• Quản trị thương hiệu - Phạm Thị Lan HươngQuản trị thương hiệu - Phạm Thị Lan Hương

   Giải thích tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, được xem như là một công cụ Marketing quan trọng.  Khuyến nghị lựa chọn những yếu tố thương hiệu cho một sản phẩm đã có, cung ứng cho một thị trường mục tiêu nhất định.  Đề ra các chiến lược xây dựng và quản trị vốn thương hiệu.

  pdf150 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 1217 | Lượt tải: 1

 • Thiết kế bản câu hỏiThiết kế bản câu hỏi

  Xác định và thảo luận những yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến sự chính xác của điều tra và giải thích tại sao phát triển bản câu hỏi không phải là một quá trình đơn giản.

  pdf32 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 819 | Lượt tải: 0

 • Chương hai mươi: Tương lai của quảng cáo truyền hình kiểm điểm và đề nghịChương hai mươi: Tương lai của quảng cáo truyền hình kiểm điểm và đề nghị

  Chúng ta đã xem qua những khía cạnh của quảng cáo truyền hình trong kinh tếthịtrường. Người viết chưa thực hiện được tham vọng khảo sát hiện tượng này qua đủmọi khía cạnh " học tế" hay " biên cảnh " (interdisciplinary) của nó nhưng có cảm tưởng đã trình bày được một số chi tiết đủcho phép dẫn đến hai câu hỏi sau cùng mà hỏi tức là giải đáp :...

  pdf41 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 744 | Lượt tải: 0

 • Chương mười chín: Những biến động mới ảnh hưởng đến quảng cáo truyền hìnhChương mười chín: Những biến động mới ảnh hưởng đến quảng cáo truyền hình

  Quảng cáo truyền hình của chúng ta đang kinh qua một thời đại đánh dấu bằng những tiến bộkỹthuật to lớn và những biến chuyển xã hội sâu sắc. Những điều đó đang và sẽlàm thay đổi ngành quảng cáo vềhình thức lẫn nội dung (mà chúng ta thấy nhiều khi hình thức làm thay đổi cảý nghĩa của nội dungnhư đã trình bày trong phần nói vềnội dung tiềm ẩn...

  pdf30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 768 | Lượt tải: 0

 • Chương mười bảy Qui chế pháp lý và đạo đức của quảng cáo truyền hìnhChương mười bảy Qui chế pháp lý và đạo đức của quảng cáo truyền hình

  Thông tin là một vũ khí quan trọng nhưng nguy hiểm. Sửdụng không khéo hoặc sai lầm sẽgây ra những hậu quảxấu vô cùng to lớn. Chúng ta biết, hình ảnh, âm nhạc, khôi hài có thểđánh thẳng vào tình cảm con người và làm lu mờkhảnăng phán đoán của lý trí. Ởmỗi quốc gia trong cộng đồng xã hội hiện nay, dù ít dù nhiều, bắt buộc phải có một hệthống ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 828 | Lượt tải: 1

 • Chương tám Các hình thức quảng cáo truyền hìnhChương tám Các hình thức quảng cáo truyền hình

  Sau khi người cậy quảng cáo (chủquảng cáo) đã bằng lòng vềmột đài hay mạng truyền hình nào rồi, người ấy bắt đằu nghĩ đến hình thức quảng cáo có hiệu quảnhất so với ngân khoản dựchi của mình. Nên quảng cáo mặt hàng hay quảng cáo tên tuổi ? Chúng ta biết rằng có hai loại quảng cáo: quảng cáo công dụng đểgiới thiệu hiệu năng của một thương ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 721 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn quản trị thương hiệu - Th.S. Trần Thị ThậpBài giảng môn quản trị thương hiệu - Th.S. Trần Thị Thập

   (i) Dưới góc độ Marketing – theo quan điểm truyền thống  (ii) Dưới góc độ ứng dụng trong đời sống thương mại  (iii) Dưới góc độ sở hữu trí tuệ - theo Luật sở hữu trí tuệ  (iv) Một số quan điểm khác:

  pdf135 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 961 | Lượt tải: 3

 • Tập bài giảng quan hệ công chúng - Phạm Đình SửuTập bài giảng quan hệ công chúng - Phạm Đình Sửu

  “Công chúng là tất cả mọi ngƣời xung quanh bạn, ít nhiều có những mối liên hệ nào đó với bạn. Họ tiếp nhận những thông tin về bạn và từ đó có sự nhìn nhận của riêng họ về bạn. Công chúng cũng có thể là một cá nhân (nhƣ khách hàng) hoặc cũng có thể là một tổ chức (cơ quan chính phủ hoặc hiệp hội).

  pdf42 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 858 | Lượt tải: 1

 • PR và truyền thông trên mạng xã hộiPR và truyền thông trên mạng xã hội

  - Tư duy không mở - Kém tự tin - Phức tạp hóa vấn đề - Tiềm thức - Theo lề thói - Rào cản ngôn ngữ - Kỹ năng tiếp cận văn hóa nước ngoài ít.

  pdf24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 845 | Lượt tải: 1

 • Quan hệ công chúng trong thực tếQuan hệ công chúng trong thực tế

  Có nhiều định nghĩa khác nhau về PR (Public Relations): ª PR là một nghệ thuật trong việc quản lý và thực hiện các hoạt động truyền thông giữa tổ chức và nhóm công chúng mục tiêu, nhằm tạo ra hoặc duy trì hình ảnh tốt đẹp của tổchức trong cảm nhận của công chúng. ª PR là dạng hoạt động tạo cảm tình và thuyết phục đối tượng truyền thông (khác...

  pdf160 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/04/2015 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0