• Bài giảng Sức bền vật liệu (Phần 1)Bài giảng Sức bền vật liệu (Phần 1)

  (Bản scan) Môn Sức bền vật liệu là một môn học nằm trong ngành Cơ học vật rắn biến dạng. Khác với Cơ lý thuyết, khảo sát sự cân bằng và chuyển động của vật rắn tuyệt đối, môn Sức bền vật liệu khảo sát vật thể thực, tức là vật rắn có biến dạng. Hình dạng vật thể nghiên cứu trong Sức bền vật liệu. Vật thể thực có kích thước theo ba phương và được ...

  pdf103 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2787 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Máy công cụBài giảng Máy công cụ

  Máy công cụ trong CTM có nhiều loại, trong đó chủ yếu là máy cắt kim loại. - Chế tạo các chi tiết kim loại - Hình dáng, kích thước xác định Lịch sử phát triển MCC: tiền thân là máy tiện gỗ. - Máy GC gỗ xuất hiện 2000 năm TCN, Aicập - XIV tại TQ: máy mài, phay g/c kiếm, bánh xe - XVII Nga chế tạo máy tiện Máy CC chiếm ~40% CN, ~30% nền KTQD ...

  pdf137 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2711 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Thiết kế kỹ thuật với SolidWorkBài giảng Thiết kế kỹ thuật với SolidWork

  Trong chuơng này sẽ giới thiệu các kháiniệm cơ bản về SolidWork, cách tạo một bản phác thảo đối tượng 2D, làm quen với dao diện của SolidWorks, các thanh công cụ và tính năng của nó. Giúp nguời đọc dễ dàng hơn khi tìm hiểu các chương tiếp theo.

  pdf132 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 2617 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trìnhChuyên đề Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

  I -Khái niệm. II - Mục đích và yêu cầu KSCP III- Điều kiện KSCP IV-Nội dung KSCP V-Tổ chức thực hiện KSCP

  ppt26 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 06/12/2012 | Lượt xem: 3075 | Lượt tải: 1

 • Chuyên đề Tổng quan 
về công tác định giá xây dựngChuyên đề Tổng quan về công tác định giá xây dựng

  •MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁ XÂY DỰNG 1- KHÁI NIỆM GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2- ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ XÂY DỰNG 3- VAI TRÒ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ NHÀ THẦU XÂY DỰNG TRONG ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA GIÁ XÂY DỰNG VÀ CÁC DỮ LIỆU CHỦ YẾU HÌNH THÀNH GIÁ XÂY...

  ppt15 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 06/12/2012 | Lượt xem: 2682 | Lượt tải: 5

 • Chuyên đề Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trìnhChuyên đề Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình

  2.Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình 2.1 Phương pháp lập đơn giá chi tiết xây dựng công trình không đầy đủ (gọi là đơn giá chi tiết xây dựng công trình) •2.1.1 Nội dung của đơn giá chi tiết xây dựng công trình. •2.1.2-Cơ sở lập đơn giá chi tiết xây dựng công trình •2.1.3-Lập đơn giá chi tiết xây dựng công trình –2.1.3.1-Các bước lập ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 06/12/2012 | Lượt xem: 3264 | Lượt tải: 5

 • Chuyên đề Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trìnhChuyên đề Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

  - Phạm vi áp dụng đối với các nguồn vốn; - Trách nhiệm của chủ đầu tư; - Xác định chi phí hợp pháp phục vụ thanh toán; - Yêu cầu về nội dung và kết quả.

  ppt26 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 06/12/2012 | Lượt xem: 2996 | Lượt tải: 5

 • Chuyên đề Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựngChuyên đề Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  1. Khái niệm: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây gọi là hợp đồng xây dựng) là hợp đồng dân sự; là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng. 2. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng: ...

  ppt33 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 06/12/2012 | Lượt xem: 2917 | Lượt tải: 5

 • Chuyên đề Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựngChuyên đề Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

  •Các văn bản pháp quy có liên quan -Luật Xây dựng 2003 -Luật Đấu thầu 2005 -Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và Lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật XD -Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 -Các văn bản khác

  ppt50 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 06/12/2012 | Lượt xem: 2105 | Lượt tải: 2

 • Chuyên đề Hướng dẫn phương pháp lập dự toán xây dựng công trìnhChuyên đề Hướng dẫn phương pháp lập dự toán xây dựng công trình

  I.1. KHÁI NIỆM DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Là chỉ tiêu biểu thị giá xây dựng công trình trên cơ sở thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Mỗi công trình có giá trị dự toán xây dựng công trình riêng biệt và được xác định bằng phương pháp riêng biệt. I.2...

  ppt21 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 06/12/2012 | Lượt xem: 3355 | Lượt tải: 1