• Ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi gia súc đến chất lượng nước mặt ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú ThọẢnh hưởng của hoạt động chăn nuôi gia súc đến chất lượng nước mặt ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  TÓM TẮT Hoạt động chăn nuôi gia súc của các hộ gia đình trên địa bàn xã Bản Nguyên chủ yếu ở quy mô nhỏ và đang có sự chuyển dịch sang hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Mặc dù mới chỉ đang trong giai đoạn phát triển nhưng đã gây những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước mặt. Kết quả phân tích các mẫu thu tại các ao ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Yếu tố ảnh hưởng đến mức ưu tiên của cộng đồng dành cho lợi ích của các giải pháp thoát nước đô thị bền vững: Trường hợp lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí MinhYếu tố ảnh hưởng đến mức ưu tiên của cộng đồng dành cho lợi ích của các giải pháp thoát nước đô thị bền vững: Trường hợp lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT Hệ thống thoát nước đô thị bền vững (Sustainable Urban Drainage System – SUDS) là cách tiếp cận hiện đại nhằm mang lại lợi ích và hiệu quả trong quản lý và giảm rủi ro ngập lụt đô thị, cải thiện chất lượng môi trường nước, và gia tăng những tiện ích cũng như tính mỹ quan cho các đô thị. Tuy nhiên, việc lựa chọn kỹ thuật SUDS phù hợp cho...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Ý thức bảo vệ môi trường nước của người dân sinh sống tại kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nayÝ thức bảo vệ môi trường nước của người dân sinh sống tại kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

  2. Mục tiêu, phương pháp 2.1. Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1. Mục tiêu tổng quát Tìm hiểu về ý thức, quan điểm, thái độ và hành vi của người dân trong việc ô nhiễm môi trường các kênh tại Thành phố Hồ Chí Minh. 2.1.2. Mục tiêu cụ thể Tìm hiểu ý thức của người dân về vấn đề xả rác, chất thải ra các kênh. Tìm hiểu quan điểm của người dân về ô nhiễm...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0

 • Xu hướng sử dụng ô tô thân thiện với môi trườngXu hướng sử dụng ô tô thân thiện với môi trường

  Tóm tắt: Ô tô là phương tiện rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, những ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người do sự phát thải của ô tô gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Để hạn chế vấn đề này, giải pháp được đưa ra chính là sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường và hạn chế số lượng phương tiện cá nhân. Ngày nay,...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng kế hoạch không khí sạch dựa trên cơ sở khoa học: Trường hợp áp dụng cho Thành Phố Hồ Chí MinhXây dựng kế hoạch không khí sạch dựa trên cơ sở khoa học: Trường hợp áp dụng cho Thành Phố Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh và tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Các hoạt động này ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, đặc biệt là chất lượng không khí (CLKK) và sức khoẻ con người. Cần thiết phải phát triển kế hoạch không khí sạch (CAP) cho TP.HCM. Mục tiêu của nghiên cứu này là: Xây dựng...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng bản đồ hiểm họa trượt lở đất tỉnh Sơn LaXây dựng bản đồ hiểm họa trượt lở đất tỉnh Sơn La

  Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng bản đồ hiểm họa trượt lở đất cho tỉnh Sơn La với các yếu tố gây trượt lở đất: lượng mưa, độ dốc, thảm phủ, loại đất và độ cao. Tác giả sử dụng phương pháp quá trình phân tích cấp bậc (Analytical Hierarchy Process - AHP) để thiết lập trọng số cho các yếu tố. Thêm vào đó, giá trị của từng lớp ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Xác định phạm vi và vai trò các khu vực trên bãi sông trong không gian thoát lũ trên sôngXác định phạm vi và vai trò các khu vực trên bãi sông trong không gian thoát lũ trên sông

  Tóm tắt: Việc lập và triển khai quy hoạch lũ chi tiết trên các tuyến sông thường gặp khó khăn trong quản lý sử dụng các bãi sông, nguyên nhân là do chưa thống nhất về cách hiểu cũng như cách thức thực hiện cụ thể một số vấn đề trong các quy định về quản lý sử dụng bãi sông trong quyết định 257/QĐ-TTg của Chính phủ. Từ thực tế quản lý bãi sông t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0

 • Water quality assessment of Saigon river for public water supply based on water quality indexWater quality assessment of Saigon river for public water supply based on water quality index

  Abstract. Water Quality Index (WQI) is a single dimensional number that aggregates information from many water quality parameters according to a defined method. WQI is accepted as an efficient tool for water quality management. In this study, WQI of Saigon river for public water supply was calculated from nine water quality parameters including ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0

 • Vulnerability assessment of water resources systems in Lam Dong provinceVulnerability assessment of water resources systems in Lam Dong province

  ABSTRACT In recent years, Lam Dong's water resources have not only changed in terms of quality and quantity of water, but this has affected the economic, social and living environment in the region. Based on UNEP guidelines, the vulnerability of water resources in the study area has been explored by isolating important issues related to the d...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0

 • Vulnerability assessment of surface water resource of Dong Nai river basin in Lam Dong provinceVulnerability assessment of surface water resource of Dong Nai river basin in Lam Dong province

  ABSTRACT Lam Dong Province belongs to the entire upper and middle parts of the Dong Nai River system. This is a river with the third largest basin area in our country and is the river with the largest inland catchment area. Economic development is creating a significant pressure on here, in terms of environmental and resource management. This...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0