• Luận văn Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQPLuận văn Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP

  Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệuquả. Để làm được những điều đó các doanh nghiệp luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó công tác quản lí và hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được coi là nhiệm vụ quan trọng của mỗi doanh ng...

  doc71 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 3145 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Tình hình chung về công tác kế toán của công ty gang thépLuận văn Tình hình chung về công tác kế toán của công ty gang thép

  Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế. Sự ra đời của nó gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất càng phát triển kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được. Để quản lý có hiệu quả và tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đồng thời sử dụng hàng loạt các công c...

  doc58 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2153 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh TrìLuận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì

  Trong thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới đang phát triển với một tốc độ nhanh chóng. Phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu. Qui mô của nền kinh tế thế giới ngày càng được mở rộng cùng với sự phát triển hết sức mạnh mẽ của tất cả các ngành nghề và ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp đáp ứng nhu...

  doc89 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến ThắngLuận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng

  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, các doanh nghiệp Việt Nam đang cố gắng từng ngày, từng giờ để có thể hoà và nhịp độ phát triển đó. Đặc biệt từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập tru...

  doc105 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 3348 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà NộiLuận văn Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

  Trong sự chuyển mình của nền kinh tế hiện nay ở nước ta, để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm ăn có lãi. Muốn thực hiện được điều đó, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, cải tiến cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư cho việc áp dụng các t...

  doc82 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2109 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX)Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX)

  Trong những năm gần đây, chúng ta đang được chứng kiến sự chuyển mình phát triển đi lên của nền kinh tế thế giới, và thực tế đã cho thấy một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia, không một tập đoàn, không một công ty nào lại không tính đến chiến lược kinh doanh của mình. Đó là xu thế quốc tế hoá nền kinh tế t...

  docChia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2070 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lặp tại công ty phát triển đô thị Sơn LaLuận văn Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lặp tại công ty phát triển đô thị Sơn La

  Trong những năm gần đây đất nước ta đang chuyển mình hoạt động theo cơ chế mới công cuộc "Công nghiệp hoá - hiện đại hoá" đất nước đang trong thời gian gấp rút hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội. Vì vậy cùng với sự ra đời của những chính sách và chế độ mới thích hợp của Nhà nước. Bộ mặt của đất nước đang đổi thay từng ngày, từng giờ trong sự thay...

  doc62 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2542 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hộiLuận văn Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

  Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng kéo theo sự thay đổi về hoạt động quản lý và cơ chế quản lý kế toán luôn luôn tồn tại gắn liền với quản lý. Do vậy ngày càng có nhiều cải tiến đổi mới về mọi mặt. Để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao ...

  doc94 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2442 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty cơ khí Hà NộiLuận văn Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty cơ khí Hà Nội

  Hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường, mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp là “lợi nhuận”. Để thực hiện được mục tiêu trên, các nhà doanh nghiệp cần phải giải quyết một cách tốt nhất mối quan hệ giữa “đầu vào” và “đầu ra” của quá trình sản xuất kinh doanh. Thực tế cũng như lý thuyết đều cho thấy, tín...

  doc113 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 1934 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà NộiLuận văn Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội

  Cùng với xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới hiện nay, nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển, nền kinh tế nước ta cũng đang có những biến đổi to lớn về nhiều mặt, sản xuất ngày càng phát triển, nhu cầu của người dân ngày càng cao, mặt khác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, cạnh tranh là một y...

  doc73 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2106 | Lượt tải: 5