• Thông tin Khoa học biến đổi khí hậu - Số 13/2019Thông tin Khoa học biến đổi khí hậu - Số 13/2019

  NGUYÊN NHÂN GÂY MƯA ĐÁ DIỆN RỘNG NGÀY 24-25 THÁNG 1 NĂM 2020 Ở BẮC BỘ Nguyễn Văn Thắng, Trương Bá Kiên, Trần Duy Thức, Vũ Văn Thăng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Ngày nhận bài 10/2/2020; ngày chuyển phản biện 11/2/2020; ngày chấp nhận đăng 3/3/2020 Tóm tắt: Trong bài báo này sử dụng các bản đồ synốp, số liệu thám không k...

  pdf83 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Thông tin Khoa học biến đổi khí hậu - Số 12/2019Thông tin Khoa học biến đổi khí hậu - Số 12/2019

  ĐỒNG LỢI ÍCH TỪ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI VIỆT NAM: LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ ÁP DỤNG Nguyễn Tú Anh(1), Nguyễn Phương Thảo(1), Đoàn Thị Xuân Hương(2) (1)Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (2)Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày nhận bài 12/11/2019; ngày chuyển phản biệ...

  pdf92 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Tạp chí Địa kỹ thuật - Số 3 năm 2020Tạp chí Địa kỹ thuật - Số 3 năm 2020

  ĐẶC ĐIỂM TRƯỢT LỞ TẠI CÁC KHU VỰC TRỒNG CÂY KEO LAI DỌC THEO CÁC TUYẾN GIAO THÔNG CHÍNH Ở KHU VỰC MIỀN NÖI TỈNH QUẢNG NAM ĐINH THỊ QUỲNH*, ĐỖ MINH ĐỨC**, ĐỖ MINH NGỌC*, ĐẶNG THỊ THÙY*, HOÀNG HẢI YẾN*** Characteristics of landslides at the planting Acacia hybrid areas along the transport arteries in Quang Nam province, Vietnam Abstract: Land...

  pdf94 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá các tác động xã hội của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, chế xuất và công nghệ cao về việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhĐánh giá các tác động xã hội của các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, chế xuất và công nghệ cao về việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT Nghiên cứu đánh giá các tác động xã hội của các doanh nghiệp hoạt động bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, và khu công nghệ cao trong công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND của Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những vấn đề rất cần thiết đối với công tác bảo vệ môi trư...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường từ lý luận đến thực tiễnTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường từ lý luận đến thực tiễn

  Tóm tắt Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường là tăng cường cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội. Bài viết sử dụng nguồn số liệu thứ cấp từ các báo cá...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Synthesis of zeolite-activated carbon composite for removal of ammonium from aqueous solutionSynthesis of zeolite-activated carbon composite for removal of ammonium from aqueous solution

  Abstract. In this study, zeolite-activated carbon composite (Z/AC) was synthesized by hydrothermal reaction using kaolin as a source of silica and alumina. The synthesized materials were characterized by Brunner-Emmet-Teller (BET) surface area to calculate surface area, X-ray diffraction (XRD) to study the crystal structure of materials, Infrare...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Synthesis of nano Ag catalyst embedded vanadium phosphorus oxide for oxidation of styrene to benzaldehyde by hydrogen peroxideSynthesis of nano Ag catalyst embedded vanadium phosphorus oxide for oxidation of styrene to benzaldehyde by hydrogen peroxide

  Abstract. In this work, silver nanocatalyst loaded on vanadium phosphorus oxide (Ag/VPO) for oxidation of styrene to benzaldehyde was synthesized by method including impregnating of VPO substrate with colloid solution of Ag nanoparticles (NPs). VPO substrate was prepared by microwave-assisted reaction of vanadium and phosphorus precursors. Meanw...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Synthesis and investigation of a novel nanocomposite for improving solar radiation absorbance of MD membranesSynthesis and investigation of a novel nanocomposite for improving solar radiation absorbance of MD membranes

  Abstract. Membrane distillation (MD) has emerged as a promising technology for seawater desalination to provide drinking water. The most notable advantage of MD is the ability to couple with solar energy to reduce its water production cost. However, limited thermal efficiency is one of the key challenges to the commercialization of solar-driven ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Sustainable development for water resources of litopenaeus vannamei prawn farming in Bac Lieu provinceSustainable development for water resources of litopenaeus vannamei prawn farming in Bac Lieu province

  ABSTRACT Sustainable development for water resources of Litopenaeus vannamei prawn farming in Bac Lieu Province is a reciprocal relationship between 6 elements: Water - Shrimp Seed - Technology Engineering and Planning Management - Capital - Consumption Market. These factors are closely related to each other, ensuring a reasonable and stable d...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Sustainability assessment of community-Based water resource management of irrigation systems for agricultureSustainability assessment of community-Based water resource management of irrigation systems for agriculture

  Abstract: To study community-based water resource management (CbWRM) of irrigation for agriculture, the participation of the community in the management of the irrigation system must be considered. CbWRM is the cooperation between a farming organization (the water-using cooperative group) and staterelated organizations (such as the Department...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0