• Đồ án xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toánĐồ án xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán

  Trong những năm gần đây, sự vận hành của nền kinh tế thị trường đã bộc lộ mặt trái của nó, đòi hỏi chúng ta phải có những nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý thích hợp. Thực tiễn, sau gần 10 năm đổi mới, mặt trái của nền kinh tế thị trường càng bộc lộ sâu sắc, nổi cộm và nhức nhối nhất là nạn tham nhũng: việc lãng phí tài sản quốc gia có...

  doc40 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 3001 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Trình tự tổ chức công tác kiểm toánĐồ án Trình tự tổ chức công tác kiểm toán

  Để đáp ứng nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tàI chính nhằm nâng cao chất lượng quản lý kinh tế trong nền kinh tế quốc dân ,vấn đề kiểm tra kiểm soát chất lượng làm lành mạnh hoá các thông tin tàI chính trong nền kinh tế quốc dânlà một nhu cầu cấp thiết. Giúp cho nền kinh tế thị trường có thể đứng vững và có thể phát triển toàn diện về mọi mặt...

  doc37 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2181 | Lượt tải: 7

 • Đồ án CHế Độ tài chính Về Tổ CHứC Và HOạT ĐộNG CủA CÔNG TY CHO THUÊ tài chính ở Việt NamĐồ án CHế Độ tài chính Về Tổ CHứC Và HOạT ĐộNG CủA CÔNG TY CHO THUÊ tài chính ở Việt Nam

  Mặc dù hoạt động cho thuê nói chung và cho thuê tài chính nói riêng còn khá mới lạ ở Việt Nam nhưng trên thế giới hoạt động này xuất hiện từ rất lâu. Với xu thế phát triển của loại hình này ở nước ta trong những năm gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển và đổi mới kinh tế, để hội nhập với sự phát triển chung của kinh tế thế giới, Bộ Tài Chính đã...

  doc50 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2056 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Một số vấn đề cơ bản về quan hệ phân phối ở nứơc ta hiện nayĐồ án Một số vấn đề cơ bản về quan hệ phân phối ở nứơc ta hiện nay

  Trong xã hội ngày naythì phân phối là một khâu không thể thiếu được củaquá trình taí sản xuất , phân phối là khâu quan trọng nối liền sản xuất và tiêu dùng.Phân phối phụ thuộc vào sản xuất nhưng phân phối tốt hay không tốt lại ảnh hưởng đến sản xuất, đến trao đổi tiêu dùng và đời sống nhân dân. Khi mà nền kinh tế của nước ta chuyển từ nền ki...

  doc29 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1929 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ trước năm 1985-1988 tới nayĐồ án Thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ trước năm 1985-1988 tới nay

  Đất nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất lương thực chủ yếu là cây lúa nước mà một số hoa màu khác nhưng phân tán. bên cạnh đó, nề kinh tế của nước ta còn gặp nhiều khó khăn, chưa có đượcnề tảng để tạo đà phất triển. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đã mở ra cho nền kinh tế nông nghiệp một hướng đi mới với một nền kinh...

  doc39 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 10

 • Đồ án Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệpĐồ án Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

  Hàng tồn kho là một phần quan trọng trong tài sản lưu động và nằm ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiều doanh nghiệp. Hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp thường bao gồm: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dịch vụ dở dang, thành phẩm, hàng hoá(gọi tắt là vật tư, hàng hoá).

  doc25 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2820 | Lượt tải: 5

 • Đồ án Một số vấn đề lý luận về kinh tế hợp tácĐồ án Một số vấn đề lý luận về kinh tế hợp tác

  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định “Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã (HTX) là vấn đề hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Chuyển đổi HTX kiểu cũ theo luật HTX đạt hiệu quả thiết thực, phát triển HTX kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành để sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ tạo điều k...

  doc46 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2136 | Lượt tải: 5

 • Đồ án những vấn đề chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nướcĐồ án những vấn đề chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

  Khi nền kinh tế thị trường phát triển đến một trình độ nhất định doanh nghiệp cũng trở thành hàng hoá khi nhu cầu mua và bán và đầu tư rộng rãi trên thị trường thì hoạt động định giá trở nên sôi động và ngày càng được chú trọng trong cac cuộc cải cách doanh ngiệp nhà nước ,cổ phần hoá là giải pháp mang tính đột phá giải quyết vấn đề cơ bản là sở hữ...

  doc29 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1887 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Kế hoạch sản xuất và kế hoạch dự trữ trong doanh nghiệpĐồ án Kế hoạch sản xuất và kế hoạch dự trữ trong doanh nghiệp

  Đất nước ta với hơn 70% dân số sống bằng nghề nông với trồng trọt và chăn nuôi là chủ yếu. Trong các loại cây tròng mang lại thu nhập khá cao trong đó có cây mía là nguyên liệu chủ yếu sản xuất ra sản phẩm đường. Sản phẩm này thường không ổn định đã làm cho sản xuất đường đứng trong tình trạng “Ngàn cân treo sợi tóc”. Trong khi nền kinh tế nước ta ...

  doc32 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2187 | Lượt tải: 1

 • Báo cáo Thiết kế mạch quang báo ứng dụng kỹ thuật vi xử lýBáo cáo Thiết kế mạch quang báo ứng dụng kỹ thuật vi xử lý

  Song hành với sự phát triển của ngành khoa học máy tính trong hơn 60 năm qua, công nghệ điện tử đã có những bước tiến vượt bậc với khả năng tích hợp ngày càng cao của vi mạch từ đó giúp tăng tốc tốc độ xử lý, nâng cao độ tin cậy và giảm giá thành sản phẩm. Từ những ứng dụng ban đầu chủ yếu trong lĩnh vực quân sự và máy tính của các bộ vi ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 3286 | Lượt tải: 10