• Sản xuất hàng hóa và sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩaSản xuất hàng hóa và sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  I. SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ HÀNG HÓA. 1- Sản xuất hàng hoá và ưu thế của nó trong phát triển lực lượng sản xuất Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai hiểu tổ chức kinh tế: sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hóa. Đặc trưng cơ bản của sản xuất tự cấp tự túc là sản xuất sản phẩm ra để tự tiêu dùng, còn sản xuất hàng hóa...

  doc10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt NamĐề cương ôn tập môn: Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  Câu 1: Định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức. 1. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Một là, về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. • Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướn...

  docx12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 2016)Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 2016)

  Xu thế chung cho sự phát triển của lịch sử xã hội loài người luôn luôn theo hướng đi lên, ngày một tiến bộ hơn, văn minh hơn.Thật vậy, chưa bao giờ thế giới phát triển như ngày nay. Năng suất lao động tăng nhanh, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – kỹ thuật với công nghệ cao trở nên phổ biến, quá trình khu vực hóa, nhất thể hóa, toàn cầu hóa và hộ...

  docx9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt NamKinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam I. Tính khách quan và đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1- Tính khách quan của kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa a) Khái niệm kinh tế thị trường Kinh tế thị trường là mô hỡnh kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế đều được thực hiện trên ...

  doc9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lờn chủ nghĩa xó hội ở Việt NamKinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lờn chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam

  I. Kinh tế nông thôn và vai trò của nó trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 1. Khái niệm và nội dung của kinh tế nông thôn Kinh tế nông thôn là một hệ thống những nhân tố cấu thành của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong tất cả những ngành nghề trên địa bàn nông thôn và giữa chúng có quan hệ hữu cơ với nhau. Kinh tế nông...

  doc9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhHọc tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  -Giúp cho người học hiểu được khái niệm,đặc điểm,ý nghĩa vai trò của đạo đức.Qua đó,tìm hiểu những đánh giá của Đảng về tình hình và thực trạng của đạo đức lối sống hiện nay trong xã hội -Giúp cho người học nắm được những nội dung cơ bản của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. -Thông việc tìm hiểu kiến thức nhằm nâng cao trình độ nh...

  ppt17 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Chương IV: Những tư tưởng xã hội chủ nghĩa thế kỷ XVIII ở PhápChính trị học - Chương IV: Những tư tưởng xã hội chủ nghĩa thế kỷ XVIII ở Pháp

  I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ NƯỚC PHÁP THẾ KỶ XVIII Nước Pháp trước cách mạng tư sản là một nước quân chủ chuyên chế phong kiến. Từ giữa thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XVIII nền quân chủ chuyên chế ấy đã phát triển đến trình độ cao nhất để đi vào giai đoạn suy tàn. Vua Lui XIV mất và được bí mật đem chôn vì sợ quần chúng nổi loạn. Vua Lui XV còn nhỏ tuổi ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - LêninĐối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Chủ nghĩa trọng nông chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuấ...

  doc6 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Khái niệm kết hợp phát triển kinh tế - Xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninhKhái niệm kết hợp phát triển kinh tế - Xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh

  1. Khái niệm kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh ? Anh(chị) hãy phân tích tính tất yếu khách quan của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội và tăng cường cũng cố quốc phòng – an ninh ở nước ta hiện nay. *K/n: là hoạt động tích cực chủ động của nhà nước và nhân dân trong việc gắn kết chặt chẽ hoạt động KT-...

  docx11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Chính trị học - Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởngChính trị học - Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng

  1/- Khái niệm công tác tư tưởng Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính Đảng nhằm xây dựng, xác lập, phát triển, hoàn thiện hệ tư tưởng, phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, định hướng giá trị, tạo niềm tin và thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của mình.

  ppt41 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0