• Phát triển năng lực mô hình hóa toán học trong dạy học đại số lớp 7 chủ đề “Đại lượng tỉ lệ thuận”Phát triển năng lực mô hình hóa toán học trong dạy học đại số lớp 7 chủ đề “Đại lượng tỉ lệ thuận”

  Tóm tắt: Năng lực mô hình hóa toán học là một trong những năng lực cốt lõi, được đề cao trong chương trình môn toán của Chương trình Giáo dục phổ thông mới ban hành năm 2018. Năng lực mô hình hóa toán học giúp học sinh có một cái nhìn rõ ràng hơn về các vấn đề tồn tại trong thực tiễn và giúp việc học toán của học sinh trở nên có ý nghĩa hơn, tạ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 1

 • Thiết kế hoạt động dạy học chủ đề tích hợp liên môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 8Thiết kế hoạt động dạy học chủ đề tích hợp liên môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 8

  Tóm tắt: Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực là một định hướng đúng đắn, đáp ứng nhu cầu cho người học ở thế kỷ 21. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực. Giáo viên sẽ giữ vai trò hướng dẫn và thiết kế nội dung giảng dạy, còn học sinh phải tự ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 1

 • Dạy học hệ thức lượng trong tam giác theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh giỏi Lớp 9Dạy học hệ thức lượng trong tam giác theo hướng phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh giỏi Lớp 9

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ Hòa nhập với khu vực và thế giới, giáo dục Việt Nam đã và đang đổi mới theo hướng tập trung phát triển NL người học, thể hiện ở các nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục, văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, trường phổ thông không chỉ có nhiệm vụ trang bị kiến thức cho HS (học để biết) mà còn nhằm dạy cho HS cách...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 1

 • Một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh Lớp 9 thông qua chủ đề đường trònMột số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh Lớp 9 thông qua chủ đề đường tròn

  1. MỞ ĐẦU Chương trình giáo dục phổ thông môn toán [1, p9] đưa ra mục tiêu: “Hình thành và phát triển năng lực toán học bao gồm các thành tố cốt lõi sau: năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán”. The...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0

 • Điều chỉnh đồng bộ sự phân bổ chương trình môn Toán học giúp các môn khoa học tự nhiên các lớp trung học cơ sở có sử dụng Toán thuận tiện hơn trong việc đi tìm lời giảiĐiều chỉnh đồng bộ sự phân bổ chương trình môn Toán học giúp các môn khoa học tự nhiên các lớp trung học cơ sở có sử dụng Toán thuận tiện hơn trong việc đi tìm lời giải

  Chương trình giáo dục môn Toán học cấp trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam rất hay. Sử dụng Toán học để tìm lời giải cho các môn khoa học tự nhiên là hết sức quan trọng. Sự phân bổ chương trình có đôi chỗ chưa đồng bộ dẫn đến việc học tập và tìm lời giải cho các môn khoa học tự nhiên như Vật lý, Hóa học và Sinh học có những hạn c...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0

 • Giải toán qua Internet - ViolympicGiải toán qua Internet - Violympic

  Trong 5 phút cả 4 đội phải tìm ghép 10 cặp số có giá trị bằng nhau hoặc tương đương nhau lên bảng đáp án của mỗi đội. Điểm số sẽ được tính theo hai chỉ số, chỉ số thứ nhất là số đáp án đúng, chỉ số thứ hai là thời gian làm bài. Mỗi cặp kết quả tìm đúng đội sẽ được 10 điểm. Đội nhất (kết quả cao nhất, thời gian nhanh nhất) sẽ được cộng 20 điểm th...

  ppt45 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 0

 • Bài tập chủ đề: Các hằng đẳng thức đáng nhớBài tập chủ đề: Các hằng đẳng thức đáng nhớ

  Bài 7. Ứng dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện các phép tính sau a. (y - 3)(y + 3) b. (m + n)(m2 - mn + n2) c. (2 - a)(4 + 2a + a2) d. (a + b)2 - (a - b)2

  pdf2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết Sắt và hợp chất của sắtLý thuyết Sắt và hợp chất của sắt

  IV. Điều chế: a. Trong phòng thí nghiệm: Dùng phương pháp thủy luyện( dùng kim loại có tính khử mạnh hơn Fe để khử muối Fe2+, Fe3+). FeCl2 + Mg  Fe + MgCl2. FeCl3 + Al  AlCl3 + Fe

  pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Hóa 9: OxitBài tập Hóa 9: Oxit

  Cu 1. Có những oxit sau : Fe2O3 , Na2O , BaO , SO2 , MgO , Al2O3 , P2O5 , CuO , SO3 , SiO2. Những oxit nào tác dụng được với : a. Nước b. axit HNO3 c. Dung dịch KOH Cu 2. Viết PTPƯ chứng tỏ : a. Na2O là oxit bazơ b. P2O5 là oxit axit c. Fe2O3 là oxit bazơ d. SiO2 là oxit axit Cu 3. Có những chất : H2O , K2O , SO3 , KOH , Fe2O3 , H2SO4 , Al2O3...

  pdf2 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 877 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết Axit - Hóa 9Lý thuyết Axit - Hóa 9

  I. Định nghĩa : Là hợp chất mà phân tử có một hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit. 1. Công thức tổng quát: HnR Với : + n: bằng hoá trị của gốc axit + R: gốc axit. 2. Ví dụ: HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3. Chú ý : Một số gốc axit thông th-ờng

  pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 668 | Lượt tải: 0