• Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại “Công ty Cơ Khí Hà Nội”Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tiền lương tại “Công ty Cơ Khí Hà Nội”

  Trong quá trình đổi mới kinh tế, Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng cả về tốc độ và qui mô tăng trưởng. Cải cách kinh tế đã tác động to lớn tới việc hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần, giải quyết việc làm và hình thành thị trường lao động. Với xu hướng vận động của thị trường lao động đòi hỏi phải có những giải pháp tích cự...

  doc69 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 2432 | Lượt tải: 2

 • Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Sông Đà 2

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì năng xuất, chất lượng và hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp dùng rất nhiều các biện pháp, chính sách để đạt được mục tiêu đó.Trong đó tiền lương được coi là một trong những chính sách quan trọng, nó là nhân tố kích thích người lao động hăng hái làm ...

  doc67 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 2942 | Lượt tải: 5

 • Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nayMột số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Trong quá trình mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên tất cả các mặt như kinh tế chính trị, ngoại giao vv… Đặc biệt về mặt hợp tác kinh tế,nhờ vào quá trình hội nhập kinh tế đã tạo ra những cơ hội hợp tác kinh tế,liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với các nước trong kh...

  doc61 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 2995 | Lượt tải: 1

 • Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải ChâuĐẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Châu

  Bước sang thế kỷ 21. Thế kỷ của khoa học công nghệ - thông tin. Mọi thành tựu khoa học công nghệ được đáp ứng vào trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ, năng suất trong sản xuất tăng nhanh, hàng hóa sản xuất ra ngày càng nhiều. Sự cạnh tranh giữa các công ty, các doanh nghiệp ngày càng gay gắt và khốc liệt. Các doanh nghiệp luôn cố gắng, nỗ lực tìm ch...

  doc65 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 3766 | Lượt tải: 1

 • Đổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà GiangĐổi mới công tác quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Chính sách Tài chính quốc gia là một bộ phận quan trọng của chính sách kinh tế, là tổng thể các chính sách và giải pháp về Tài chính - tiền tệ trong việc khai thác, động viên và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Tài chính phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính sách Thuế là một trong những nội dung quan trọng của chính sách Tài ...

  doc64 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 1

 • Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại – tư vấn và đầu tưMột số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại – tư vấn và đầu tư

  Trong xu thế toàn cầu hoá, tự do hoá thương mại trên toàn thế giới, nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường kể từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI tháng năm 1986. Đại hội đã khẳng định “phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà Nước”. Kể từ đó nước t...

  doc59 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 2656 | Lượt tải: 2

 • Chi phí sản xuất và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng ĐôngChi phí sản xuất và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

  Trong những năm gần đây, với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nói riêng đi lên và đứng vững trong cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Nền kinh tế xã hội nước ta không ngừng phát triển và trong tương lai có thể hội nhậ...

  doc61 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 3218 | Lượt tải: 1

 • Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty In Hà giangGiải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty In Hà giang

  Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi các doanh nghiệp đó hoạt động trong nền kinh tế thị trường, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là khâu cuối cùng trong hoạt ...

  doc96 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 3082 | Lượt tải: 1

 • Một số biện pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Liên doanh TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bông PE Hà NộiMột số biện pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Liên doanh TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bông PE Hà Nội

  Trong nền kinh tế thị trường, công tác tiêu thụ có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bởi vì có tiêu thụ được sản phẩm thì các hoạt động của doanh nghiệp mới có thể diễn ra một cách liên tục, đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu và phát triển. Mặt khác, môi trường kinh doanh luôn biến động, thị trường luôn vận động theo ...

  doc46 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 2627 | Lượt tải: 2

 • Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải ChâuHoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu

  Khi nói đến sản xuất kinh doanh thì cho dù dưới hình thức nào vấn đề được nêu ra trước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu phấn đấu của một nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng như từng đơn vị sản xuất. Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiêu lớn nhất của mọi do...

  doc100 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/07/2012 | Lượt xem: 5831 | Lượt tải: 1