• Báo cáo cây ăn quả biện pháp xử lý ra hoa nhãnBáo cáo cây ăn quả biện pháp xử lý ra hoa nhãn

  1. Giới thiệu về cây nhãn. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ra hoa nhãn. 3. Biện pháp xử lý ra hoa nhãn. 4. Kết luận. 5. Tài liệu tham khảo.

  ppt25 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 4007 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Xử lý kim loại nặng trong nước ngầmTiểu luận Xử lý kim loại nặng trong nước ngầm

  Việt Nam là quốc gia có nguồn nước ngầm khá phong phú về trữ lượng và khá tốt về chất lượng. Nước ngầm tồn tại trong các lỗ hổng và các khe nứt của đất đá, được tạo thành trong giai đoạn trầm tích đất đá hoặc do sự thẩm thấu, thấm của nguồn nước mặt nước mưa…nước ngầm có thể tồn tại cách mặt đất vài mét, vài chục mét, hay hàng trăm mét. Đối với các...

  doc24 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 6819 | Lượt tải: 3

 • Tiểu luận Trạm phát điện tàu thủyTiểu luận Trạm phát điện tàu thủy

  Trên tàu thủy nguồn năng lượng điện chính được tạo ra nhờ các máy phát điện đồng bộ pha, được truyền động bởi các động cơ Diesel phụ, Diesel chính hoặc Turbin. Số lượng và công suất của các máy phát phụ thuộc vào yêu cầu phụ tải, hay cách khác là phụ thuộc vào kích thước trọng tải và tính chất con tàu. Thông thường một trạm điện tàu thủy có từ 02 -...

  doc14 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 3650 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Thiết kế đập đấtTiểu luận Thiết kế đập đất

  A. Ti liệu cho tr-ớc I/. Nhiệm vụ công trình . Hồ chứa n-ớc H trên sông S đảm nhiệm vụ sau : 1. Cấp n-ớc t-ới cho 1650 ha ruộng đất canh tác. 2. Cấp n-ớc sinh hoạt cho 5000 dân 3. Kết hợp nuôi cá ở lòng hồ, tạo cảnh quan môi tr-ờng, sinh thái v4 phục vụ du lịch. II/. Các công trình chủ yếu ở khu đầu mối. 1. Một đập chính ngăn sông. ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2866 | Lượt tải: 1

 • Thuyết minh tính toán đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép sàn sườn btct toàn khối có bản dầmThuyết minh tính toán đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép sàn sườn btct toàn khối có bản dầm

  TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM KHOA XÂY DỰNG BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH THUYẾT MINH TÍNH TOÁN ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP SÀN SƢỜN BTCT TOÀN KHỐI CÓ BẢN DẦM

  pdf19 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 22393 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu xây dựng ở Công ty Xây dựng vàTrang trí nội thất Bạch ĐằngLuận văn Một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong dự thầu xây dựng ở Công ty Xây dựng vàTrang trí nội thất Bạch Đằng

  Thực hiện quá trình chuyển đổi nền kinh tế, Đảng và Nhà nuớc ta đã từng bước đổi mới toàn diện cơ chế quản lý kinh tế cho thích ứng và tạo điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường. Trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản , phương thức đấu thầu đã được áp dụng để dần dần thay thế cho phương thức chỉ định thầu không còn phù hợp với cơ chế thị trường ...

  doc89 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2341 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208

  Một lý do mà mọi người dễ dàng thống nhất là, để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn: Vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ...

  pdf84 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2299 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14

  Trong những năm gần đây, hoà nhập với những biến đổi lớn lao của nền kinh tế, ngành công nghiệp xây dựng nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Hiện nay ngành đã thu hút hàng triệu lao động tham gia trong các hình thức tổ chức kinh doanh xây dựng khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế. Hàng năm vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ lệ lớn...

  doc105 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2444 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Xây dựng số 3

  Chương một: Những cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. 1. Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn trong doanh nghiệp. 1.1 Khái niệm vốn. 1.2 Phân loại vốn. 1.3 Vai trò của vốn. 2. Hiệu quả và những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 2.1. Hiệu quả và những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn k...

  pdf87 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 2511 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp xây dựngLuận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp xây dựng

  Sau một thời gian chuyển đổi cơ chế kinh tế mới cho đến nay nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng kể và đang từng bước ổn định kinh tế chuẩn bị cho sự phát triển nhảy vọt,tránh nguy cơ tụt hậu bắt kịp với xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới.Tuy nhiên ,chuyển đổi cơ chế kinh tế cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những khó khăn ,th...

  pdf82 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 20/09/2012 | Lượt xem: 1929 | Lượt tải: 1