• Luật học - Bài 7: Khái quát ngành luật lao độngLuật học - Bài 7: Khái quát ngành luật lao động

  1. Khái niệm ngành Luật Lao động 1.1. Đối tượng điều chỉnh: Ngành luật Lao động điều chỉnh những quan hệ cơ bản sau đây: 1.1.1 Quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động. Quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động.trên cơ sở hợp đồng lao động là đối tượng điều chỉnh...

  docx14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 5: Khái quát về luật hình sự, luật tố tụng hình sựLuật học - Bài 5: Khái quát về luật hình sự, luật tố tụng hình sự

  I/ Khái niệm Luật Hình sự. 1- Định nghĩa: Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành quy định những hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm và hình phạt với các tội phạm. 2- Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự: Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa n...

  docx13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 4: Luật hôn nhân – gia đìnhLuật học - Bài 4: Luật hôn nhân – gia đình

  1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình 1.1 Khái niệm: Luật Hôn nhân gia đình là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa các thành viên trong gia đình, về những ...

  docx5 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài 3: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamLuật học - Bài 3: Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  I-Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 1. Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. - Hiến pháp và các đạo luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều ghi nhận Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành v...

  docx12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Luật học - Bài: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luậtLuật học - Bài: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật

  Phần I- Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Nguồn gốc Nhà nước Bản chất Nhà nước Đặc điểm của nhà nước Phần II- Những vấn đề cơ bản về Pháp luật Nguồn gốc Pháp luật Bản chất của pháp luật Thuộc tính của pháp luật

  pptx61 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật kinh tế - TS. Lê Văn HưngBài giảng Luật kinh tế - TS. Lê Văn Hưng

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ  Định nghĩa Luật Kinh tế: Quan niệm Luật Kinh tế của thời kỳ kế hoạch hóa tập trung, bao cấp – những vấn đề pháp lý đặt ra khi chuyển sang kinh tế thị trường.  Luật Kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng XHCN – những nguyên tắc pháp lý của nền kinh tế thị trường: nguyên tắc tự do kinh doanh; nguyên tắc...

  pdf276 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người bị hại và trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụngBài giảng Kỹ năng tiếp xúc với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo người bị hại và trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng

  Cơ cấu bài giảng 1. Kỹ năng gặp, trao đổi với người bị tạm giữ,bị can, bị cáo, người bị hại: 1.1 Mục đích, yêu cầu 1.2 Chuẩn bị cho việc gặp người bị tạm giữ,bị can, bị cáo, người bị hại 1.3 Nội dung gặp 1.4 Gặp, trao đổi với bị can, bị cáo trong một số trường hợp cụ thể 2. Kỹ năng trao đổi, tiếp xúc với Viện Kiểm sát, Toà án 2.1 Mục đích, y...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà hình sự sơ thẩmBài giảng Kỹ năng của luật sư tại phiên toà hình sự sơ thẩm

  1- Chuẩn bị trước khi ra phiên toà 4 - TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TOÀ 2- THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TOÀ 3 - Xét hỏi tại phiên toà 5 – TUYÊN ÁN VÀ NGHỊ ÁN

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Định tội danhBài giảng Định tội danh

  1. KHÁI NIỆM VỀ ĐỊNH TỘI DANH ĐTD là hoạt động áp dụng pháp luật hình sự, trong đó chủ thể tiến hành ĐTD căn cứ vào các QPPL để xác định một hành vi nguy hiểm cho xã hội xảy ra trên thực tế với có phải là tội phạm không; nếu có thì là tội gì, theo Điều Khoản nào của Bộ luật hình sự.

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xét xử sơ thẩm vụ án hình sựBài giảng Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

  I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI THẨM QUYỀN XÉT XỬ 1.1. Khái niệm: Là tổng hợp các dấu hiệu của một VAHS cho phép xác định tòa án này hay tòa án khác được quyền xét xử sơ thẩm VAHS đó 1.2. Phân loại thẩm quyền xét xử: a. Thẩm quyền theo sự việc Là sự phân định thẩm quyền xét xử căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp và ảnh hưởng xã hội của tội phạm. Că...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 525 | Lượt tải: 0