• Cơ đầu mặt cổCơ đầu mặt cổ

  Cơ nhai Làm động tác nhai, do TK hàm dưới chi phối. Cơ thái dương Cơ cắn Cơ chân bướm trong Cơ chân bướm ngoài

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 978 | Lượt tải: 1

 • Thuốc chống đông máuThuốc chống đông máu

  (Bản scan) 1. Đại cương Chảy máu và tạo cục máu đông là 2 trạng thái đan xen nhau của quá trình cầm máu Khi cầm máu suy yếu sẽ gây chảy máu tự phát, ngược lại khi cầm máu bị kích thích sẽ hình thành huyết khối

  docx29 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 1

 • Bài dạy Medical Assisting - Chapter 58: Preparing for the World of WorkBài dạy Medical Assisting - Chapter 58: Preparing for the World of Work

  Learning Outcomes 58.1 Carry out professionalism in all applied training scenarios. 58.2 Summarize the necessary steps for obtaining professional certification. 58.3 Describe an appropriate strategy for finding a position.

  ppt59 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 0

 • Bài dạy Medical Assisting - Chapter 57: Emergency PreparednessBài dạy Medical Assisting - Chapter 57: Emergency Preparedness

  Learning Outcomes 57.1 Discuss the importance of first aid during a medical emergency. 57.2 Identify items found on a crash cart. 57.3 Recognize various accidental emergencies and how to deal with them. 57.4 List common illnesses that can result in medical emergencies. 57.5 Identify less common illnesses that can result in medical emergenc...

  ppt60 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 1

 • Bài dạy Medical Assisting - Chapter 56: Practice ManagementBài dạy Medical Assisting - Chapter 56: Practice Management

  Learning Outcomes 56.1 Explain the basic organizational designs of the medical office and the relationship of the physician and the medical assistant with the practice manager and direct supervisors. 56.2 Describe the responsibilities of the practice manager. 56.3 Summarize the basic human relations functions in practice management.

  ppt59 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 626 | Lượt tải: 0

 • Bài dạy Medical Assisting - Chapter 55: Nutrition and HealthBài dạy Medical Assisting - Chapter 55: Nutrition and Health

  Learning Outcomes 55.1 Relate daily energy requirements to the role of calories. 55.2 Identify nutrients and their role in health. 55.3 Implement a plan for a nutritious, well- balanced diet and healthy lifestyle using the USDA's guidelines. 55.4 Describe methods used to assess a patient’s nutritional status.

  ppt59 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 688 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn Medical Assisting - Chapter 54: Medical Assisting Externships and Preparing to Find a PositionBài giảng môn Medical Assisting - Chapter 54: Medical Assisting Externships and Preparing to Find a Position

  Learning Outcomes 54.1 Perform professionally in all externship scenarios. 54.2 Discuss employment services and methods of obtaining a position. 54.3 Create a résumé.

  ppt42 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 1

 • Bài dạy Medical Assisting - Chapter 54: Physical Therapy and RehabilitationBài dạy Medical Assisting - Chapter 54: Physical Therapy and Rehabilitation

  Learning Outcomes 54.1 Discuss the general principles of physical therapy. 54.2 Relate various cold and heat therapies to their benefits and contraindications. 54.3 Recall hydrotherapy methods. 54.4 Name several methods of exercise therapy.

  ppt58 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 1

 • Bài dạy Medical Assisting - Chapter 53: Medication AdministrationBài dạy Medical Assisting - Chapter 53: Medication Administration

  Learning Outcomes 53.1 Describe rules and responsibilities regarding drug administration and the initial preparation for the drug administration. 53.2 List the rights of drug administration. 53.3 Recognize the correct equipment to use for administering medications.

  ppt60 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn Medical Assisting - Chapter 53: X-Rays and Diagnostic RadiologyBài giảng môn Medical Assisting - Chapter 53: X-Rays and Diagnostic Radiology

  Learning Outcomes 53.1 Explain how x-rays are used for diagnostic and therapeutic purposes. 53.2 Compare invasive and noninvasive diagnostic procedures. 53.3 Carry out the medical assistant’s role in x-ray and diagnostic radiology testing.

  ppt37 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 22/07/2019 | Lượt xem: 657 | Lượt tải: 1