• Đồ án Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt namĐồ án Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt nam

  Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì công tác kế toán là công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cường đổi mới công...

  doc29 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2708 | Lượt tải: 9

 • Đồ án Cơ sở lý luận về tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanhĐồ án Cơ sở lý luận về tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh

  Trong thời kỳ kế hoạch hoá tập chung việc sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu thực hiện theo chỉ thị, kế hoạch của nhà nước. Nhà nước chi vật tư đến tận xưởng để các doanh nghiệp tiến hành sản xuất. Thời đó chưa có cạnh tranh sản phẩm sản xuất ra được nhà nước phân phối và sử dụng. Do đó yếu tố tiết kiệm vật tư chưa được các doanh nghiệp c...

  doc32 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2053 | Lượt tải: 4

 • Đồ án Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuêĐồ án Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê

  Chúng ta biết rằng trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải tiến hành đầu tư đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, việc nghiên cứu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ đã trở thành nỗi bức xúc của các doanh nghiệp nhưng trở ngại lớn nhất...

  doc31 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2284 | Lượt tải: 10

 • Đồ án Một số vấn đề quản lý chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nayĐồ án Một số vấn đề quản lý chung cư ở HÀ NỘI trong giai đoạn hiên nay

  Trong công cuộc đổi mới , bên cạnh việc xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thì vấn đề cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân - vật chất và tinh thần luôn được đảng và nhà nước dành cho sự quan tâm đặc biệt. Trong đó việc giải quyết vấn đề nhà ở là một yêu cầu bức xúc và mối quan tâm chung của mọi tầng lớp dân cư ,...

  doc50 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2206 | Lượt tải: 4

 • Đồ án Thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp ở Hà NộiĐồ án Thúc đẩy đầu tư vào các khu công nghiệp ở Hà Nội

  CNH - HĐH đất nước là xu hướng tất yếu của nước ta trong quá trình phát triển từ nền kinh tế hoạt động theo cơ chế tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường. Hòa nhập với xu hướng chung đó Hà Nội cũng đang từng bước cải thiện mình trong công cuộc đổi mới. Nhân dân Hà Nội đang nỗ lực lao động và dạt được những thành tựu trên mọi lĩnh vực. Nền kinh t...

  doc36 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1888 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong điều kiện thực hiện lộ trình AFTA-CEPTĐồ án Thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong điều kiện thực hiện lộ trình AFTA-CEPT

  Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá-Hiện đại hoá. Toàn đảng, toàn dân ta đang gia sức xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Trong thời đại ngày nay, mở cửa và hội nhập kinh tế là một yêu cầu tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế. Khi tham gia hội nhập, mở cửa chúng ta sẽ ...

  doc52 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2460 | Lượt tải: 7

 • Đồ án Tuyển dụng là hoạt động then chốt của quản trị nhân lực trong mọi tổ chứcĐồ án Tuyển dụng là hoạt động then chốt của quản trị nhân lực trong mọi tổ chức

  Thực tiễn cho thấy sự tồn tại, phát triển của một tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người hay nguồn nhân lực của tổ chức. Một số tổ chức từ những ngày sơ khai đều có nguồn nhân lực của mình. Để có được nguồn nhân lực đó không cách nào khác tổ chức đó phải tiến hành tuyển dụng lao động và...

  doc29 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2453 | Lượt tải: 10

 • Đồ án Bàn về dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp hiện nayĐồ án Bàn về dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong các doanh nghiệp hiện nay

  Trong quả trình hoạt đống sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường có mối quan hệ kinh tế với nhiều đối tượng. Các đối tượng này quan tâm đến tình hình tài chính, khả năng sinh lời và khả năng phát triển của doanh nghiệp . Trên cơ sở đó họ co thể quyết định được có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không, có nên bán hàng cho doanh nghiệp không hoặc c...

  doc30 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 3036 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Ngành Dệt May Việt Nam trên con đường hội nhậpĐồ án Ngành Dệt May Việt Nam trên con đường hội nhập

  Ngành công nghiệp Dệt may là một ngành có truyền thống từ lâu ở Việt Nam. Đây là một ngành quan trọng trong nền kinh tế của nước ta vì nó phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người, là ngành giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội và đặc biệt nó là ngành có thế mạnh trong xuất khẩu, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, góp phần cân bằng cán cân xuấ...

  doc33 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 7045 | Lượt tải: 10

 • Đồ án Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000Đồ án Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn Sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000

  Trong các ngành kinh tế của một quốc gia thì du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói. Mỗi năm du lịch đem lại một khoản thu hàng triệu đô la cho đất nước. Hoạt động du lịch đã góp phần làm đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Các nước có nền du lịch phát triển như Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ... mỗi nă...

  doc26 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2786 | Lượt tải: 3