• Giáo trình lý thuyết mật mã và an toàn thông tin phần 1Giáo trình lý thuyết mật mã và an toàn thông tin phần 1

  Trong phần này chúng ta sẽ nhắc lại tóm tắt một số kiến thức toán học, là cơ sở cho Lý thuyết mật mã được sử dụng xuyên suốt tài liệu này. Các kết quả quan trọng của Lý thuyết số cũng sẽ được trình bầy và có ví dụ cụ thể.

  pdf30 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 3516 | Lượt tải: 1

 • Lập trình ASP nâng caoLập trình ASP nâng cao

  Mục tiêu ¾ Giới thiệu ngôn ngữ ASP ¾ Cài đặt và chạy ứng dụng ASP trên server IIS ¾ Các cú pháp căn bản VBScript ¾ Các đối tượng có sẵn ¾ Thao tác với Database trong ASP

  pdf16 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 2500 | Lượt tải: 3

 • Lập trình ASP căn bảnLập trình ASP căn bản

  Mục tiêu ¾ Giới thiệu ngôn ngữ ASP ¾ Cài đặt và chạy ứng dụng ASP trên server IIS ¾ Các cú pháp căn bản VBScript ¾ Các đối tượng có sẵn ¾ Thao tác với Database trong ASP

  pdf27 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 3502 | Lượt tải: 1

 • Lý thuyết mật mã & an toàn thông tinLý thuyết mật mã & an toàn thông tin

  Tài liệu Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Phan Đình Diệu - Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa công nghệ

  pdf168 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 3190 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu học AccessTài liệu học Access

  Microsoft Access và khả năng kết xuất dữ liệu cho phép người sử dụng thiết kế những biểu mẫu và báo cáo phức tạp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý, có thể vận động dữ liệu và kết hợp các biểu mẫu va báo cáo trong một tài liệu và trình bày kết quả theo dạng thức chuyên nghiệp. Microsoft Access là một công cụ đầy năng lực để nâng cao hiệu s...

  pdf90 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 3759 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình học AccessGiáo trình học Access

  Microsoft Access là một Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (QTCSDL) tương tác người sử dụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổ chức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin. Microsoft Access cho ta các khả năng thao tác dữ liệu, khả năng liên kết và công cụ truy vấn mạnh mẽ gi...

  pdf110 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 3562 | Lượt tải: 1

 • Học tiếng anh qua bài viết phần 2Học tiếng anh qua bài viết phần 2

  1001 bài viết tiếng anh cho người mới học phần 2

  pdf59 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 5020 | Lượt tải: 1

 • Học tiếng anh qua bài viết phần 1Học tiếng anh qua bài viết phần 1

  1001 bài viết tiếng anh cho người mới học phần 1

  pdf53 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 3458 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05

  Trong công cuộc công nghiệp hiện đại hoá cùng sự lớn mạnh của đất nước. Ngành viễn thông là một trong những Ngành quan trọng không thể thiếu được đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nhu cầu thông tin và sử dụng các dịch vụ thông tin ngày càng cao nên việc đầu tư, phát triển mạng lưới, đáp ứng được mọi nhu cầu của xã hội là cần thiết. Đòi...

  doc86 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 2291 | Lượt tải: 5

 • Luận văn: Một số giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động tiêu thụ tại Công ty Xăng dầu Hà GiangLuận văn: Một số giải pháp chủ yếu tăng cường hoạt động tiêu thụ tại Công ty Xăng dầu Hà Giang

  Quản trị kinh doanh truyền thống quan niệm tiêu thụ là hoạt động đi sau sản xuất, chỉ được thực hiện khi đã sản xuất được sản phẩm. Trong cơ chế thị trường, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều tuỳ thuộc vào khả năng tiêu thụ, nhịp độ tiêu thụ qui định nhịp độ sản xuất, thị hiếu của người tiêu dùng về sản phẩm qui định chất lượng của sản xuất. Người ...

  doc75 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 2202 | Lượt tải: 2