• Bài giảng Hệ điều hành - Chương 8: Bộ nhớ ảo - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 8: Bộ nhớ ảo - Trần Thị Như Nguyệt

  Tổng quan bộ nhớ ảo  Nhận xét: không phải tất cả các phần của một process cần thiết phải được nạp vào bộ nhớ chính tại cùng một thời điểm  Ví dụ:  Đoạn mã điều khiển các lỗi hiếm khi xảy ra  Các arrays, list, tables được cấp phát bộ nhớ (cấp phát tĩnh) nhiều hơn yêu cầu thực sự  Một số tính năng ít khi được dùng của...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ (Phần 2) - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ (Phần 2) - Trần Thị Như Nguyệt

  Cơ chế phân trang  Bộ nhớ vật lý thật (của một hệ thống máy tính) được chia thành nhiều khối kích thước bằng nhau, gọi là khung trang (frame)  Bộ nhớ luận lý (của một process) cũng được chia thành nhiều khối kích thước bằng nhau (và cũng bằng kích thước của frame trong bộ nhớ vật lý), gọi là trang (page)  Các chú ý: Kích thước/dung lượn...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ (Phần 1) - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ (Phần 1) - Trần Thị Như Nguyệt

  Khái niệm cơ sở (tt)  Quản lý bộ nhớ là công việc của hệ điều hành với sự hỗ trợ của phần cứng nhằm phân phối, sắp xếp các process trong bộ nhớ sao cho hiệu quả.  Mục tiêu cần đạt được là nạp càng nhiều process vào bộ nhớ càng tốt (gia tăng mức độ đa chương)  Trong hầu hết các hệ thống, kernel sẽ chiếm một phần cố định ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Deadlocks (Phần 2) - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Deadlocks (Phần 2) - Trần Thị Như Nguyệt

  Giải thuật Banker  Mỗi loại tài nguyên có nhiều thực thể  Bắt chước nghiệp vụ ngân hàng  Điều kiện:  Mỗi tiến trình phải khai báo số lượng thực thể tối đa của mỗi loại tài nguyên mà nó cần  Khi tiến trình yêu cầu tài nguyên thì có thể phải đợi  Khi tiến trình đã có được đầy đủ tài nguyên thì phải hoàn trả trong một khoảng thời gian hữ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Deadlocks - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Deadlocks - Trần Thị Như Nguyệt

  Mô hình hóa hệ thống  Các loại tài nguyên, kí hiệu R1, R2, ,Rm, bao gồm:  CPU cycle, không gian bộ nhớ, thiết bị I/O, file, semaphore,.  Mỗi loại tài nguyên Ri có Wi thực thể  Giả sử tài nguyên tái sử dụng theo chu kỳ  Yêu cầu: tiến trình phải chờ nếu yêu cầu không được đáp ứng ngày  Sử dụng: tiến trình sử dụng tài nguyên  Hoàn trả: t...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ (Phần 3) - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ (Phần 3) - Trần Thị Như Nguyệt

  Semaphore  Hàm wait và signal của Semaphore cải tiến, không busy waiting như sau:  Khi hàm wait() được gọi, ngay lập tức giá trị value của Semaphore S bị giảm đi 1. Và nếu giá trị Semaphore S âm, process này sẽ bị đưa vào danh sách L (đưa vào hàng đợi Semaphore) và bị khóa (block) lại.  Khi hàm signal() được gọi, ngay lập tức giá tri...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ (Phần 2) - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ (Phần 2) - Trần Thị Như Nguyệt

  Mục tiêu  Hiểu được nhóm giải pháp Busy waiting bao gồm:  Các giải pháp phần mềm  Các giải pháp phần cứng Đồng bộ Nội dung  Các giải pháp phần mềm  Sử dụng giải thuật kiểm tra luân phiên  Sử dụng các biến cờ hiệu  Giải pháp của Peterson  Giải pháp Bakery  Các giải pháp phần cứng  Cấp ngắt  Chỉ thị TSL  Cấm ngắt  Các lệnh...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ (Phần 1) - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ (Phần 1) - Trần Thị Như Nguyệt

  Mục tiêu  Hiểu được vấn đề tranh chấp giữa các tiến trình trong hệ điều hành  Biết được các giải pháp để giải quyết tranh chấp  Hiểu được các vấn đề trong giải quyết tranh chấp  Biết được các yêu cầu của các giải pháp trong việc giải quyết tranh chấp và phân nhóm các giải pháp Đồng bộ Nội dung  Giới thiệu về race condition  Giới th...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU (Phần 1) - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU (Phần 1) - Trần Thị Như Nguyệt

  Khái niệm cơ bản  Trong các hệ thống multitasking  Thực thi nhiều chương trình đồng thời làm tăng hiệu suất hệ thống  Tại mỗi thời điểm, trong một hệ thống đơn bộ xử lý (single-processor system) chỉ có một process được thực thi; những process khác phải chờ cho đến khi bộ xử lý rảnh hoặc tái định thời lại.  Cần phải giải quyết vấn đề phân chia, ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU (Phần 2) - Trần Thị Như NguyệtBài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Định thời CPU (Phần 2) - Trần Thị Như Nguyệt

  Quantum time cho Round Robin  Performance tùy thuộc vào kích thước của quantum time (còn gọi là time slice), và hàm phụ thuộc này không đơn giản  Time slice ngắn thì đáp ứng nhanh  Vấn đề: có nhiều chuyển ngữ cảnh. Phí tổn sẽ cao.  Time slice dài hơn thì throughput tốt hơn (do giảm phí tổn - OS overhead) nhưng thời gian đáp ứng lớn  Nếu time s...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0