• Khảo sát hoạt tính chống ung thư vú của dịch chiết từ lá chanh tây (Citrus Limon L.)Khảo sát hoạt tính chống ung thư vú của dịch chiết từ lá chanh tây (Citrus Limon L.)

  Tóm tắt Dòng tế bào gốc ung thư vú MCF-7-SC, được phân lập từ các tế bào ung thư vú MCF-7, cho thấy các đặc điểm kháng anoikis. Trong nghiên cứu này, chiết xuất lá chanh tây bằng methanol (MLL) đã được đánh giá về hoạt tính chống ung thư của nó trong tế bào gốc ung thư vú MCF-7-SC kháng anoikis. MLL gây ra sự chết tế bào (apoptosis) trong MCF-...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 24/07/2021 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0

 • Expression of IL6 mRNA is independent with expression of TLRS mRNA in lipopolysaccharide-treated myotubesExpression of IL6 mRNA is independent with expression of TLRS mRNA in lipopolysaccharide-treated myotubes

  Abstract. Obesity-related metabolic disorders such as insulin resistance and type 2 diabetes are raising as critical health problems of modern world. Obesity induces increased plasma level of lipopolysaccharide (LPS) that contributing to system chronic inflammation. This response has been shown as a marked factor linking obesity and its related met...

  docx4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 22/07/2021 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 2

 • Một phương pháp phân tích mạng tương tác protein để dự đoán gen gây bệnh ung thưMột phương pháp phân tích mạng tương tác protein để dự đoán gen gây bệnh ung thư

  Tóm tắt. Dự đoán gen gây bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu y sinh. Mặc dù hiện nay đã có khá nhiều phương pháp được xây dựng để dự đoán các gen liên quan đến một số bệnh cụ thể. Tuy nhiên, do mối quan hệ phức tạp giữa các gen và bệnh, nên rất nhiều các gen là nguyên nhân gây ra một số bệnh di truyền hiện vẫn chưa được...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 2

 • Chiến lược Đại dương xanh - Một hướng tiếp cận để phát triển trường Đại học Sư phạm Hà NộiChiến lược Đại dương xanh - Một hướng tiếp cận để phát triển trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Tóm tắt. Một tổ chức muốn phát triển thành công cần phải có một chiến lược hợp lí. Bài báo nghiên cứu về cách vận dụng Chiến lược Đại dương xanh vào thực tiễn phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng bao gồm phương pháp nghiên cứu tiếp cận hệ thống, phương pháp phân tích, tổng hợp và một số p...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 17/07/2021 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0

 • Điều kiện cần tối ưu cho bài toán tối ưu hai cấpĐiều kiện cần tối ưu cho bài toán tối ưu hai cấp

  Tóm tắt Bài toán tối ưu hai cấp đang hấp dẫn các nhà khoa học nghiên cứu do ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng rộng rãi của bài toán trong thực tế. Tối ưu hai cấp xuất hiện trên sách báo, tạp chí thường có liên quan đến các hệ thống phân cấp. Bài toán tối ưu hai cấp bao gồm hai bài toán tối ưu, trong đó một phần dữ liệu của bài toán thứ nhất đượ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 309 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 11: Ứng dụng MATLAB giải các bài toán tối ưu hóaBài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 11: Ứng dụng MATLAB giải các bài toán tối ưu hóa

  x – xuất ra giá trị x làm cho hàm mục tiêu đạt cực tiểu fval – xuất ra giá trị hàm mục tiêu tại điểm cực tiểu x exitflag – xuất ra giá trị để xác định điều kiện dừng tính toán, cụ thể là: • exitflag=1: có nghĩa là hàm đã hội tụ tại điểm lời giải x nếu Stopping Criteria = 'TolX‘ • exitflag=0: có nghĩa là số lượng tính hàm mục tiêu hoặc số lượng ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 659 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 10: Ứng dụng Excel Solver giải các bài toán tối ưu hóaBài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 10: Ứng dụng Excel Solver giải các bài toán tối ưu hóa

  1) Tạo file Excel, ví dụ PTPT_bac1.xlsx 2) Đặt tên bài toán ở đầu file để biết được nội dung bài toán 3) Ở ô A3, A4 ghi nội dung: Biến số và phương trình. Mục đích để hiểu bài toán4) Ở ô B3, B4 ghi x và nội hàm của phương trình. Đây chỉ là thuần túy 5 Cho việc hiển thị để hiểu về nội dung bài toán 5) Ở ô C3 ta nhập 1 số cụ thể, ví dụ như 2. Đâ...

  pdf57 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 9: Các bài toán tối ưu hóa trong thiết kế cơ khíBài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 9: Các bài toán tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí

  Ví dụ như một người nông dân có 1 diện tích đất trồng trọt rất lớn. Tuy nhiên ông ta chỉ có lượng lưới thép dài 200 m dùng để làm hàng rào. Như vậy ông ta sẽ cần giải bài toán để tìm kích thước thửa đất trồng trọt sao cho chu vi của nó bằng 200 m, và diện tích bên trong của nó lớn nhất có thể để năng suất canh tác của ông ta được lớn nhất Cũn...

  pdf60 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính (Linear programming)Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 8: Quy hoạch tuyến tính (Linear programming)

  Vấn đề 2 dẫn đến bài toán QHTT 8 Một xí nghiệp có thể sản xuất ra một loại sản phẩm theo 3 phương pháp khác nhau, k{ hiệu là PP1, PP2, PP3. Các loại nguyên liệu để sản xuất k{ hiệu là N1, N2, N3. Biết rằng số nguyên liệu hiện có, định mức tiêu hao các loại nguyên liệu và số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một giờ theo các phương pháp cho ở bả...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 7: Phương pháp đồ thị để giải bài toán tối ưu hóa có 2 tham biếnBài giảng Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí - Chương 7: Phương pháp đồ thị để giải bài toán tối ưu hóa có 2 tham biến

  Đặt vấn đề Trong rất nhiều bài toán thiết kế, kỹ thuật phức tạp, số lượng các hàm ràng buộc (bất đẳng thức) là rất lớn, tuy nhiên hàm mục tiêu và các ràng buộc chỉ có 2 tham biến. Với những bài toán này, nhiều khi áp dụng phương pháp đồ thị sẽ đem lại hiệu quả tốt, đồng thời đưa ra một lời giải trực quan và dễ hiểu. Hơn nữa, trong 1 số trường...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0