• Lịch sử Triết học, triết học Mác – LêninLịch sử Triết học, triết học Mác – Lênin

  TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ VÀ TRUNG HOA CỔ – TRUNG ĐẠI I. TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ CỔ, TRUNG ĐẠI II. TRIẾT HỌC TRUNG HOA CỔ, TRUNG ĐẠI B. LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY ÂU TRƯỚC MÁC I. TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI II. TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI KỲ TRUNG CỔ III. TRIẾT HỌC THỜI PHỤC HƯNG VÀ CẬN ĐẠI IV. TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC

  pdf36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 1

 • Ph.anggen nói: “Sự phát triển của chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật v.v đều dựa trên cơ sở sự phát triển kinh tế. nhưng tất cả chúng đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế”, hãy phân tích cơ sở triết học cPh.anggen nói: “Sự phát triển của chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật v.v đều dựa trên cơ sở sự phát triển kinh tế. nhưng tất cả chúng đều có sự ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế”, hãy phân tích cơ sở triết học c

  Lý do chọn đề tài: Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, của đất nước, Đảng cộng sản Việt Nam đã vạch ra con đường phát triển của đất nước: “Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng hồ chí minh làm nền tảng, tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động”. Với tính chất thời đại đó, nhóm tiểu luận chúng tôi chọn đề tài: Ph.Ăngghen nói: “Sự phát triển pháp luật...

  doc24 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1296 | Lượt tải: 1

 • Sáng kiến kinh nghiệm triết học cổ đại – Hệ thống không chính pháSáng kiến kinh nghiệm triết học cổ đại – Hệ thống không chính phá

  Trường phái Lokayataxuất hiện khá sớm trong phong trào đấu tranh chống lại truyền thống Vêđa và chế độ đẳng cấp ở Đông An. Tương truyền rằng, Brihaspati là người sáng lập ra trường phái Lokayata đầytính duy vật, vô thần, khoái lạc này. Phái Lokayata cho rằng, vạn vật(kể cả con người) đều được tạo thành từ 4 yếu tố là đất, nước, lửa, gió (Tứ đ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 580 | Lượt tải: 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm môn triết học – Chương 2: Điều kiện lịch sử ra đời và phát triểnSáng kiến kinh nghiệm môn triết học – Chương 2: Điều kiện lịch sử ra đời và phát triển

  Ấn Độ cổ là một đất nước rộng lớn thuộc bán đảo Nam Á, bao gồm cả nước Pakixtan, Bănglađét và Nêpan ngày nay. Khắp vùng từ Đông Bắc đến Tây Bắc của Ấn Độ cổ đại núi nontrùng điệp với dãy Himalaya nổi tiếng kéo dài 2600 km. Dãy núi Vinđya phân chia An Độ thành hai miền: Bắc và Nam. Miền Bắc có hai con sông lớn là sông An ở phía Tây và sông H...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm môn triết học – Chương 1: Vấn đề cơ bản của Triết HọcSáng kiến kinh nghiệm môn triết học – Chương 1: Vấn đề cơ bản của Triết Học

  Vấn đề cơ bản của triết học Lịch sử triết học từ cổ đại đến nay là lịch sử đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, cho nên nghiên cứu lịch sử triết học, đương nhiên phải nắm vững vấn đề cơ bản của triết học –cái chuẩn mực để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Tất cả những hiện tượng mà chúng ta gặp thường ngày ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm triết học Mac - Lenin về con ngườiQuan điểm triết học Mac - Lenin về con người

  Quan điểm trước Mac vÒ con ng­êi 1.1-Quan điểm vềcon người trong triết học phương Đông a.Triết học Trung Hoa:Vấn đềvềbản tính con người được quan tâm hàng đầu. Nho gia: bản tính con người là thiện Pháp gia: bản tính con người là bất thiện Đạo gia: bản tính tựnhiên của con người. b.Triết học Ấn Độ(triết học Đạo Phật): kết luận vềbản tính...

  pdf23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 764 | Lượt tải: 1

 • Vận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn của triết học mác-Xít trong việc sử dụng máy vi tính làm công cụ hổ trợ dạy học tại trường trung học xây dựng TP Hồ Chí MinhVận dụng nguyên tắc thống nhất lý luận với thực tiễn của triết học mác-Xít trong việc sử dụng máy vi tính làm công cụ hổ trợ dạy học tại trường trung học xây dựng TP Hồ Chí Minh

  Dạy và học là một quá trình đòi hỏi sự tương tác giữa người dạy và người học. Thông qua quá trình tương tác người dạy có thể đánh giá sự học tập của học sinh và người học có thể đánh giá được kiến thức mà mình có thể đạt được qua từng mục tiêu. Như vậy, việc phát huy tính tích cực học tập ở người học là vấn đề bắt buộc đối với việc chọn một...

  pdf17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 644 | Lượt tải: 3

 • Triết học Mác - Lênin - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứngTriết học Mác - Lênin - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

  CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học Chủ nghĩa duy vật biện chứng – hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật

  ppt11 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1744 | Lượt tải: 0

 • 69 câu trắc nghiệm Mác - Lênin (phần 1)69 câu trắc nghiệm Mác - Lênin (phần 1)

  Câu 1. Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? A. Triết học Mác-Lênin. B. Kinh tế chính trị Mác-Lênin. C. Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. D. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. Câu 2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. A. Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phá...

  doc8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 995 | Lượt tải: 5

 • Tài liệu ôn tập môn Triết học Mác LêninTài liệu ôn tập môn Triết học Mác Lênin

  Câu 1: Quan điểm CT - XH của Nho gia ở Trung Hoa cổ đại. Sự khác nhau trong đường lối chính trị của Nho gia, Đạo gia và Pháp gia. 1. Quan điểm CT - XH của Nho gia ở Trung Hoa cổ đại: Nho gia là một trong những trường phái triết học chính của Trung Hoa cổ đại. Phái Nho gia được Khổng Tử sáng lập, Mạnh Tử phát triển về phía duy tâm tiên nghiệm và T...

  doc18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0