• Tiểu luận Hoàn thiện kế toán bảo hiểm trong xu thế mở cửa và hội nhậpTiểu luận Hoàn thiện kế toán bảo hiểm trong xu thế mở cửa và hội nhập

  Luận án nhằm góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận về bảo hiểm, kinh doanh BH ảnh hưởng đến công tác kế toán và kế toán BH trong xu thế mở cửa và hội nhập. Đồng thời, khảo sát thực tế và phân tích, đánh giá thực trạng về hệ thống kế toán do Nhà nước quy định áp dụng cho DNBH cũng như thực tế thực hiện ở các DNBH hiện nay. Từ đó, rút ra những...

  pdf181 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1649 | Lượt tải: 3

 • Quản lý rủi ro doanh nghiệpQuản lý rủi ro doanh nghiệp

  COSO1 định nghĩa quản lý rủi ro doanh nghiệp “là một quy trình được thiết lập bởi hội đồng quản trị, ban quản lý và các cán bộ có liên quan khác áp dụng trong quá trình xây dựng chiến lược doanh nghiệp thực hiện xác định những sự vụ có khả năng xảy ra gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp đồng thời quản lý rủi ro trong phạm vi cho phép nhằm đưa ra mức độ ...

  doc6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 2

 • Mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam thực trạng và giải phápMở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam thực trạng và giải pháp

  Sau gần 10 năm mởcửa thịtrường, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam đã đạt được tốc độtăng trưởng và phát triển nhanh chóng, đóng góp đáng kểcho việc giảm thiểu rủi ro trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; cải thiện môi trường đầu tư; giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, góp phần tăng trưởng, phát triển kinh tếxã hội. ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 2327 | Lượt tải: 0

 • Nghiệp vụ bảo hiểmNghiệp vụ bảo hiểm

  Chương trình đào tạo bảo hiểm NỘI DUNG CHÍNH Chương 1: Nguyên lý cơ bản về bảo hiểm Chương 2: Pháp luật về bảo hiểm và HĐBH Chương 3: Bảo hiểm tài sản Chương 4: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự Chương 5: Bảo hiểm con người

  ppt111 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 14/08/2012 | Lượt xem: 4536 | Lượt tải: 1