• Giáo trình Tính toán thủy vănGiáo trình Tính toán thủy văn

  1.2.2. Tổng hợp, phân chia các giai đoạn phát triển thủy văn Điểm lại những sự kiện lịch sử trong quá trình phát triển thủy văn, kết hợp với sự phân tích điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn có thể cho phép ta tạm thời phân định ra 3 thời kỳ phát triển của khoa học thủy văn. Mỗi thời kỳ có những đối tượng nghiên cứu riêng, ...

  pdf187 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0

 • Thuỷ văn học và phân tích vùng ngập lụtThuỷ văn học và phân tích vùng ngập lụt

  sự phát triển của thuỷ văn học Trong hai mươi năm qua, thủy văn học là môn học được trưởng thành như một khoa học kỹ thuật. Hướng theo sự phát triển của lý thuyết thủy văn học truyền thống trước 1960, một sự tăng đột biến về số lượng và sự phức tạp của các nghiên cứu thủy văn học là từ hai lực phát động vào cuối những năm 1960: Việc phát triển...

  pdf613 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộmNghiên cứu biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc và khảo sát khả năng hấp phụ một số phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm

  TÓM TẮT Than hoạt tính Trà Bắc được biến tính bằng các tác nhân oxi hóa và được áp dụng hấp phụ phẩm màu trong nước thải dệt nhuộm. Bài báo trình bày quy trình biến tính than hoạt tính bằng các tác nhân oxi hóa như HNO3, H2O2. Khảo sát ảnh hưởng nồng độ và thời gian ngâm lắc khác nhau tới khả năng hấp phụ phẩm màu thu được các điều kiện tối ưu ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 1

 • Ứng phó với biến đổi khí hậu trong năng lượng và giao thôngỨng phó với biến đổi khí hậu trong năng lượng và giao thông

  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Khoa học về biến đổi khí hậu 1. Câu hỏi: Thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào ? Trả lời: Thời tiết và kh hậu đều là trạng thái của kh quyển nhưng có sự khác biệt nhất định. Thời tiết là trạng thái nhất thời (thường kh ng quá một tuần) của kh quyển tại một địa điểm nhất định (phạm vi hẹp) được...

  pdf85 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng khai thác cát sỏi trên sông cái Nha Trang và những tác động của chúngThực trạng khai thác cát sỏi trên sông cái Nha Trang và những tác động của chúng

  Abstract: Sand and gravel exploitation on Cai River in Nha Trang - actual situation and its impacts. Sand and gravel are materials indespensable for public and civil construction works. Exploitation of sand and gravel on Cai river is to serve the needs of local socio-economic development. However, this exploitation has certain impacts on the eco...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0

 • Nhân nuôi ruồi lính đen (Hermetia illucens) trên các hệ chất nền khác nhau để xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơNhân nuôi ruồi lính đen (Hermetia illucens) trên các hệ chất nền khác nhau để xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ

  TÓM TẮT Để đánh giá khả năng nhân nuôi ruồi Lính đen trên các hệ chất nền khác nhau trong điều kiện tự nhiên của thị trấn Xuân Mai, nghiên cứu đã lựa chọn 05 mẫu chất nền sau: phân gà; bã đậu; hỗn hợp phân gà và bã đậu; vỏ dứa và ruột cá; phân gà và bã đậu. Trong đó, ba hệ chất nền đầu tiên được bổ sung trứng ruồi Lính đen, đặt trong phòng và h...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến nồng độ khí thải của xe ô tôNghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến nồng độ khí thải của xe ô tô

  TÓM TẮT Bài báo giới thiệu kết quả phân tích ảnh hưởng của thời gian sử dụng và tính chất sử dụng của xe ô tô đến nồng độ khí thải của xe ô tô. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ trung bình của HC, CO và NO có trong khí thải xe ô tô tăng lên theo sự tăng lên của thời gian sử dụng xe. Ở giai đoạn 1 của thời gian sử dụng xe, nồng độ trung bình ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 0

 • Đặc điểm lưu lượng dòng chảy và chất lượng nước sông bùi đoạn chảy từ Lương Sơn - Hòa Bình tới Xuân Mai - Chương Mỹ, Hà NộiĐặc điểm lưu lượng dòng chảy và chất lượng nước sông bùi đoạn chảy từ Lương Sơn - Hòa Bình tới Xuân Mai - Chương Mỹ, Hà Nội

  TÓM TẮT Nhằm đánh giá tổng quan đặc điểm chất lượng và lưu lượng nước sông Bùi, chúng tôi tiến hành quan trắc tại 3 vị trí: thượng lưu tại cầu Dổng Dài, trung lưu ở thôn Đậm Dái và hạ lưu ở thôn Bùi Xá. Thời gian nghiên cứu kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016 và năm 2017, Số mẫu thu thập trong mỗi năm 2016 là 12 mẫu (3 mẫu/tháng). Số chỉ ti...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0

 • Use of high resolution Google earth images for land use/land cover mapping in Thuy Trieu commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong cityUse of high resolution Google earth images for land use/land cover mapping in Thuy Trieu commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong city

  SUMMARY The aim of this study was to establish land use map in 2016 using object-based classification technique in Google Earth image and analyze land use/land cover changes in the landscape of Thuy Trieu commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong province in Vietnam over a period of 3 years (2013 - 2016). This paper introduced an object-based me...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phương án quản lý rác thải trường Đại học Lâm nghiệpNghiên cứu thực trạng và đề xuất phương án quản lý rác thải trường Đại học Lâm nghiệp

  TÓM TẮT Nghiên cứu tiến hành thu thập 102 mẫu rác thải phát sinh từ các hoạt động của trường Đại học Lâm nghiệp nhằm xác định khối lượng và thành phần rác thải. Kết quả cho thấy: khối lượng rác thải trung bình của Nhà trường là 480,14 kg/ngày. Rác thải phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau: ký túc xá sinh viên, khu tập thể nhân viên của trường, kh...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0