• Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Hệ thống lưu trữ và các thiết bị Xuất/Nhập khácBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Hệ thống lưu trữ và các thiết bị Xuất/Nhập khác

  Đặc tính của hệ thống I/O  Tính ổn định (Dependability) rất quan trọng:  Đặc biệt các thiết bị lưu trữ  Đại lượng đo hiệu suất  Thời gian đáp ứng (Latency=response time)  Hiệu suất đầu ra (Throughput=bandwidth)  Hệ thống để bàn & nhúng  Quan tâm chủ yếu là thời gian đáp ứng & đa dạng thiết bị  Hệ thống máy chủ (Servers)  Chủ yếu...

  pdf41 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Tổ chức và Cấu trúc bộ nhớBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Tổ chức và Cấu trúc bộ nhớ

  Tính cục bộ (Locality)  Chương trình truy cập một vùng nhỏ không gian bộ nhớ  Cục bộ về thời gian (Temporal Locality)  Những phần tử vừa được tham chiếu có xu hướng được tham chiếu lại trong tương lai gần  Ví dụ: các lệnh trong 1 vòng lặp, các biến quy nạp  Cục bộ về không gian (Spatial Locality)  Những phần tử ở gần những phần tử vừa...

  pdf70 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ Xử lýBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ Xử lý

  Nguyên lý thiết kế luận lý  Biểu diễn thông tin nhị phân  Áp mức thấp = 0, Áp mức cao = 1  Một đường dây cho mỗi bit  Dữ liệu gồm nhiều bit sẽ biểu diễn một tuyến nhiều đường dây  Phần tử tổ hợp  Thực hiện trên dữ liệu  Kết quả đầu ra = hàm(đầu vào)  Phần tử trạng tái (mạch tuần tự)  Lưu được dữ liệu

  pdf128 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Phép số họcBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Phép số học

  Xử lý tràn  Một số ngôn ngữ (như C) không xử lý tràn  Sử dụng lệnh MIPS: addu, addui, subu  Các ngôn ngữ khác (như Ada, Fortran) yêu cầu xử lý tràn bằng ngoại lệ  Sử dụng lệnh MIPS: add, addi, sub  Khi có tràn, bẫy bằng ngoại lệ & xử lý:  Cất PC vào thanh ghi exception PC (EPC)  Nhảy đến chương trìn xử lý tràn  Dùng mfc0 khôi phục ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Ngôn ngữ máy - Tập lệnhBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Ngôn ngữ máy - Tập lệnh

   Tập các lệnh của 1 máy tính  Máy tính khác nhau có các tập lệnh khác nhau  Tuy vậy, có thể có nhiều điểm giống nhau  Máy tính ở các thế hệ trước thường có tập lệnh rất đơn giản  Lý do: dễ thực hiện  Một số máy tính hiện nay cũng có tập lệnh đơn giản Tập lệnh (Instruction Set) Tập lệnh MIPS  Được sử dụng trong môn học này  Stanf...

  pdf68 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các khái niệm và Công nghệBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các khái niệm và Công nghệ

  Lịch sử phát triển  Thế hệ thứ I: 1945 - 1955  Đèn chân không, Board mạch  Thế hệ thứ II: 1955 - 1965  transistors, hệ thống bó (IBM máy tính lớn)  Thế hệ thứ III: 1965 – 1980  Mạch tổ hợps & Đa lập trình (Mini, Main Frame)  Thế hệ thứ IV: 1980 – đến nay  personal computers  Siêu máy tính, Data Center, Tính toán lưới  Máy tính ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương: Quản lý tiến trìnhBài giảng Hệ điều hành - Chương: Quản lý tiến trình

  Thao tác trên tiến trình Tạo tiến trình – Khởi động hệ thống – Người dùng kích hoạt một chương trình – Một tiến trình tạo một tiến trình khác • Unix/ Linux: exec(), fork() • Windows: CreateProcess() – Cây tiến trình • Unix/ Linux: các tiến trình cha, con có mối quan hệ chặt chẽ • Windows: các tiến trình cha, con độc lập với nhau • Dừng ...

  pdf48 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix - Chương 3: Các dịch vụ mạng cơ bảnBài giảng Hệ điều hành Unix - Chương 3: Các dịch vụ mạng cơ bản

  Mục đích của DHCP Cấu hình các tham số cho các máy tính mạng IP address Router address Subnet Mask Trước khi DHCP ra đời Gán các tham số IP thủ công BOOTP Giao thức cấu hình máy động (DHCP) Từ năm 1993 Là phần mở rộng của BOOTP, rất giống với DHCP  Tiện ích mở rộng:  Hỗ trợ phân bổ tạm thời (lease-cho thuê) địa chỉ IP  DHCP ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix - Chương 2: Quản trị LinuxBài giảng Hệ điều hành Unix - Chương 2: Quản trị Linux

  Cài phần mềm với bộ quản lý gói • Khái niệm “gói” trong linux không nhất thiết phải là phần mềm, ngoài ra có thể là các thư viện dùng chung, các bộ dữ liệu,. • Cài phần mềm từ bộ quản lý gói là cách ưa thích của hầu hết người dùng linux • Tự động làm hầu hết các việc quản trị phần mềm • Liên kết tốt với các repo và cơ sở dữ liệu về phần mềm • Một s...

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix - Chương 1: Các khái niệm và kỹ năng cơ bảnBài giảng Hệ điều hành Unix - Chương 1: Các khái niệm và kỹ năng cơ bản

  Lịch sử phát triển Unix  Giữa những năm 60, General Electric, Massachusetts Institute for Technology và Bell Laboratories (AT&T) cùng phối hợp tạo ra một HĐH mới gọi là Multics (MULTiplexed Information and Computing System). Đến năm 1969, chương trình Multics bị bãi bỏ.  Tiếp theo, Kenneth Thomson, một người rất thích các tính năng của Mul...

  pdf98 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0