• Chiến lược Đại dương xanh - Một hướng tiếp cận để phát triển trường Đại học Sư phạm Hà NộiChiến lược Đại dương xanh - Một hướng tiếp cận để phát triển trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Tóm tắt. Một tổ chức muốn phát triển thành công cần phải có một chiến lược hợp lí. Bài báo nghiên cứu về cách vận dụng Chiến lược Đại dương xanh vào thực tiễn phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng bao gồm phương pháp nghiên cứu tiếp cận hệ thống, phương pháp phân tích, tổng hợp và một số p...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối kỳ học kỳ 2 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCMĐề thi cuối kỳ học kỳ 2 môn Đánh giá cảm quan thực phẩm - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

  Phần 2: Điền từ còn thiếu vào dấu (từ câu 21 đến câu 23: 03 điểm) Câu 21 : Quá trình huấn luyện một Hội đồng mô tả cấu trúc sản phẩm thực phẩm gồm 03 giai đoạn là : Giai đoạn 1 : Hội đồng làm quen với thang đo. Giai đoạn này đạt yêu cầu khi tất cả thành viên trong Hội đồng có thể làm chủ được thang đo. Giai đoạn 2 : Hội đồng đánh giá mẫu đơn g...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0

 • Vi tảo – Một giải pháp tiềm năng cho các vấn đề môi trườngVi tảo – Một giải pháp tiềm năng cho các vấn đề môi trường

  Tóm tắt Vi tảo có tiềm năng lớn làm nguồn nguyên liệu cho quá trình trích ly các hợp chất có giá trị sinh học và sản xuất nhiên liệu sinh học, phân bón sinh học, giúp giảm lượng khí CO2 trong khí quyển và xử lý nước thải. Bài tổng quan này nhằm giới thiệu về tiềm năng của vi tảo trong việc xử lý các nguồn nước thải khác nhau bao gồm nước thải ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 1

 • Đề thi học kỳ 2 môn Công nghệ Nano - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí MinhĐề thi học kỳ 2 môn Công nghệ Nano - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Câu 1: (2,5 điểm) Hãy trình bày các tính chất đặc trưng (hiệu ứng) của vật liệu nano? Câu 2: (2,5 điểm) Hãy trình bày hai phương pháp chế tạo tật liệu nano: phương pháp từ trên xuống (top-down) và phương pháp từ dưới lên (bottom-up). Câu 3: (2 điểm) Hãy trình bày các hình thái cấu trúc nano và các loại vật liệu nano Câu 4:(3 điểm) Hãy trình bày...

  pdf1 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Tính toán thủy vănGiáo trình Tính toán thủy văn

  1.2.2. Tổng hợp, phân chia các giai đoạn phát triển thủy văn Điểm lại những sự kiện lịch sử trong quá trình phát triển thủy văn, kết hợp với sự phân tích điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn có thể cho phép ta tạm thời phân định ra 3 thời kỳ phát triển của khoa học thủy văn. Mỗi thời kỳ có những đối tượng nghiên cứu riêng, ...

  pdf187 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0

 • Thuỷ văn học và phân tích vùng ngập lụtThuỷ văn học và phân tích vùng ngập lụt

  sự phát triển của thuỷ văn học Trong hai mươi năm qua, thủy văn học là môn học được trưởng thành như một khoa học kỹ thuật. Hướng theo sự phát triển của lý thuyết thủy văn học truyền thống trước 1960, một sự tăng đột biến về số lượng và sự phức tạp của các nghiên cứu thủy văn học là từ hai lực phát động vào cuối những năm 1960: Việc phát triển...

  pdf613 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộmNghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm

  TÓM TẮT Than hoạt tính Trà Bắc được biến tính bằng các tác nhân oxi hóa và được áp dụng hấp phụ phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm. Bài báo trình bày quy trình biến tính than hoạt tính bằng các tác nhân oxi hóa như HNO3, H2O2. Khảo sát ảnh hưởng nồng độ và thời gian ngâm lắc khác nhau tới khả năng hấp phụ phẩm màu thu được các điều kiện tối ưu ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 1

 • Ứng phó với biến đổi khí hậu trong năng lượng và giao thôngỨng phó với biến đổi khí hậu trong năng lượng và giao thông

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Khoa học về biến đổi khí hậu 1. Câu hỏi: Thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào ? Trả lời: Thời tiết và kh hậu đều là trạng thái của kh quyển nhưng có sự khác biệt nhất định. Thời tiết là trạng thái nhất thời (thường kh ng quá một tuần) của kh quyển tại một địa điểm nhất định (phạm vi hẹp) được...

  pdf85 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng khai thác cát sỏi trên sông cái Nha Trang và những tác động của chúngThực trạng khai thác cát sỏi trên sông cái Nha Trang và những tác động của chúng

  Abstract: Sand and gravel exploitation on Cai River in Nha Trang - actual situation and its impacts. Sand and gravel are materials indespensable for public and civil construction works. Exploitation of sand and gravel on Cai river is to serve the needs of local socio-economic development. However, this exploitation has certain impacts on the eco...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0

 • Nhân nuôi ruồi lính đen (Hermetia illucens) trên các hệ chất nền khác nhau để xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơNhân nuôi ruồi lính đen (Hermetia illucens) trên các hệ chất nền khác nhau để xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ

  TÓM TẮT Để đánh giá khả năng nhân nuôi ruồi Lính đen trên các hệ chất nền khác nhau trong điều kiện tự nhiên của thị trấn Xuân Mai, nghiên cứu đã lựa chọn 05 mẫu chất nền sau: phân gà; bã đậu; hỗn hợp phân gà và bã đậu; vỏ dứa và ruột cá; phân gà và bã đậu. Trong đó, ba hệ chất nền đầu tiên được bổ sung trứng ruồi Lính đen, đặt trong phòng và h...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0