• Luận văn Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanhLuận văn Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

  Nền kinh tế nước ta chuyển dần từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xó hội chủ nghĩa, chịu sự tỏc động của nền kinh tế thị trường là thách thức lớn với mọi thành phần kinh tế. Bởi vậy muốn tồn tại một doanh nghiệp đứng vững trong thị trường kinh doanh hiện nay tuỳ thuộc vào kết quả quá trỡnh sản xuất k...

  doc24 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2340 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà NôịLuận văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nôị

  Theo Mác, lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò chủ chốt trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phồn vinh của mọi quốc gia. Người lao động chỉ phát huy hế...

  doc26 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2460 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số 4 – Hà NộiLuận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số 4 – Hà Nội

  1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu Để tồn tại lâu dài, doanh nghiệp luôn tìm mọi biện pháp khẳng định chỗ đứng của mình trong cơ chế thị trường hiện nay, đây là vấn đề xuyên suốt mọi hoạt động của doanh nghiệp. Giải quyết vấn đề trên phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề hiệu quả ở đây được hiểu là với mộ...

  doc66 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2854 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ TrangLuận văn Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang

  Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứ...

  doc155 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 1999 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dụcLuận văn Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục

  Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con người được hưởng lợi ích của ...

  doc23 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2315 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyênLuận văn Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

  Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tín...

  doc182 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 2121 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông MaiLuận văn Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Mai

  Phân công lao động xã hội phát triển đã quyết định một bộ phận lao động xã hội được tách ra khỏi quá trình sản xuất, chuyên làm nhiệm vụ lưu thông hàng hóa, hình thành một ngành kinh tế riêng biệt - kinh tế thương mại. Như vậy thương mại là một ngành kinh tế độc lập có chức năng quan trọng là thực hiện quá trình lưu thông hàng hóa đưa hàng hóa từ l...

  doc40 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 04/08/2012 | Lượt xem: 5101 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêuNghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

  NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Người bán có thể áp dụng ba cách tiếp cận thị tr ường. Marketing đại trà là quyết định sản xuất đại trà cũng phân phối đại trà một sản phẩm và mưu tính thu hút tất cả các loại người mua. Marketing sản phẩm đa dạng nhằm cung ứng đủ loại sản phẩm cho c ơ sở khách hàng rộng lớn. Xác định thị trường ...

  pdf41 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2218 | Lượt tải: 1

 • Nghiệp vụ huy động vốnNghiệp vụ huy động vốn

  Nghiệp vụ huy động vốn A. Nguồn vốn của NHTM I. Vốn tự có detail II. Nguồnv ốn huy động (Mobilized Capital) III. Vốn đi vay (Borrowed Capital) IV. Vốn tiếp nhận (Trust Capital ) V. Vốn khác (Other Capital) B. Các hình thức huy động vốn I. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi detail 1. Tiền gửi thanh toán detail 2. Tiền gửi tiết kiệm...

  pdf50 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 3616 | Lượt tải: 1

 • Cơ Khí đại cương(Chương 6)-Đh Bách KhoaCơ Khí đại cương(Chương 6)-Đh Bách Khoa

  Chương VI : HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI I.Khái niệm, đặc điểm và phân loại 1.Khái niệm -Hàn là phương pháp công nghệ nối các chi tiết bằng kim loại với nhau bằng cách nung nóng chỗ nói đến trạng thái hàn. Sau đó kim loại hóa rắn hoặc kết hợp với lực ép, chỗ nói tạo thành mới liên kết bền vững gọi là mối hàn

  pdf28 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2760 | Lượt tải: 1