• Bài giảng Nền tảng tư duy cho phân tích chính sách trong kinh tế học vĩ môBài giảng Nền tảng tư duy cho phân tích chính sách trong kinh tế học vĩ mô

  Đạo” (道 ) trong kinh tế học Một số nguyên lý cơ bản: 1. Phân tích chính sách công về các vấn đề kinh tế nhất thiết phải dựa vào lý thuyết kinh tế. Lý thuyết cung cấp nền tảng lý luận cho phân tích chính sách. Không có chuyện phân tích chính sách không dựa trên lý thuyết, ngay cả khi lý thuyết tiềm ẩn không được nêu rõ. Nói một cách khác là “d...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1194 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (Giảng viên Nguyễn Hữu Lộc)Bài giảng Kinh tế quốc tế (Giảng viên Nguyễn Hữu Lộc)

  Chương 1: LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (PURE THOERY)  Lý thuyết trọng thương  Lý thuyết lợi thế tuyệt đối  Lý thuyết lợi thế so sánh  Lý thuyết chi phí cơ hội

  pdf121 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1236 | Lượt tải: 1

 • Đề cương môn học Kinh tế phát triểnĐề cương môn học Kinh tế phát triển

  Đề cương môn học Mục tiêu • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chuyên ngành kinh tế phát triển, một chuyên ngành kinh tế đặc trưng tập trung vào các vấn đề về tăng trưởng và phát triển kinh tế mà các nước thế giới thứ III đang đối mặt

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1315 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết Lựa chọn của Nhà Đầu tư trong điều kiện không chắc chắnLý thuyết Lựa chọn của Nhà Đầu tư trong điều kiện không chắc chắn

  1. Giới thiệu • Chúng ta đã nghiên cứu về lý thuyết sự lựa chọn của nhà đầu tư trong điều kiện chắc chắn • Trong thực tế, quyết định của nhà đầu tư thường được thực hiện trong điều kiện không chắc chắn • Ví dụ: 1. Không chắc chắn về chất lượng (xe cũ) 2. Không chắc chắn về hành vi của đối tác -> Kết quả phụ thuộc vào hành vi của đối tác 3. M...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1818 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương VII Ngoại thương với phát triển kinh tếBài giảng Kinh tế phát triển - Chương VII Ngoại thương với phát triển kinh tế

  Nội dung chính: I.Lợi thế của hoạt động ngoại thương. II. Chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô. III. Chiến lược thay thế sản phẩm nhập khẩu. IV. Chiến lược hướng ngoại.

  ppt36 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1162 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương VI Nguồn lao động với phát triển kinh tếBài giảng Kinh tế phát triển - Chương VI Nguồn lao động với phát triển kinh tế

  Nội dung chính: I. Tổng quan về nguồn lao động. II. Vấn đề việc làm và các nhân tố ảnh hưởng. III.Thị trường lao động: Đặc điểm chung của thị trường lao động. Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Cơ cấu thị trường lao động ở các nước đang phát triển.

  ppt25 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1280 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương V Nguồn vốn với phát triển kinh tếBài giảng Kinh tế phát triển - Chương V Nguồn vốn với phát triển kinh tế

  I.Khái luận chung về vốn 1.Khái niệm: Tài sản quốc gia bao gồm 3 bộ phận: Giá trị tài nguyên thiên nhiên có khả năng khai thác. Giá trị tài sản được sản xuất ra. Giá trị nguồn nhân lực.

  ppt29 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1157 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương IV Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con ngườiBài giảng Kinh tế phát triển - Chương IV Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người

  Nội dung chính: I.Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế. II.Phát triển con người và phát triển kinh tế. III.Bất bình đẳng và phát triển kinh tế: 1.Thước đo bất bình đẳng về phân phối thu nhập. 2.Các mô hình về sự bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế. IV.Nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

  ppt26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1152 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương III Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tếBài giảng Kinh tế phát triển - Chương III Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  I. Đặt vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế Khái niệm: 1.1. Cơ cấu kinh tế: là tổng thể các bộ phận hợp thành của nền kinh tế với các mối quan hệ chủ yếu về định tính và định lượng, ổn định và phát triển giữa các bộ phận hợp thành với nhau trong những điều kiện kinh tế-xã hội nhất định. 1.2.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: là một quá trình cải biến v...

  ppt33 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1141 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Quy hoạch tuyến tínhTiểu luận Quy hoạch tuyến tính

  LỜI MỞ ĐẦU 1. Lv do chọn đề tài Trong thực tế ta thường hay gặp các tình huống là phải lựa chọn một trong số những quyết định quan trọng đê đưa ra những phương án hoặc chiến lược tốt nhất trong sản xuất kinh doanh hay trong một trò chơi mà đối thủ là một kẻ thông minh và nguy hiêm.Khi đó ta cần phải lập mô hình toán học quy hoạch tuyến tính đê...

  pdf105 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 2334 | Lượt tải: 0