• Những quan sát về giáo dục đại học trong các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện - Điện tử - viễn thông và vật lý tại một số trường đại học Việt NamNhững quan sát về giáo dục đại học trong các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện - Điện tử - viễn thông và vật lý tại một số trường đại học Việt Nam

  Báo cáo này được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia với tư cách là những thành viên của đoàn khảo sát thực địa do Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức với sự trợ giúp của TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng – Tư vấn Dự án của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) và TS. Lynne A. McNamara – Quyền Giám đốc Điều hành của VEF. TS. Thanh Phượng đã tiến hành nhiều cuộc...

  pdf130 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học tin học 1Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học tin học 1

  Tuân Thủ 1. Bắt đầu đúng giờ. 2. Lắng nghe và tập trung vào hoạt động học tập. 3. Tích cực trao đổi và thảo luận. 4. Không sử dụng điện thoại riêng.

  pdf46 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0

 • Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1

  Biết và hiểu được các khái niệm cơ bản, kiến thức đại cương về phương pháp dạy học, cụ thể là phương pháp dạy học môn Tin học.  Hiểu và vận dụng được các kiến thức về: Hệ thống dạy học, mô hình dạy học tin học tổng quát (ICT Didactic Relation Model), quá trình tiếp nhận tri thức, mô hình Bloom, các bước tổ chức dạy học, các phương pháp dạy ...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0

 • Những trăn trở cho đổi mới giáo dục đại học Việt NamNhững trăn trở cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

  Nếu nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông là tạo ra những công dân tốt cho xã hội, cho đất nước, thì nhiệm vụ chính của giáo dục đại học là cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho nền sản xuất để tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội. Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, trong xu hướng toàn cầu hóa và phát triển ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Các kỹ thuật dạy học tích cựcGiáo dục học - Các kỹ thuật dạy học tích cực

  Kỹ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có những kỹ thuật dạy học chung, có những kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt c...

  doc18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương III: Các phương pháp dạy - Học Vật líGiáo dục học - Chương III: Các phương pháp dạy - Học Vật lí

  Phương pháp : Có nhiều định nghĩa khác nhau về phương pháp. Thí dụ, “Phương pháp là cách thức, con đường, phương tiện để đạt tới mục đích nhất định”; “Phưong pháp là hệ thống các hành động có ý thức, nối tiếp nhau của con người kết hợp với các phương tiện phù hợp để đạt được mục đích đề ra. Đồng thời luôn quan tâm đến tính chất và quá trình vận...

  pdf53 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương 4: Các giai đoạn nghiên cứu khoa họcGiáo dục học - Chương 4: Các giai đoạn nghiên cứu khoa học

  Quá trình nghiên cứu thường trải qua 6 giai đoạn dưới đây: 1. Chọn đề tài 2. Xây dựng giả thuyết khoa học 3. Soạn đề cương nghiên cứu 4. Thực hiện kế hoạch nghiên cứu 5. Tổng kết và viết công trình nghiên cứu 6. Công bố, bảo vệ và áp dụng vào thực tiễn Các giai đoạn trên gắn bó với nhau rất chặt chẽ, vừa kế tiếp vừa có lúc đan xen lẫn nhau ...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Một số vấn đề cơ bản về dạy học môn Đạo đức ở tiểu họcGiáo dục học - Một số vấn đề cơ bản về dạy học môn Đạo đức ở tiểu học

  I. VỊ TRÍ MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC. 1.Môn Đạo đức có khả năng giáo dục cho học sinh tiểu học một cách có hệ thống theo một chương trình khá chặt chẽ: giúp cho các em hình thành được ý thức đạo đức (tri thức và niềm tin đạo đức) ở mức độ sơ giản, định hướng cho các em rèn luyện một cách tự giác những hành vi và thói quen hành vi đạo đức tương ứng....

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương IV: Giảng dạy lý thuyết và bài tập hoá học ở THPTGiáo dục học - Chương IV: Giảng dạy lý thuyết và bài tập hoá học ở THPT

  I GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC PHẦN LÝ THUYẾT CHỦ ĐẠO. Thuyết cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, ĐLTH và HTTH là lý thuyết chủ đạo của chương trình hóa THPT. Nó được xếp trọn trong 2 chương đầu của lớp 10. Nội dung kiến thức trong 2 chương này có mối liên hệ lôgic chặt chẽ. Để thấy mối quan hệ này ta hãy xét cấu trúc chung của chương I và ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương 5: Phương pháp nghiên cứu lịch sửGiáo dục học - Chương 5: Phương pháp nghiên cứu lịch sử

  MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể đạt được: 1.Về kiến thức: - Phân biệt được đề tài nghiên cứu lịch sử giáo dục với các loại đề tài khác. - Phân biệt được tài liệu hạng nhất (tài liệu gốc) với tài liệu hạng nhì trong nghiên cứu lịch sử giáo dục - Biết cách thu thập tài liệu và chứng tích lịch sử - Trả lời được nh...

  pdf38 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0