• Luận văn Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206Luận văn Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206

  Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm tổng kinh phí ngân sách chi lĩnh vực này chiếm tới 80% vốn đầu tư của cả nước. Sản phẩm của ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn l...

  doc88 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 5

 • Luận văn Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng công ty Sông ĐàLuận văn Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng công ty Sông Đà

  Hiện nay nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh độc lập đã áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh nên các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để đứng vững và phát triển. Kế toán là một bộ phận cấu thành...

  doc30 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2077 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1Luận văn Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1

  Sau những năm chuyển đổi nền kinh tế, với sự áp dụng cơ chế quản lý kinh tế mới thay cho cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung, thì hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự phát triển vượt bậc. Đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước là nghành xây dựng cơ bản – một nghành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của cả nước. Thành ...

  doc60 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2989 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuânLuận văn Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân

  Chúng ta đang sống trong thời kỳ sôi động của nền kinh tế thị trường. Mọi xã hội đều lấy sản xuất của cải vật chất làm cơ sở tồn tại và phát triển. Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là hoạt động để đạt tới lợi nhuận tối đa. Ta cũng biết: Lợi nhuận= Doanh thu – chi phí. Để tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp phải t...

  doc69 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2117 | Lượt tải: 2

 • Cơ Khí đại cương(Chương 3)-Đh Bách KhoaCơ Khí đại cương(Chương 3)-Đh Bách Khoa

  Chương III : Xử lý nhiệt Kim Loại III.1 Nhiệt luyện kim loại 3.1.1 Định nghĩa, tính chất - Là những quá trình công nghệ bao gồm : nung nóng, giữ nhiệt và làm nguội-> thay đổi tổ chức (Cấu trúc) và tính chất của vật phẩm kim loại.

  pdf12 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 3091 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà NộiLuận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội

  Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện để loài người tồn tại và phát triển. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng. Để quản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc loại hình, thành phần kinh tế hay hình thức ...

  doc95 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2064 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựngLuận văn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng

  Trong nền kinh tế thị trường, khi mà nền khoa học công nghệ phát triển, đời sống, kinh tế,văn hoá, xã hội không ngừng nâng cao thì xây dựng cơ bản đã trở thành một ngành hết sức quan trọng. Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản là công trình có giá trị lớn , thời gian sử dụng lâu dài nên rất có ý nghĩa về kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm xây dựng cơ bản ...

  doc93 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2338 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải PhòngLuận văn Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng

  Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt nam đã chỉ rõ "Phát huy sức mạnh dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa...." (trích Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX). Với mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước có nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng và Nhà nước p...

  doc68 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2303 | Lượt tải: 1

 • Cơ Khí đại cương(Chương 2)-Đh Bách KhoaCơ Khí đại cương(Chương 2)-Đh Bách Khoa

  Chương II: Vật liệu dùng trong công nghiệp 2.1 Kim loại và hợp kim 2.2 Cấu tạo và sự kết tinh của kim loại 2.3 Khái niệm cơ bản về hợp kim ….

  pdf59 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 3348 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Công tác hạch toán chi phí, doanh thu của hoạt động phát hành báo chí tại Công ty Phát hành báo chí Trung ƯơngLuận văn Công tác hạch toán chi phí, doanh thu của hoạt động phát hành báo chí tại Công ty Phát hành báo chí Trung Ương

  Sự ra đời và phát triển của ngành kế toán đi liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất, kinh doanh. Khi nền sản xuất, kinh doanh xã hội càng phát triển thì công tác kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành một công cụ đắc lực, không thể thiếu trong quản lý kinh tế của nhà nước và của các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn hoạt động kin...

  doc62 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 2818 | Lượt tải: 1