• Quản trị nhà nước - Dân chủ và ủy trịQuản trị nhà nước - Dân chủ và ủy trị

  Chính danh (thần quyền, thế tục, bầu cử, thực tế: Performance Legitimacy) • Ủy trị: Thành lập và giải tán Chính phủ => hai mô hình cộng hòa tổng thống và dân chủ đại nghị • Nền tảng của ủy trị: – Bầu cử (Điều 27 HP2013): “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nh...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0

 • Quản trị nhà nước - Sự tham gia của người dânQuản trị nhà nước - Sự tham gia của người dân

  Hành chính công là dịch vụ => “Lối thoát” => làm cho người dân có nhiều sự lựa chọn để tổ chức phục vụ tốt hơn – Thị trường <= cạnh tranh, thay thế, hợp tác PPP – Giao cho khu vực tư nhân (xã hội hóa) – Giao cho cộng đồng quản lý • Sự cần thiết phải bảo đảm tiếng nói của người dân trong quản trị nhà nước – Tác động đến dịch vụ công – Tham g...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0

 • Nhân sự trong khu vực côngNhân sự trong khu vực công

  Việc làm trong khu vực công: o Lực lượng vũ trang (quân đội, công an, lực lượng bán vũ trang), o Công chức trong nền hành chính công vụ (công chức hành chính) o Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập o Cán bộ, viên chức trong tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng • Công chức hành chính: o Khái niệm: Quyền lực công => Hành vi hành chí...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0

 • Quản lý các nguồn tài nguyênQuản lý các nguồn tài nguyên

  Tình huống minh họa: Bộ GTVT – Khối cơ quan Bộ (VP + 12 Vụ) – Cục quản lý ngành (1 TC => 10 Vụ) + 07 Cục – 81 DNNN (30 TCT 90) + DN liên kết – 6 PMU do Bộ quản lý – 10 Đơn vị sự nghiệp (02 trường đại học, học viện, 03 cao đẳng, trường cán bộ, 02 Viện nghiên cứu, 1 NXB, 1 Tạp chí, 01 báo)

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0

 • Trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phươngTrách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương

  • Phụ thuộc vào truyền thống và hình thức nhà nước o Liên bang hay đơn nhất, phân quyền rạch ròi hay thuận tiện o Cấp chính quyền tự nhiên hay nhân tạo • Các biến thể o Trung Quốc: nhiều dấu hiệu có thể so sánh với liên bang o Nga: Liên bang có nhiều dấu hiệu so sánh với nhà nước đơn nhất o Pháp, Nhật: Các cấp trung gian => chính quyền vùng ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0

 • Tự luận Ý tưởng nghiên cứuTự luận Ý tưởng nghiên cứu

  Khả năng giải đáp, giải thích mọi hành vi sử dụng quyền lực được ủy trị – Giải đáp theo định kỳ • Quyền lực được dùng ra sao? • Nguồn lực đầu tư vào đâu? • Đạt được kết quả gì? – Dự liệu hậu quả – Giải trình nội bộ của nền hành chính công, giải trình ra bên ngoài (người dân) • Trách nhiệm giải trình hướng lên trên (phân cấp, phân quyền) • T...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0

 • Quản trị nhà nước - Tổng quan về chính thểQuản trị nhà nước - Tổng quan về chính thể

  WB 1989: QTNN là “sự thực hiện các quyền lực chính trị để quản lý một quốc gia”, 1992: “để quản lý các nguồn tài nguyên kinh tế và xã hội phục vụ cho phát triển một quốc gia”. • OECD: QTNN là thực thi quyền lực chính quyền và trong lĩnh vực chính trị. Quản trị tốt giúp thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, ổn định và gắ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0

 • Quản trị nhà nước - Các chức năng của nhà nướcQuản trị nhà nước - Các chức năng của nhà nước

  • Khái niệm nhà nước (State =>State Apparatus) và tính hiệu lực của nhà nước (Stateness => xây dựng nhà nước State Building) • Chức năng, phạm vi và sức mạnh của nhà nước • Tính chính đáng của nhà nước • Những góc nhìn về cung trong quá trình xây dựng nhà nước – Thiết kế, quản lý tổ chức (state apparatus) – Hệ thống chính trị – Tính chính đá...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0

 • Bảng tổng hợp so sánh luật đất đai hiện hành, dự thảo sửa đổi luật đất đai, nội dung và lý do sửa đổiBảng tổng hợp so sánh luật đất đai hiện hành, dự thảo sửa đổi luật đất đai, nội dung và lý do sửa đổi

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của ...

  doc185 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0

 • Bộ câu hỏi phần thi trắc nghiệmBộ câu hỏi phần thi trắc nghiệm

  Câu 1: Theo Nghị định 47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn , quy định cơ quan thanh tra Nhà nước bao gồm: a) Thanh tra Chi cục. b) Thanh tra Sở. c) Thanh tra Bộ. d) b và c đúng. e) a, b, c đúng. Câu 2: Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo...

  doc16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 0