• Báo cáo Về các thuộc tính cơ bản trong CSSBáo cáo Về các thuộc tính cơ bản trong CSS

  I . Giới thiệu về CSS: - CSS (Cascading Style Sheet) là mẫu quy định cách thức thể hiện các thẻ HTML. Nó cho phép định dạng một số tính chất thông thường cùng một lúc cho tất cả các đối tượng trên trang được đánh dấu bằng tag đặc biệt. - Tiện ích của CSS: + Tiết kiệm thời gian. + Khi thay đổi định dạng chỉ cần thay đổi CSS, các trang khác sẽ ...

  doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1938 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Tìm hiểu CSSBáo cáo Tìm hiểu CSS

  CSS – CASCADING STYLE SHEET CSS là mẫu quy định cách thức thể hiện các thẻ HTML. CSS được đưa vào HTML 4.0 để giải quyết một số vấn đề về trình bày dữ liệu. giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức cho việc thiết kế Web.

  doc49 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng CSSBài giảng CSS

  1, thuộc tính Background-color Giúp định màu nền cho một thành phần trên trang web. a, Các giá trị của color gồm có - color grb : tạo màu vói chế độ trộn. ví dụ : background-color:rgb(250,10,200); - color-hex : màu trong chế độ hex ví dụ: backgroung-color:#000000; - color-name: tên màu được chọn ví dụ: background-color: red; ...

  doc8 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Tìm hiểu về CSSBáo cáo Tìm hiểu về CSS

  I. CSS Background Properties Thuộc tính CSS Background cho phép đặt màu nền của một phần tử, thiết lập một hình ảnh như là nền tảng, lặp lại một nền tảng hình ảnh theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang, và vị trí của một hình ảnh trên một trang. 1. Background-colour: - Dùng để đặt màu nền cho đối tượng; - Cú pháp: background-color: ; T...

  doc35 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 1968 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý điểm School ServerĐề tài Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý điểm School Server

  I. Chương trình này dành cho ai? Chương trình quản lý điểm này dành cho các trường THPT phân ban hoặc không phân ban. Nó cũng sửdụng được cho các trường chuyên, với một vài điều chỉnh nhỏmà ai có hiểu biết sơ đẳng vềAccess cũng có thểlàm được. II. Ai cũng có thểsửdụng được! Chương trình và dữliệu chỉgói gọn trong một tập tin duy nhất, do ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2286 | Lượt tải: 3

 • Bài tập thực hành - Cơ sở dữ liệu quản lý bán hàngBài tập thực hành - Cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

  Thực hiện các truy vấn sau: a- Hiển thị các vùng: MaNV,HoNV,TenNV,NgaySinh,DiaChi,DienThoai những mẫu tin có số điện thọai b- Hiển thị các vùng: MaNV,HoNV,TenNV,NgaySinh,DiaChi,DienThoai những mẫu tin không có số điện thọai c- Tạo truy vấn gồm các vùng: MaHD, NgayLapHD, TenKH, MaSP, SoLuong, ThanhTien :[DonGia]*[SoLuong] d- Hiển thị các vùng: M...

  doc6 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 10306 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Đại học sư phạm Hà NộiBài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Đại học sư phạm Hà Nội

  Các hệ CSDL quan hệ đã thu được những thành tựu to lớn về cả phương diện lý thuyết và thực hành. Một số hạn chế của CSDL quan hệ: ngữ nghĩa của mô hình quan hệ chưa đủ phong phú, việc quản lý các dữ liệu động và phức tạp kém hiệu quả,. Một số hướng nghiên cứu mở rộng được đề xuất: CSDL suy diễn, CSDL hướng đối tượng, CSDL phân tán

  ppt80 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 3456 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tánBài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán

  CSDLPT là một bộ các sưu tập các DL về mặt logic thuộc cùng một hệ thống nhưng về mặt vật lý được phân bố trên các trạm của một mạng máy tính. Hệ QTCSDLPT là hệ thống phần mềm cho phép quản lý CSDLPT, làm cho việc phân tán trở nên “trong suốt” đối với người dùng Có nhiều máy tính được gọi là các trạm (nút – node) Các trạm phải được kết nối bởi m...

  ppt45 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2579 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu hướng đối tượngBài giảng Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

  - Mô hình hướng đối tượng Bắt nguồn từ các mạng ngữ nghĩa và các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Tập hợp lại các khái niệm cốt yếu để mô hình hoá một cách tiến triển các đối tượng phức tạp và các thủ tục liên kết Cho phép sử dụng lại các đối tượng và thủ tục nhằm xây dựng những thực thể phức tạp hơn. Đối tượng (Object): Bộ sưu tập các yếu tố...

  ppt21 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 4064 | Lượt tải: 1

 • Bài tập thực hành - Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viênBài tập thực hành - Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

  A- Sử dụng Select Query 1. Hiển thị danh sách sinh viên gồm các thông tin sau:Masv, HoSV, TenSV, NgaySinh, GioiTinh 2. Hiển thị danh sách sinh viên như câu 1 nhưng sắp xếp theo MaSV tăng dần 3. Hiển thị danh sách sinh viên gồm các thông tin sau: Masv, HoSV, TenSV, NgaySinh, GioiTinh, MaKH, HocBong (sắp xếp MaKH tăng dần, MaSV giảm dần) 4. Hiển ...

  doc6 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 13233 | Lượt tải: 1