• Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 14)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 14)

  Chương 14: Các ứng dụng xác thực I. Các ứng dụng xác thực Authentication Applications  Sẽ xem xét các hàm xác thực  Phát triển để hỗ trợ xác thực mức ứng dụng và chữ ký điện tử  Sẽ xem xét dịch vụ xác thực dùng khoá riêng Kerrberros  Sau đó xét dịch vụ xác thực dùng khoá công khai X.509 II. Kerberos  Hệ thống khoá máy chủ tin cậy của M...

  ppt29 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2926 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 13)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 13)

  Chương 13: Chữ ký điện tử và thủ tục xác nhận I. Chữ ký điện tử (Digital Signatures)  Được xem như mẩu tin được xác thực  Cung cấp các khả năng để  Kiểm chứng tác giả, ngày và giờ ký  Xác thực nội dung mẩu tin  Được kiểm chứng bởi bên thứ 3 để chống từ chối  Vì vậy bao gồm hàm xác thực  và một số khả năng bổ sung II. Các tính chất...

  ppt25 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2816 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 11a)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 11a)

  Chương 11 (tiếp): Buffer Overflow I. Buffer Overflow  Cơ chế tấn công rất phổ biến  từ 1988 sâu Morris đến Code Red, Slammer, Sasser và nhiều cái khác nữa  Các kỹ thuật phòng chống đã biết  Vẫn còn là vấn đề phải quan tâm vì  Di truyền từ các con rệp đã lây lan rộng rãi  Vẫn còn các kỹ thuật lập trình không cẩn thận II. Buffer Over...

  ppt36 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2676 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 12)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 12)

  Chương 12: Các thuật toán Hash và MAC I. Các thuật toán Hash và MAC (Hash and MAC Algorithms)  Hàm Hash  Nén mẩu tin vê kích thước cố định  Bằng cách xử lý mẩu tin theo từng khối  Theo một hàm nén nào đó  sử dụng mã khối hoặc tuỳ chọn  Mã xác thực mẩu tin (MAC)  Phần xác thực mẩu tin có kích thước cố định  Để cung cấp tính xác t...

  ppt26 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3411 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 11)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 11)

  Chương 11: Xác thực mẩu tin và các hàm Hash I. Xác thực mẩu tin (Message Authentication)  Xác thực mẩu tin liên quan đến  Bảo vệ tính toàn vẹn của mẩu tin  Kiểm chứng danh tính và nguồn gốc  Không chối từ bản gốc  Sẽ xem xét các yêu cầu bảo mật  Sau đó 3 hàm lựa chọn được sử dụng  Mã mẩu tin  Mã xác thực mẩu tin (MAC)  Hàm hash ...

  ppt22 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2852 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 10)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 10)

  Chương 10: Quản lý khoá và các hệ khoá công khai khác I. Quản lý khoá (Key Management)  Mã khoá công khai giúp giải bài toán phân phối khoá  Nó bao gồm hai khía cạnh sau: • Phân phối khoá công khai • Sử dụng mã khoá công khai để phân phối kho 1. Phân phối khoá công khai Distribution of Public Keys  Có thể xem xét để được sử dụng vào một ...

  ppt39 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3249 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 8)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 8)

  Chương 8: Giới thiệu Lý thuyết số I. Các số nguyên tố (Prime Numbers)  Là các số nguyên dương chỉ có ước số là 1 và chính nó.  Chúng không thể được viết dưới dạng tích của các số khác  1 là số nguyên tố, nhưng không quan tâm đến nó  2, 3, 5, 7 là số nguyên tố; 4, 6, 8, 9, 10 không phải là số nguyên tố  Các số nguyên tố là trung tâm của ...

  ppt21 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2878 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 9)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 9)

  Chương 9: Mã khoá công khai và RSA I. Mã khoá riêng  Mã khoá đơn/mật/riêng dùng 1 khoá  Dùng chung cả người nhận và người gửi  Khi khoá này được dùng, việc trao đổi thông tin được thỏa thuận.  Là đối xứng, hai đối tác là như nhau  Do đó không bảo vệ người gửi khỏi việc người nhận giả mạo mẩu tin và tuyên bố là nó được gủi bằng người gửi...

  ppt31 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2932 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 7)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 7)

  Chương 7: Bảo mật dùng khoá đối xứng I. Bảo mật dùng khoá đối xứng (Confidentiality using Symmetric Encryption)  Mã đối xứng truyền thống được dùng để giữ bí mật bản tin  Xét kịch bản tiêu biểu  Các máy trạm ở một mạng LAN truy cập vào các máy trạm và máy chủ ở một mạng LAN khác  Các mạng được kết nối sử dụng chuyển mạch và đường truyền...

  ppt26 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3156 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 6)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 6)

  Chương 6: Các mã đối xứng đương thời I. Mã nhiều lần Multiple Encryption & DES  Rõ ràng DES cần được thay thế, vì  Các tấn công về mặt lý thuyết có thể bẻ gãy nó  Tấn công khoá toàn diện đã được trình diễn  AES là mã mới thay thế  Trước nó người ta đã sử dụng lặp DES  Triple DES là dạng đã được chọn II. Sao không phải Double DES?  ...

  ppt31 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3758 | Lượt tải: 1