• Triết học - Chương II: Phép biện chứng duy vậtTriết học - Chương II: Phép biện chứng duy vật

  I. PHÉP BiỆN CHỨNG VÀ PHÉP BiỆN CHỨNG DUY VẬT 1. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG a. Khái niệm “biện chứng”, “phép biện chứng” - Khái niệm “biện chứng” Biện chứng là khái niệm dùng để chỉ các mối liên hệ, sự vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng.

  pdf100 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Những biến đổi thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện nayNhững biến đổi thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện nay

  NHỮNG BIẾN ĐỔI THÍCH NGHI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN NAY. I. NHỮNG BIẾN ĐỔI PHÁT TRIỂN VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. 1. Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã làm thay đổi về chất những yêu tố của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cách mạng khoa học- công nghệ là sự hoà nhập những biến đổi về chất của khoa học và kỹ thuật thành một thể thống nhất, làm...

  doc11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Những đặc điểm kinh tế cơ bản và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyềnNhững đặc điểm kinh tế cơ bản và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền

  Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn tự do cạnh tranh, C.Mác, Ăng ghen đã chỉ ra rằng: tự do cạnh tranh đẻ ra tích tụ và tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất phát triển tới một mức độ nhất định lại dẫn tới độc quyền. Sống trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyền, vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch ...

  doc10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Triết học - Bài: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành độngTriết học - Bài: Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

  a-CN MácLênin ra đời từ những yếu tố khách quan và đòi hỏi của phong trào cách mạng -Yêu cầu về yếu tố kinh tế. - Yêu cầu về yếu tố chính trị-xã hội - Yêu cầu về yếu tố khoa học & lý luận Vai trò của Mác (1818-1883) và Angnghen (1820-1895) b-Lênin đã bảo vệ,vận dụng và phát triển sáng tạo toàn diện lý luận của Mác-Angghen trong điều kiện l...

  ppt26 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu triết học - Xã hội về môi trường sinh thái ở Việt NamNghiên cứu triết học - Xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

  Thế giới ngày nay đã và đang có những thành tựu vĩ đại về khoa học và công nghệ, nhờ đó loài người đã đạt được những biến đổi to lớn về mặt kinh tế nói riêng, xã hội nói chung. Song, cùng với những biến đổi to lớn đó, loài người lại đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải mang tính toàn cầu, trong đó có vấn đề môi trường sinh thái (MTST...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Xung đột hệ giá trị tinh thần và xây dựng hệ giá trị của con người Việt NamXung đột hệ giá trị tinh thần và xây dựng hệ giá trị của con người Việt Nam

  1. Mở đầu Giá trị và hệ giá trị không phải là vấn đề mới, những quan niệm đầu tiên về giá trị đã xuất hiện trong thời kỳ cổ đại. Protagor (481 - 411), nhà triết học vô thần Hy Lạp, đã từng quan niệm: con người là thước đo của mọi vật. Sau này, Đ.Điđơrô - một trong những đại biểu nổi tiếng của phái Bách khoa Pháp thế kỷ XVIII - cũng cho rằng...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Tập bài giảng xây dựng ĐảngTập bài giảng xây dựng Đảng

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đã, đang giành được những thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng là đề ra đường lối chính trị đúng đắn, tổ c...

  pdf94 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Chương II: Cá nhân chiến đấuChính trị học - Chương II: Cá nhân chiến đấu

  Trong chiến đấu tiến công từng người có thể tự mình hoặc cùng tổ tiêu diệt các mục tiêu như : địch trong ụ súng - lô cốt (có nắp hoặc không có nắp); địch ở trong chiến hào, giao thông hào, hầm ngầm trong nhà, xe tăng, xe bọc thép, một tên địch hay tốp địch ngoài công sự ngoài ra còn làm một số nhiệm vụ khác khi được giao nhiệm vụ tự mình tiêu d...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Chương I: Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí MinhChính trị học - Chương I: Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

  I) Cơ sở khách quan a) Bối cảnh thời đại - Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền và xác lập quyền thống trị của mình trên phạm vi toàn thế giới. - Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga<1917> với sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới đánh dấu sự mở ra của một thời đại mới từ chủ nghĩa tư s...

  docx6 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Bài 1: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mớiChính trị học - Bài 1: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới

  Giáo dục cho HSQ, CS nhận thức sâu sắc nội dung, quan điểm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân YÊU CẦU Nắm chắc các nội dung cơ bản của bài học - Nhận rõ trách nhiệm của Quân đội, quân nhân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN - Kết hợp học mới, ôn cũ, biết vận dụng vào thực ...

  ppt52 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0