• Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 6)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 6)

  Chương 6: Các mã đối xứng đương thời I. Mã nhiều lần Multiple Encryption & DES  Rõ ràng DES cần được thay thế, vì  Các tấn công về mặt lý thuyết có thể bẻ gãy nó  Tấn công khoá toàn diện đã được trình diễn  AES là mã mới thay thế  Trước nó người ta đã sử dụng lặp DES  Triple DES là dạng đã được chọn II. Sao không phải Double DES?  ...

  ppt31 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3787 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 5)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 5)

  Cryptography and Network Security Chương 5: Chuẩn mã nâng cao (AES) I.Nguồn gốc – Origins  Rõ ràng cần phải thay thế DES:  Vì có những tấn công về mặt lý thuyết có thể bẻ nó  Có tấn công nghiên cứu thấu đáo khoá đã được trình diễn  Cần sử dụng triple DES, nhưng chậm và với khối nhỏ  Viện chuẩn quốc gia Hoa kỳ US NIST ra ...

  ppt26 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3101 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 4)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 4)

  Chương 4: Trường hữu hạn (Chapter 4 – Finite Fields) I.Mở đầu(Introduction) • Giới thiệu về cấu trúc đại số - trường hữu hạn • Đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết mã – AES, đường cong Elip, IDEA, khoá công khai • Liên quan đến các phép toán trên “số”: ở đây sẽ xét thế nào là “số” và nhiều kiểu phép toán khác nhau • Bắt đầu từ khái niệm ...

  ppt32 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3954 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 3)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 3)

  Chương 3: Mã khối (block) và chuẩn mã dữ liệu (DES) : I. Mã khối hiện đại (Modern Block Ciphers)  Bây giờ chúng ta xét các mã khối hiện đại  Một trong các kiểu được sử dụng rộng rãi nhất của các thuật toán mã hoá  Cung cấp các dịch vụ an toàn và xác thực  Tập trung v...

  ppt37 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3795 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 2)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 2)

  Cryptography and Network Security Chapter 2 Mã cổ điển Mã đối xứng:  Người gửi và người nhận chia sẻ khoá chung  là mã một khoá – khoá riêng – khoá khoá thỏa thuận  Mọi thuật toán mã cổ điển đều là khoá riêng  Là kiểu duy nhất trước khi phát minh ra khoá mã công khai vào những năm 1970  Và đến nay vẫn được sử dụng rộn

  ppt40 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 4235 | Lượt tải: 1

 • Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 1)Mã hóa và an ninh mạng ( Chapter 1)

  Chương 1: Mở đầu  an ninh thông tin đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây  Các phương pháp truyền thống được cung cấp bởi các cơ chế hành chính và phương tiện vật lý  Việc sử dụng mạng và truyền thông đòi hỏi phải có các phương tiện bảo vệ dữ liệu khi truyền  Máy tính đòi hỏi các phương pháp tự động để bảo vệ các files và các thôn...

  ppt28 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3906 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình lý thuyết mật mã và an toàn thông tin phần 2Giáo trình lý thuyết mật mã và an toàn thông tin phần 2

  Mã khóa đối xứng được dùng để chỉ các hệ mã mà trong đó, khi biết khóa lập mã ta có thể tìm được khóa giải mã một cách dễ dàng (vì vậy người ta thường coi chúng là một), đồng thời việc giải mã cũng đòi hỏi thời gian như việc lập mã. Các hệ mã thuộc loại này có thời gian lập mã và giải mã tương đối nhanh vì thế các hệ mã đối xứng thường ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 5664 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình lý thuyết mật mã và an toàn thông tin phần 1Giáo trình lý thuyết mật mã và an toàn thông tin phần 1

  Trong phần này chúng ta sẽ nhắc lại tóm tắt một số kiến thức toán học, là cơ sở cho Lý thuyết mật mã được sử dụng xuyên suốt tài liệu này. Các kết quả quan trọng của Lý thuyết số cũng sẽ được trình bầy và có ví dụ cụ thể.

  pdf30 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 3517 | Lượt tải: 1

 • Lý thuyết mật mã & an toàn thông tinLý thuyết mật mã & an toàn thông tin

  Tài liệu Lý thuyết mật mã & an toàn thông tin - Phan Đình Diệu - Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa công nghệ

  pdf168 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2012 | Lượt xem: 3191 | Lượt tải: 1