• Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của đảng taChiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son trong lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của đảng ta

  Cho đến trước khi chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra, cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ của nhân dân Việt Nam đã sang năm thứ tám. Bước vào giai đoạn cuối, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã xác định đúng đắn phương hướng chiến lược nhằm đánh bại nỗ lực quân sự cao nhất và cuối cùng của thực dân Pháp ...

  doc7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số vùng tây nguyên theo tư tưởng Hồ Chí MinhXây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số vùng tây nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc là ngọn cờ tập hợp các lực lượng cách mạng, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng đó đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho đường lối, chính sách của Đảng và ...

  doc8 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • Xử lý tình huống chính trị - Xã hội ở cấp cơ sởXử lý tình huống chính trị - Xã hội ở cấp cơ sở

  Xử lý tình huống chính trị là một trong những nội dung quan trọng của nghệ thuật chnhs trị, rất cần thiết cho hoạt động chính trị thực tiễn, vì nó trang bị phương pháp tiếp cận, nhiệm vụ , nguyên tắc và qui trình xử lí một số tình huống chính trị; giúp cho cán bộ thêm khả năng chủ động phát hiện các tình huống chính trị, ngăn cản và hạn chế...

  pdf19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 5341 | Lượt tải: 14

 • Phân tích tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độPhân tích tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ

  Vấn đề 3: Đồng chí hãy phân tích tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ . Liên hệ với thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta ? BÀI LÀM Thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lãnh vực đời sống của xã hội, tạo ra những tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hình thành một xã hội mà trong đó những nguyên tắc că...

  doc6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 9370 | Lượt tải: 13

 • Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - LêninNhững nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  .Lượng giá trị và vận dụng trong thực tiễn Việt Nam. 1. lượng giá trị của hàng hóa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin. 1.1. hàng hóa là gì? Giá trị của hàng hóa là gì?. Hàng hóa được định nghĩa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán. Vật phẩm dù ở trong các hình thái kinh tế- xã hộ...

  docx12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 4

 • Các hình thái tư bản và các hình thức biểu diễn của giá trị thặng dưCác hình thái tư bản và các hình thức biểu diễn của giá trị thặng dư

  ) Chi phí sản xuất tbcn, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận + Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa *đối với xã hội :

  ppt15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1770 | Lượt tải: 0

 • Khái lược lịch sử triết họcKhái lược lịch sử triết học

  I.Lịch sử Triết học Ấn độ cổ trung đại. 1.Hoàn cảnh ra đời. 1.1.Điều kiện tự nhiên 1.2.Điều kiện kinh tế-xã hội. 1.3.Văn hoá và khoa học tự nhiên. 2.Những đặc điểm chung của triết học Ân độ cổ trung đại. 3.Phật giáo. 3.1.Lịch sử hình thành và phát triển. 3.2.Triết lý bản thể và nhân sinh của đạo Phật. -Về bản thể. -Về nhân sinh(trọng tâ...

  pdf50 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 2

 • Lý luận hình thái kinh tế xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamLý luận hình thái kinh tế xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  LÝ LUẬN HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI. 1-Khái niệm hình thái kinh tế-xã hội. -Xã hội là gì? -Trong đời sống xã hội, quan hệ nào giữ vai trò quyết định? -QHSX mới chỉ là cái khung, cái sườn của một xã hội cụ thể. -Trong khi n/cứu QHSX Mác đã n/cứu nó trong mối...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 2098 | Lượt tải: 4

 • Phép biện chứng duy vật và vai trò phương pháp luận trong nghiên cứu kinh tếPhép biện chứng duy vật và vai trò phương pháp luận trong nghiên cứu kinh tế

  PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT. 1-Biệnchứngvàcáchìnhthứccủaphépbiệnchứng. 1.1. Biệnchứng. -Biệnchứnglà gì? -Biệnchứngkháchquan? -Biệnchứngchủquan? 1.2. Cáchìnhthứccủaphépbiệnchứng. -Phépbiệnchứngmộcmạc, chấtphácở thờikỳcổđại(Hy lạp, La mã, Ânđộ, Trunghoa) -PhépbiệnchứngduytâmcủaHêghen-nhàTH cổđiển Đức.

  pdf45 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1031 | Lượt tải: 0

 • Triết học trung Cổ TâyTriết học trung Cổ Tây

  PHẦN 1: TRIẾT HỌC TRUNG CỔ TÂY ÂU (triết học Kitô giáo) Số tiết: 15 (Đinh Ngọc Thạch) Nội dung: + Sự ra đời Kitô giáo và triết học Kitô giáo + Sự phân kỳ của triết học Kitô giáo: triết học các giáo phụ (patrology), triết học kinh viện (Scholastics, Scholasticism)

  ppt109 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 07/03/2016 | Lượt xem: 1246 | Lượt tải: 0