• Bài 12: Hội họp (tiếp theo)Bài 12: Hội họp (tiếp theo)

  Trong Bài 11, bạn đã học cách khai mạc cuộc họp. Bạn đã biết cách ngắt lời người khác cũng như biết cách ứng phó khi người khác ngắt lời. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thủ tục cuộc họp. Bạn sẽ học cách bày tỏ sự đồng tình hay bất đồng quan điểm một cách lịch thiệp. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết cách hướng dẫn để cuộc họp d...

  pdf12 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2319 | Lượt tải: 1

 • Bài 11: Mua Sắm - phục vụ trong cửa hàng: giới thiệu hàng và giá cảBài 11: Mua Sắm - phục vụ trong cửa hàng: giới thiệu hàng và giá cả

  Trong Bài Học 11, một lần nữa, các bạn sẽtập nói câu "Can I help you?". Tuy nhiên, trong lần này, các bạn sẽ hỏi nhưthếkhi tiếp xúc với khách đi mua sắm. Các bạn sẽhọc thêm một sốkiểu nói thông dụng trong cửa hàng bán lẻ, cũng nhưtìm hiểu cách mô tảhàng hóa và cách nói giá cả. Nhưng trước hết, mời các bạn theo dõi phần đầu cuộc đối thoại bằng ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2908 | Lượt tải: 1

 • Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xeBài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe

  Trong bài học 10 hôm nay, cô Mona và cha cô, ông Jack, đã đón tắc xi. Người tài xếtắc xi là anh Joe. Các bạn sẽnghe một sốlời chỉdẫn được lập đi lập lại. Các bạn sẽhọc và thực tập một sốcâu hỏi, chẳng hạn như hỏi xem người nào đó từ đâu tới. Ngoài ra, các bạn cũng sẽhọc cách nói cho khách hàng biết tiền lệphí hay giá vé là bao nhiêu. Thếnhưng,...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 5

 • Bài 11: Hội họpBài 11: Hội họp

  Trong Bài 11, bạn sẽ tìm hiểu vai trò của người chủ tọa cuộc họp. Bạn sẽ biết phải diễn tả ra sao để nói lên mục đích cuộc họp, giới thiệu tiết mục trong nghị trình thảo luận. Bạn cũng sẽ học cách ngắt lời người khác hay biết phải xử lý thế nào khi có người ngắt lời bạn. Sau cùng bạn sẽ làm quen với các câu nói khi cần tóm tắt điều người kh...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2615 | Lượt tải: 1

 • Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục)Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp tục)

  Trong Bài 9, bạn đã học cách diễn tả khi cần lái câu chuyện sang đề tài làm ăn cũng như đã học cách hỏi để tìm hiểu nhu cầu những người có triển vọng trở thành khách hàng của mình. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tìm hiểu đề tài bàn chuyện làm ăn. Bạn cũng sẽ học và thực tập một số cách chào tạm biệt cũng như chấp nhận hay từ ch...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 1

 • Bài 9: Bàn chuyện làm ănBài 9: Bàn chuyện làm ăn

  Trong Bài 9, bạn sẽ tập hỏi khách hàng xem họ cần gì. Kế đến, bạn cũng sẽ luyện cách diễn tả khi cần phải nêu lên một đề tài nào đó trong công việc làm ăn. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Sau khi được dẫn đi xem một vòng Công ty Hale and Hearty Foods, Lian và Lok đang tham quan khu Triển Lãm Thủy Sinh Vật gần đấy.

  pdf10 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2336 | Lượt tải: 1

 • Bài 8: Trong Nhà Hàng – phục vụân cần; giải thích hóa đơnBài 8: Trong Nhà Hàng – phục vụân cần; giải thích hóa đơn

  Trong Bài Học 7, các bạn đã học cách hỏi đểtìm hiểu xem có vấn đềgì không, cũng nhưcách xin lỗi khi có sựsơxuất nào đó. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽhọc và luyện cách diễn tảkhi cần tìm hiểu xem khách muốn gì, cũng nhưcách giải thích những khoản tiền ghi trên hóa đơn. Thếnhưng, trước khi tiếp tục cuộc đối thoại hôm nay, mời quí bạn nghe l...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2239 | Lượt tải: 5

 • Bài 8: Gặp mặtBài 8: Gặp mặt

  Trong bài 7 bạn đã học cách tự giới thiệu lần nữa và tập đáp lại những lời phát biểu tích cực cũng như tiêu cực. Trong bài hôm nay bạn sẽ tìm hiểu cách nói chuyện của ban lễ tân và làm quen với những câu nói được sử dụng khi gặp lại người quen. Ngoài ra, bạn cũng sẽ học cách diễn tả khi giới thiệu người khác và trình bày một kế hoạch hành độn...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2871 | Lượt tải: 1

 • Bài 7: Xúc tiến công việcBài 7: Xúc tiến công việc

  Trong Bài 7 hôm nay, bạn sẽ luyện cách tự giới thiệu một lần nữa và cách đáp lại những câu xác định cũng như phủ định. Đồng thời bạn cũng sẽ làm quen với cách sử dụng từ "now" trong trường hợp phải nhấn mạnh điều gì đó. Ngoài ra bạn còn tìm hiểu xem bạn sẽ phải ăn nói sao cho lịch sự khi khước từ một lời mời. Nào chúng ta bắt đầu. Sau hôm gặ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2618 | Lượt tải: 2

 • Bài 6: Giới thiệu các món ăn uốngBài 6: Giới thiệu các món ăn uống

  Trong Bài 5, chúng ta đã học cách giới thiệu với khách khi được yêu cầu. Chúng ta đã học và luyện nói các cụm từchỉkhoảng cách. Chúng ta cũng đã học cách trảlời vắn gọn theo thểxác định. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽtriển khai thêm những gì các bạn đã học qua đềtài giới thiệu. Chúng tôi cũng sẽchỉdẫn cho các bạn biết cách phát âm. Trước k...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 2773 | Lượt tải: 5