• Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 5)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 5)

  Cryptography and Network Security Chương 5: Chuẩn mã nâng cao (AES) I.Nguồn gốc – Origins  Rõ ràng cần phải thay thế DES:  Vì có những tấn công về mặt lý thuyết có thể bẻ nó  Có tấn công nghiên cứu thấu đáo khoá đã được trình diễn  Cần sử dụng triple DES, nhưng chậm và với khối nhỏ  Viện chuẩn quốc gia Hoa kỳ US NIST ra ...

  ppt26 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3073 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 4)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 4)

  Chương 4: Trường hữu hạn (Chapter 4 – Finite Fields) I.Mở đầu(Introduction) • Giới thiệu về cấu trúc đại số - trường hữu hạn • Đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết mã – AES, đường cong Elip, IDEA, khoá công khai • Liên quan đến các phép toán trên “số”: ở đây sẽ xét thế nào là “số” và nhiều kiểu phép toán khác nhau • Bắt đầu từ khái niệm ...

  ppt32 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3913 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 3)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 3)

  Chương 3: Mã khối (block) và chuẩn mã dữ liệu (DES) : I. Mã khối hiện đại (Modern Block Ciphers)  Bây giờ chúng ta xét các mã khối hiện đại  Một trong các kiểu được sử dụng rộng rãi nhất của các thuật toán mã hoá  Cung cấp các dịch vụ an toàn và xác thực  Tập trung v...

  ppt37 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3763 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 2)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 2)

  Cryptography and Network Security Chapter 2 Mã cổ điển Mã đối xứng:  Người gửi và người nhận chia sẻ khoá chung  là mã một khoá – khoá riêng – khoá khoá thỏa thuận  Mọi thuật toán mã cổ điển đều là khoá riêng  Là kiểu duy nhất trước khi phát minh ra khoá mã công khai vào những năm 1970  Và đến nay vẫn được sử dụng rộn

  ppt40 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 4177 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 1)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 1)

  Chương 1: Mở đầu  an ninh thông tin đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây  Các phương pháp truyền thống được cung cấp bởi các cơ chế hành chính và phương tiện vật lý  Việc sử dụng mạng và truyền thông đòi hỏi phải có các phương tiện bảo vệ dữ liệu khi truyền  Máy tính đòi hỏi các phương pháp tự động để bảo vệ các files và các thôn...

  ppt28 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3882 | Lượt tải: 1

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 5)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 5)

  CHƯƠNG 5. HUY ĐỘNG NGUỒN TÀI CHÍNH NGẮN HẠN MỤC TIÊU : Hiểu được các bộ phận cấu thành nên nguồn tài trợ ngắn hạn trong doanh nghiệp Nắm được công thức xác định chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp (lãi suất hàng năm của nguồn ngắn hạn) và chi phí sử dụng vốn trung bình của doanh nghiệp Lựa chọn nguồn tài trợ ngắn hạn trong doanh nghiệp

  doc15 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 5199 | Lượt tải: 1

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 4)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 4)

  Chương IV: QUẢN LÝ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 4.1 Mục tiêu của quản lý các khoản phải thu Doanh nghiệp thường bán hàng theo cả hai phương thức: Trả ngay và trả chậm. Theo cách thức thứ nhất tiền được nhận ngay lập tức; theo cách thức thứ hai việc mở rộng tín dụng thương mại dẫn đến việc hình thành khoản phải thu khách hàng. Phải thu khách hàng thể hiện...

  doc12 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2843 | Lượt tải: 1

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 3)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 3)

  Chương III: QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO 3.1 Mục tiêu của quản lý hàng tồn kho 3.1.1 Lợi ích và chi phí của việc dự trữ hàng lưu kho Cũng như những tài sản khác, việc dự trữ hàng tồn kho là một quyết định chi tiêu tiền. Để xác định mức độ đầu tư vào hàng tồn kho tối ưu cần so sánh lợi ích đạt được và chi phí phát sinh kể cả chi phí cơ hội của việc đầu ...

  doc10 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 4512 | Lượt tải: 1

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 2)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 2)

  Chương II: TIỀN VÀ CHỨNG KHOÁN KHẢ THỊ 2.1 Chức năng quản lý tiền 2.1.1 Lý do của việc nắm giữ tiền Tiền (Cash) theo nghĩa rộng bao gồm cả tiền mặt ( Cash on Hand) và tiền gửi ngân hàng ( Cash in Bank).  (?) Tại sao lại phải dự trữ tiền? Tiền là tài sản có tính lỏng nhất/ tính thanh khoản cao nhất nên doanh nghiệp cần dự trữ tiền để:  Đáp ứ...

  doc22 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 7396 | Lượt tải: 1

 • TOEFL WRITING (TWE)TOPICS AND ESSAYSTOEFL WRITING (TWE)TOPICS AND ESSAYS

  Các chủ đề trong danh sách sau đây có thể xuất hiện trong các thử nghiệm thực tế của bạn.Bạn sẽ trở nên quen thuộc với danh sách này trước khi bạn kiểm tra TOEFL trên máy tính.Hãy nhớ rằng khi bạn đi kiểm tra bạn sẽ không có một sự lựa chọn của chủ đề.Bạn chỉ phải viết về chủ đề được gán cho bạn.

  pdf292 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 01/08/2012 | Lượt xem: 3909 | Lượt tải: 1