic)Học Oracle cơ bản (Bài 1-SQL Basic)

  Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

  ppt37 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2346 | Lượt tải: 2

 • Học Oracle cơ bản (Bài 1 /14)Học Oracle cơ bản (Bài 1 /14)

  Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

  ppt33 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2275 | Lượt tải: 2

 • Học Oracle cơ bản (Giới thiệu)Học Oracle cơ bản (Giới thiệu)

  Đây là tập tài liệu hướng dẫn học Oracle từ mức cơ bản của công ty PyThis, tài liệu này khá hay. Bạn nào quan tâm hãy download về và học

  ppt12 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2613 | Lượt tải: 2

 • TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNGTỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  Trước đây, có một thời gian dài, ngành công nghiệp chúng ta đã phải nói tới một "Cuộc khủng hoảng phần mềm". Các cuộc tranh luận đều dựa trên thực tế là chẳng những nhiều đồ án phần mềm không thể sản sinh ra những hệ thống thoả mãn đòi hỏi và nhu cầu của khách hàng, mà còn vượt quá ngân sách và thời hạn. Các công nghệ mới như lập trình hướng đối tư...

  doc168 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2850 | Lượt tải: 3

 • Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 7)Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 7)

  BẢO TRÌ PHẦN MỀM VÀ QUẢN LÝ THAY ĐỔI PHẦN MỀM Bảo trì là giai đoạn cuối cùng của một chu trình phát triển phần mềm. Các chương trình máy tính luôn thay đổi- phải mở rộng, sửa lỗi, tối ưu hoá,...và theo thống kê thì bảo trì chiếm đến 70% toàn bộ công sức bỏ ra cho một dự án phần mềm. Do vậy, bảo trì là một hoạt động phức tạp nhưng...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2340 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 6)Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 6)

  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM Như đã nói ở trước, sản phẩm phần mềm được gọi là đúng nếu nó thực hiện được chính xác những tiêu chuẩn mà người thiết kế đã đặt ra. Để có một đánh giá chính xác về cấp độ đúng của phần mềm, ta phải kiểm tra chất lượng phần mềm. Như thế, kiểm tra là quá trình tìm lỗi và nó là một đánh giá cuối cùng về các đặc tả...

  pdf22 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2264 | Lượt tải: 3