• Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 5)Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 5)

  CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Cài đặt là một công đoạn trong việc phát triển phần mềm và nó được xem là một hệ quả tất yếu của thiết kế. Tuy vậy, phong cách lập trình và các đặc trưng của ngôn ngữ lập trình có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của phần mềm. Một chương trình được cài đặt tốt đem lại cho ta thuận lợi trong việc bảo trì sau này.

  pdf32 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2297 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 4)Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 4)

  THIẾT KẾ PHẦN MỀM Xây dựng ứng dụng phần mềm là một dây chuyền các chuyển đổi, mà ở đó phân tích nhằm xác định ứng dụng sẽ thực hiện cái gì (what) còn thiết kế nhằm để trả lời câu hỏi phần mềm cụ thể sẽ như thế nào (how)? Tức là xác định cách thức thực hiện những gì đã được đặt ra ở phần phân tích. Trong ba giai đoạn: thiết kế, cài đặt v...

  pdf24 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2509 | Lượt tải: 3

 • Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 3)Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 3)

  KHẢO SÁT - PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU Với sản phẩm phần mềm được xây dựng, việc hiểu đầy đủ các đặc điểm của nó là điều không dễ. Quá trình xác định các chức năng và các ràng buộc của hệ thống gọi là tìm hiểu và xác định yêu cầu. Để có được điều này thì cần phải trả lời câu hỏi "cái gì-what" chứ không phải là "như thế nào-how". Tìm hiểu, xá...

  pdf22 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2775 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 2)Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 2)

  CHƯƠNG 2 TIÊU CHUẨN CỦA SẢN PHẨM PHẦN MỀM VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Mục tiêu của công nghệ phần mềm là sản xuất ra những phần mềm tốt, có chất lượng cao. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm có thể được phân thành hai nhóm chính: các nhân tố có thể đo trực tiếp và các nhân tố chỉ có thể đo gián tiếp. Tuỳ theo công dụng của sản ph...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2576 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 1)Giáo trình công nghệ phần mềm (Chương 1)

  TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Công nghệ phần mềm -Software Engineering- là các hoạt động bao gồm: phát triển, đưa vào hoạt động, bảo trì, và loại bỏ phần mềm một cách có hệ thống. Các kỹ sư phần mềm sẽ được cung cấp với các kỹ thuật, công cụ cơ bản nhằm phát triển các hệ thống phần mềm. Như vậy, công nghệ phần mềm là lĩnh vực nghiên cứu ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 2550 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngBáo cáo Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

  Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhậ...

  doc48 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 2585 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú TháiBáo cáo Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái

  Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung Nhà nước quả...

  doc93 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 6097 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo thực tập Vốn cố địnhBáo cáo thực tập Vốn cố định

  Chu trình tái sản xuất xã hội gồm các khâu sản xuất -> phân phối -> trao đổi ->tiêu dùng. Trong đó sản xuất đóng vai trò quyết định cho quá trình tồn tại kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài ra sản xuất còn đáp ứng nhu cầu của thị trường cụ thể là người tiêu dùng. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý th...

  doc18 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 3638 | Lượt tải: 2

 • Báo cáo Hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt HàBáo cáo Hoàn thiện công tác quản lý NVL tại công ty SXKD đầu tư và dịch vụ Việt Hà

  Bước sang thế kỷ 21,xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của kinh tế nước ta ngày càng được đẩy nhanh và mạnh thể hiện qua các văn bản cao cấp như : Hiệp định thương mại Việt - Mỹ ,cơ chế ưu đãi thuế hội nhập của các nước Asean, hiệp định thương mại Việt -Đức.... Trong xu thế hội nhập đó hai yếu tố nổi bật và quan trọng nhất là hợp tác ch...

  doc41 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 2402 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thuỷLuận văn Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty công trình đường thuỷ

  Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. Mặt khác quản lý nguyên vật liệu con giúp cho công ty sử dụng nguyên vật liệu tốt trong thi công và trong sản xuất bảo đảm sản phẩm mà công ty làm ra đúng t...

  doc50 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 30/07/2012 | Lượt xem: 2072 | Lượt tải: 1