• Luận văn Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên Sơn-ViglaceraLuận văn Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên Sơn-Viglacera

  Sau những năm đổi mới nền kinh tế nước ta đang từng bước phát triển hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Đối với các doanh nghiệp nước ta hiên nay, để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì buộc phải giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, nầng cao chất lượng sản phẩm mẫu mã, đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu cách sử dụng ...

  doc57 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2580 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựngLuận văn Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

  Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất và kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh đó. Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp chỉ tồn tại khi hoạt động sản ...

  doc50 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2156 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng LongLuận văn Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long

  Theo Mác, lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò chủ chốt trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phồn vinh của mọi quốc gia. Người lao động chỉ phát huy hế...

  doc52 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2447 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh HoáLuận văn Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá

  Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại vdà phát triển nhất định phải có phương pháp sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dù...

  doc71 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2621 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Đặc điểm chung về công ty xe máy - xe đạp thống nhấtLuận văn Đặc điểm chung về công ty xe máy - xe đạp thống nhất

  Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nờn cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nú giữ vai trũ đặc biệt quan trọng trong quỏ trỡnh sản xuất tạo ra sản phẩm, gúp phần tạo nờn cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế. Đối với một doanh nghiệp thỡ TSCĐ thể hiện năng lực, trỡnh độ cụng nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuậ...

  doc25 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2285 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanhLuận văn Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh

  Nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự điều khiển của “bàn tay vô hình“ cùng với sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc trưng như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu đã tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn, sôi động mà cũng đầy rẫy những rủi ro và không kém phần khốc liệt. Để tồn tại và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp phả...

  doc70 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2243 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắpLuận văn Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

  xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân .Hàng năm chiếm khoảng 30% vốn đầu tư của cả nước .Sản phẩm của ngành xdcb là công trình có giá trị lớn ,thời gian sử dụng lâu dài nên có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế.Bên cạnh đó sản phẩm xây dựng cơ bản còn có ý nghĩa thẩm mỹ ,phong cách k...

  doc77 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2572 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà NộiLuận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa - Hà Nội

  Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại có tác động sâu sắc đối với đời sống kinh tế- xã hội. Trong các nước phát triển hầu như không có công dân nào không có quan hệ với ngân hàng. Nền kinh tế càng phát triển, hoạt động và dịch vụ của ngân hàng càng đi sâu vào tận cùng ngỏ ngách của nền kinh tế và đời sống của con người. Mọi công dân đều chị...

  doc74 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2081 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà NộiLuận văn Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đã và đang chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp, không phát huy được nội lực của mình sang nền kinh tế mở theo xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá. Đó chính là chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhằm tạo một một môi trường kinh doanh, sản suất mới đầy triển vọng cho tất cả các doanh nghiệp tron...

  doc95 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2341 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7Luận văn Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7

  Hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải được quản lý, hạch toán kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nhất không thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế, tài chính của các đơn vị cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế là sự tự trang trải chi phí và có lợi nhuận.Vấn đề đặt r...

  doc64 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2527 | Lượt tải: 2