• Ebook Toán - Giải tíchEbook Toán - Giải tích

    Đây là ebook nguồn mở, nghĩa là nó có tính kế thừa và phát triển như 1 chương trình nguồn mở, điều đó chỉ đơn giản vì nó là ebook word, ko được bảo mật bằng cách convert sang file pdf. Viết ebook chỉ đơn giản là bạn thấy bài toán nào hay thì tập hợp nó lại trong 1 ebook. Nếu bạn thấy nó hay, hãy cho tôi 1 lời cảm ơn và đóng góp vào ebook. Nên nhớ...

    doc45 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2560 | Lượt tải: 2

  • Ebook Toán rời rạcEbook Toán rời rạc

    Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xửlý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối tượng, và nghiên cứu mối quan hệgiữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tốlàm Toán rời rạc trởnên quan trọng là việc lưu trữ, xửlý thông tin trong các hệthống máy tính vềbản chất là rời rạc. Chính vì lý do đó, Toán học rời rạc là một môn học bắt buộc m...

    pdf198 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 11/07/2013 | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 1