• Cơ sở dữ liệu toàn tập - Chương 2Cơ sở dữ liệu toàn tập - Chương 2

  MỤC ĐÍCH Giới thiệu một hệ CSDL chuẩn, SQL, các thành phần cơ bản của của nó. YÊU CẦU Hiểu các thành phần cơ bản của SQL-92 Hiểu và vận dụng phương pháp "dịch" từ câu vấn tin trong ngôn ngữ tự nhiên sang ngôn ngữ SQL và ngược lại Hiểu và vận dụng cách thêm (xen), xóa dữ liệu

  pdf17 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 18/09/2012 | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 3

 • Cơ sở dữ liệu - Ngôn ngữ SQLCơ sở dữ liệu - Ngôn ngữ SQL

  o Giới thiệu o Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu o Ngôn ngữ quản trị dữ liệu o Ngôn ngữ điểu khiển dữ liệu o Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu o Bài tập tổng hợp

  pdf64 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 18/09/2012 | Lượt xem: 2860 | Lượt tải: 1

 • Phân tích thiết kế hệ thống thông tinPhân tích thiết kế hệ thống thông tin

  Phương pháp luận phát triển các hệ thống thông tin luôn là một trong những chủ đề quan trọng nhất của công nghệ thông tin. Trải qua một giai đoạn tiến hoá lâu dài, phát triển theo cách tiếp cận hướng đối tượng đã dần dần chiếm ưu thế và ngày càng trở nên phổ biến và đã được chuẩn hoá trong công nghiệp phần mềm. Cùng với sự ra đời của ...

  pdf138 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 18/09/2012 | Lượt xem: 2416 | Lượt tải: 2

 • kiến thức cơ bản về mạng, mạng lan, giao thức TCP-IPkiến thức cơ bản về mạng, mạng lan, giao thức TCP-IP

  Trong lịch sử phát triển của loài người, thế kỷ XX được đánh dấu bởi cuộc cách mạng về công nghệ thông tin, bao gồm các vấn đề: thu thập, xử lý và phân phối thông tin. Điều đặc biệt là khi khả năng thu thập, xử lý và phân phối thông tin của con người tăng lên, thì nhu cầu của chính con người về việc xử lý thông tin một cách tinh vi, phức tạ...

  pdf40 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 18/09/2012 | Lượt xem: 3622 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ - Phạm Đức NhiệmGiáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ - Phạm Đức Nhiệm

  Tài liệu Giáo trình cơ sở dữ liệu quan hệ dùng trong các trường trung học, cao đẳng, đại học.

  pdf101 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 18/09/2012 | Lượt xem: 2739 | Lượt tải: 1

 • Cở sở dữ liệu toàn tậpCở sở dữ liệu toàn tập

  Chương này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu (CSDL/DB), về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL/DBMS) và về hệ cơ sở dữ liệu (HCSDL/DBS). Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch (Transaction). Các tính chất một giao dịch phải ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 18/09/2012 | Lượt xem: 2658 | Lượt tải: 1

 • Tìm hiểu ngôn ngữ SQL - ServerTìm hiểu ngôn ngữ SQL - Server

  Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu là một trong những vấn đề cốt lõi của tin học. Xét cho cùng khi ứng dụng tin học để giải quyết các bài toán thì ng-ời ta phải giải quyết vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng thuật toán xử lý chúng. Khi cơ sở dữ liệu càng lớn nhu cầu xử lý phức tạp, yêu cầu bảo mật càng cao thì vấn đề quản trị cơ...

  pdf85 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 18/09/2012 | Lượt xem: 2263 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu tự học MySQLTài liệu tự học MySQL

  Như chúng ta đã biết có rất nhiều dạng Database khác nhau như: Oracle, MSSQL, Access, mySQL... tùy theo các yêu cầu thực tế mà các lập trình viên sử dụng một Database hợp lý cho riêng mình trong đó mySQL được rất nhiều lập trình viên chú trọng mà nhất là viết ứng dụng cho Web chạy trên nền PHP.... Điểm mạnh của MySQL là chạy trên mọi ngôn ngữ n...

  pdf10 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 18/09/2012 | Lượt xem: 4433 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Xây dựng ứng dụng bắt gói tin cho việc phân tích thông tin mạng phục vụ quản lýLuận văn Xây dựng ứng dụng bắt gói tin cho việc phân tích thông tin mạng phục vụ quản lý

  Luận văn gồm có 3 phần và 7 chương PHẦN 1: TỔNG QUAN Chương 1: Giới thiệu về đề tài PHẦN 2: TÌM HIỂU CÁC VẤN ĐỀ LẬP TRÌNH. Phần này giới thiệu các vấn đề về lập trình cơ bản nhất để xây dựng 1 ứng dụng có khả năng bắt các gói tin và cho phép người dùng có thể điều khiển từ xa qua môi trường mạng. Chương 2: Tìm hiểu thư viện lập trình mạng cấp t...

  pdf91 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/09/2012 | Lượt xem: 2275 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Xây dựng ứng dụng quản lý hệ thống thông tin địa lýKhóa luận Xây dựng ứng dụng quản lý hệ thống thông tin địa lý

  Luận văn được tổ chức thành các phần chính như sau: - Chương 1: Giới thiệu tầm quan trọng, mục tiêu, phạm vi của đề tài, các cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận - Chương 2: Cách tổ chức cơ sở dữ liệu hướng đối tượng PERST và những so sánh với cách tổ chức cơ sở dữ liệu quan hệ và các hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng khác. - Chương 3: Giới thiệu về...

  pdf138 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 12/09/2012 | Lượt xem: 2257 | Lượt tải: 1