• Câu hỏi thi Đề .1– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVTCâu hỏi thi Đề .1– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVT

  1. Mã Ceasar là mã A. phép thế trên nhiều bảng chữ B. *phép thế trên một bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên bản rõ để nhận được bản mã D. phép thế kết hợp với dịch chuyển 2. Mã Playfair là mã A. một cặp chữ cùng một lúc dựa trên hai bảng chữ. B. phép thế trên nhiều bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên bả...

  doc4 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 2

 • Câu hỏi thi Đề 14– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVTCâu hỏi thi Đề 14– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVT

  1. Mã Vigenere là mã A. phép thế trên một bảng chữ B. * phép thế trên nhiều bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên bản rõ để nhận được bản mã D. phép thế kết hợp với dịch chuyển 2. Trước khi mã Playfair không cần thực hiện việc gì A. Chọn một từ khoá chứa mỗi chữ nhiều nhất 1 lần B. Viết từ khoá theo hàng của một ma trận 5 ...

  doc3 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2446 | Lượt tải: 2

 • Câu hỏi thi Đề 3– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVTCâu hỏi thi Đề 3– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVT

  1. Mã Ceasar là mã A. phép thế trên nhiều bảng chữ B. *phép thế trên một bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên bản rõ để nhận được bản mã D. phép thế kết hợp với dịch chuyển 2. Mã Playfair là mã A. một cặp chữ cùng một lúc dựa trên hai bảng chữ. B. phép thế trên nhiều bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên ...

  doc5 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2207 | Lượt tải: 5

 • Câu hỏi thi Đề 2– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVTCâu hỏi thi Đề 2– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVT

  1. Cho mã Ceasar: C = E(p) = (p + k) mod (26); với k = 3, bạn mã hoá từ “Anh” A. BLK B. DQK C. CQH D. ALH 2. Mã Vigenere là mã A. phép thế trên một bảng chữ B. * phép thế trên nhiều bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên bản rõ để nhận được bản mã D. phép thế kết hợp với dịch chuyển 3. Trước khi mã Playfair không cầ...

  doc4 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2335 | Lượt tải: 5

 • Câu hỏi thi Đề 1– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVTCâu hỏi thi Đề 1– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVT

  1. Mã Ceasar là mã A. phép thế trên nhiều bảng chữ B. *phép thế trên một bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên bản rõ để nhận được bản mã D. phép thế kết hợp với dịch chuyển 2. Mã Playfair là mã A. một cặp chữ cùng một lúc dựa trên hai bảng chữ. B. phép thế trên nhiều bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên ...

  doc5 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2242 | Lượt tải: 5

 • Câu hỏi thi Đề 0– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVTCâu hỏi thi Đề 0– An toàn thông tin Phần trắc nghiệm - ĐH GTVT

  1. Mã Ceasar là mã A. phép thế trên nhiều bảng chữ B. *phép thế trên một bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên bản rõ để nhận được bản mã D. phép thế kết hợp với dịch chuyển 2. Mã Vigenere là mã A. phép thế trên một bảng chữ B. * phép thế trên nhiều bảng chữ C. phép dịch chuyển, tức là đảo chữ trên bản rõ để nhận được b...

  doc12 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 4102 | Lượt tải: 1

 • Đề thi Toán Rời Rạc - ĐH GTVTĐề thi Toán Rời Rạc - ĐH GTVT

  Giới thiệu tới các bạn tuyển tập các Đề thi Toán Rời Rạc - ĐH GTVT

  doc16 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2669 | Lượt tải: 1

 • Oracle - Hướng dẫn cài đặt Oracle DesignerOracle - Hướng dẫn cài đặt Oracle Designer

  Oracle Designer (OD) là bộ công cụ hổ phân tích thiết kế của Oracle. Với OD chúng ta có thể mô hình hóa, phát sinh CSDL và có thể phát được cả sinh ứng dụng. Hầu hết các phiên bản của OD hổ trợ phân tích thiết kế hướng chức năng, trừ 1 phiên bản ra đời cùng thời với Oracle 8i Database hổ trợ phân tích thiết kế và phát sinh CSDL hướng đối tượng. Tuy...

  doc12 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 4018 | Lượt tải: 1

 • Oracle - SQL và PL/SQL Cơ bảnOracle - SQL và PL/SQL Cơ bản

  Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất. Mô hình quan hệ gồm các thành phần sau: Tập hợp các đối tượng và / hoặc các mối quan hệ Tập hợp các xử lý tác động tới các quan hệ Ràng buộc dữ liệu đảm bảo tính chính xác và nhất...

  doc104 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2923 | Lượt tải: 3

 • Oracle Report - Các khái niệm trong Report BuilderOracle Report - Các khái niệm trong Report Builder

  Tài liệu này sẽ giới thiệu đến các bạn việc thực hành tạo Report trong Oracle Report một cách chi tiết và đây đủ. CÁC THÀNH PHẦN VÀ KIỂU TRONG REPORT BUILDER Có một số loại module khác nhau trong Report Builder gồm: Report: Định nghĩa các đối tượng trong Report Query: Định nghĩa dữ liệu lấy ra cho report Template Mẫu hiển thị của report được x...

  pdf35 trang | Chia sẻ: tue_kc | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 8234 | Lượt tải: 1