• Báo cáo Tìm hiểu các thuộc tính cơ bản của CSSBáo cáo Tìm hiểu các thuộc tính cơ bản của CSS

  Background Thiết lập màu nền, ảnh nền cho 1 trang web, định vị và điều chỉnh ảnh nền trong trang web. 1. Background-color Thuộc tính background color giúp đặt màu nến cho một thành phần trên trang web. Các giá trị mã màu của background-color cũng giống như color nhưng có thêm giá trị transparent để tạo nền trong suốt. Ví dụ: Body { Backgroun...

  doc15 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2077 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Các thuộc tính Border trong CSSBáo cáo Các thuộc tính Border trong CSS

  -Thuộc tính List trong CSS Thuộc tính List cho phép bạn thay đổi giữa các điểm_đánh_dấu_mục_danh_sách khác nhau, thiết lập một ảnh như một điểm_đánh_dấu_mục_danh_sách và thiết lập nơi để đặt điểm_đánh_dấu_mục_danh_sách. - Thuộc tính Text trong CSS Thuộc tính Text cho phép bạn kiểm soát diện mạo của văn bản. Nó cũng có thể thay đổi màu của văn ...

  doc13 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Tìm hiểu về CSS - Nguyễn Hữu ĐạtBáo cáo Tìm hiểu về CSS - Nguyễn Hữu Đạt

  1. Tổng quan về CSS Được tạo ra v ào năm 1990, và các nhà khoa h ọc khám phá v ào năm 1994, từ đó Web phát triển rất nhanh. Đó là một ứng dụng chạy trên mạng (client-server), được chia sẻ khắp to àn cầu. Trang web là một file văn b ản chứa những thẻ HTML hoặc những đoạn m ã đặc biệt m à trình duy ệt web có thể hiểu v à thông dịch được. Bản...

  pdf34 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1876 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Về các thuộc tính của CSSBáo cáo Về các thuộc tính của CSS

  I. Tổng quan về CSS. 1. Giới thiệu: CSS là mẫu quy định cách thức thể hiện các thẻ HTML CSS được đưa vào HTML 4.0 để giải quyết một số vấn đề về trình bày dữ liệu Giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức cho việc thiết kế web. Có thể định nghĩa nhiều style vào một thẻ HTML (Cascading) Cú pháp định nghĩa một thuộc tính theo CSS...

  doc46 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Các thuộc tính của CSSBáo cáo Các thuộc tính của CSS

  I . Giới thiệu về CSS: 1. CSS là cái gì? - CSS viết tắt của Cascading Style Sheet - CSS là mẫu quy định cách thức thể hiện các thẻ HTML - CSS được đưa vào HTML 4.0 để giải quyết một số vấn đề về trình bày dữ liệu - Giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức cho việc thiết kế web. - Có thể định nghĩa nhiều style vào một thẻ HTML (Cas...

  doc22 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2048 | Lượt tải: 2

 • Báo cáo Tìm hiểu về CSS - Đoàn Xa ThíchBáo cáo Tìm hiểu về CSS - Đoàn Xa Thích

  I. FONT 1. Font-family: Định nghĩa một danh sách ưu tiên các font sẽ được dùng để hiển thị một thành phần trang web. body { font-family:”Times New Roman” } + Family-names: Arial, Verdana, Tohama, + Generic families: sans-serif, serif, 2. Font-style: - Định nghĩa việc áp dụng các kiểu in lên các thành phần trang web. - Các giá trị: n...

  doc17 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Những thuộc tính của CSSBáo cáo Những thuộc tính của CSS

  I.CSS là gì? • CSS thay thế cho một cụm từ tiếng Anh là "Cascading Style Sheet" • Styles định nghĩa cách các thành phần HTML hiển thị như thế nào. • Các Styles thông thường được lưu trữ trong một Style Sheets • Các Style đã được đã được thêm vào từ công bố HTML bản 4.0 • Có ba cách chèn Style: 1.External Style Sheets 2.Internal Style Sheet...

  doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1928 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo CSS - Lê Văn ĐảmBáo cáo CSS - Lê Văn Đảm

  Bạn có thể dùng Style Sheets (CSS) trong HTML để định dạng cho trang web. Thay vì phải viết đi viết lại một số TAGs, bạn có thể viết sẵn trong một đoạn code ở đầu trang hoặc trong một .css file rồi import vào trang web. CSS/CSS2 có rất nhiều thuộc tính mà tôi không thể kể hết trong trang này, xin giới thiệu với bạn chút ít về nó để bạn làm quen và ...

  doc21 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Tìm hiểu về CSS - Nguyễn Thị NgoãnBáo cáo Tìm hiểu về CSS - Nguyễn Thị Ngoãn

  1. Khái niệm CSS CSS (Cascading Style Sheets) được hiểu một cách đơn giản đó là cách mà chúng ta thêm các kiểu hiển thị (font chữ, kích thước, màu sắc.) cho một tài liệu Web. Các thuộc tính của CSS: a. Thuộc tính Color. b. Thuộc tính Margin. c. Thuộc tính Padding. d. Thuộc tính Outline. e. Thuộc tính List Type. f. Thuộc tính Background. ...

  doc13 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2047 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Tìm hiểu về CSS BasicBáo cáo Tìm hiểu về CSS Basic

  1. CSS HOME: Chứng chỉ online của W3Schools' - Chương trình trực tuyến. Các giải pháp hoàn hảo cho các chuyên gia, những người bận rộn cần phải cân bằng công việc, gia đình, và sự nghiệp xây dựng. Hơn 3000 người đã được cấp giấy chứng nhận! HTML Giấy chứng nhận tài liệu của bạn kiến thức về HTML, XHTML, and CSS. JavaScript Giấy chứng n...

  doc33 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 0