• Đồ án Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo ở Việt NamĐồ án Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo ở Việt Nam

  Sự nghiệp đổi mới kinh tế Việt Nam đã và đang đạt được những thắng lợi rất khả quan, trước hết phải kể đến thắng lợi của mặt trận nông nghiệp. Trong nông nghiệp, thắng lợi lớn nhất là bước ngoặt phát triển về sản xuất và xuất khẩu lúa gạo. Từ một nước nông nghiệp thiếu đói kéo dài, Việt Nam không chỉ tự túc được lương thực ổn định, mà còn vươn lê...

  doc45 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 3400 | Lượt tải: 10

 • Đồ án Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nayĐồ án Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

  Toàn cầu hoá là một xu thế phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại. Hiện nay, toàn cầu hoá tạm thời do các nước tư bản phát triển, đang phát triển và chuyển đổi nền kinh tế thì hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo ra rất nhiều cơ hội thuận lợi trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và tất nhiên cũng đặt ra không ít thách thức. Việt ...

  doc29 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt NamĐồ án Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam

  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay đang là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta. Từ một nước nông nghiệp, 80% dân cư sống ở nông thôn, lao động nông nghiệp chiếm 70% lao động của xã hội, Đảng ta đã không những coi trọng nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đật nước mà ...

  doc42 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 3923 | Lượt tải: 10

 • Đồ án Vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường BĐS ở việt namĐồ án Vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường BĐS ở việt nam

  Bất động sản khi tham gia thị trường thi trở thành một loại hàng hoá đặc biệt mà không một nhà nước nào bỏ qua việc định hướng, điều tiết và kiểm soát. Điều này không quyết định bởi ý chí của nhà nước mà là sự bắt buộc phải làm để toàn bộ nền kinh tế được vận hành một cách lành mạnh và có hiệu quả. Không ai có thể phủ nhận đựơc vai trò to lớn của ...

  doc45 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 3123 | Lượt tải: 5

 • Đồ án Lý thuyết về thuế giá trị gia tăng (GTGT)Đồ án Lý thuyết về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  Cơ chế thị trường nước ta được điều hành bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ dân chủ và công khai. Hệ thống pháp luật về kinh tế tài chính hoàn chỉnh sẽ là những công cụ điều chỉnh có hiệu lực các hoạt động kinh tế xã hội theo định hướng trước mắt và lâu dài của đất nước, với những quyết định đầy đủ về quyền lợi trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh ...

  doc31 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 3517 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghịĐồ án Đánh giá thực trạng chính sách quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua và những giải pháp kiến nghị

  Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các giao dịch kinh tế và phi kinh tế giữa các quốc gia và lãnh thổ ngày càng phát triển. Theo đó, các giao dịch tiền tệ quốc tế cũng sôi động và không ngừng phát triển. Mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng của mình. Đồng tiền ấy tượng trưng cho chủ quyền quốc gia. Các chức năng của đồng tiền quốc gia như phương tiện tra...

  doc24 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2421 | Lượt tải: 9

 • Đồ án Một số vấn đề cơ bản về công cụ của TTTCĐồ án Một số vấn đề cơ bản về công cụ của TTTC

  Trải qua hơn mười năm, kể từ 1986, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện lại những kết quả quan trọng bước đầu. Những thay đổi tích cực và toàn diện đường lối đổi mới nhằm chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Công cuộc đổi mới đã kéo theo hàng loạt những biến đổi tích cực về nền kinh...

  doc36 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Lạm phát và biện pháp khắc phục ở Việt NamĐồ án Lạm phát và biện pháp khắc phục ở Việt Nam

  Cơ chế thị trường đã rung lên hồi chuông cảnh báo bao sự đổi thay của nền kinh tế Việt Nam trong những thập niêm gần đây. Trong nền kinh tế thị trường hoạt động đầy sôi động và cạnh tranh gay gắt để thu được lợi nhuận cao và đứng vững trên thương trường. Các nhà kinh tế cũng như các doanh nghiệp phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt những vấn đề của n...

  doc23 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 3484 | Lượt tải: 10

 • Đồ án Sự hình thành và phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamĐồ án Sự hình thành và phát triển nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  Trong thời kì đầu của xã hội loài người từ khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền khinh tế tự nhiên và chuyển sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa. Nền kinh tế hàng hoá phát triển càng mạnh mẽ và đến đỉnh cao của nó là nền kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường có những ưu việt của nó , đó là sự tho...

  doc30 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2498 | Lượt tải: 7

 • Đồ án Thị trường đầu ra cho sản phẩm thuỷ sản - thực trạng và tiềm năngĐồ án Thị trường đầu ra cho sản phẩm thuỷ sản - thực trạng và tiềm năng

  Thuỷ sản là một ngành sản xuất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, sản phẩm thuỷ sản là một mặt hàng vô cùng thân thuộc không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn là một phần tất yếu trong mỗi bữa ăn của người dân các nước khác trên thế giới. Chính vì vậy mà việc làm thế nào để phát triển ngành thuỷ sản không chỉ là công việc của những nhà ngh...

  doc31 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1924 | Lượt tải: 5