• Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

  1. Khái niệm FDI • So sánh FDI với PFI? – FDI: dài hạn, kiểm soát – PFI: ngắn hạn, kiểm soát thụ động • Hình thức của FDI – Tiền mặt, trái phiếu, nhà máy, trang thiết bị và các yếu tố SX khác như kỹ năng quản lý, công nghệ và bí quyết SX–KD – FDI thường là các cách kết hợp các yếu tố trên – Bao gồm đầu tư mới và huy động vốn địa phương

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 931 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Vận tải ngọai thươngBài giảng Vận tải ngọai thương

  CHƯƠNG 1: VẬN TẢI NGỌAI THƯƠNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN TMQT(INCOTERMS 2000) 1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA VẬN TẢI NGỌAI THƯƠNG  Định nghĩa  Vai trò của vận tải ngọai thương:  Có mối quan hệ chặt chẽ với họat động ngọai thương  Góp phần vào việc làm thay đổi cơ cấu hàng hóa và thị trường  Aûnh hưởng cán cân thanh tóan quốc tế và thu nhập GNP 1....

  pdf41 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 983 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biểnBài giảng Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

  III. Các phương thức thuê tàu chuyên chở HH bằng đường biển 1. Phương thức thuê tàu chợ 1.1. Khái niệm và đặc điểm * Khái niệm * Đặc điểm: + Tàu chạy giữa các cảng theo một lịch trình định trước + Chứng từ điều chỉnh các mối quan hệ trong thuê tàu chợ là vận đơn đường biển + Khi thuê tàu chợ, chủ hàng phải mặc nhiên chấp nhận các điều kiện, ...

  pdf67 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1353 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng chương: Vận tải và buôn bán quốc tếBài giảng chương: Vận tải và buôn bán quốc tế

  I. Khái niệm và đặc điểm 1. Khái niệm: - Theo nghĩa rộng: VT là một quy trình kỹ thuật nhằm di chuyển vị trí của con người và vật phẩm đáp ứng nhu cầu nào đó. - Khái niệm VT dưới góc độ kinh tế: VT là sự thay đổi vị trí của hành khách và HH nhằm đáp ứng những mục đích nhất định, đồng thời thỏa mãn 2 tính chất: + là một hoạt động vật chất của ...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 933 | Lượt tải: 0

 • Hội thảo về Incoterms 2010Hội thảo về Incoterms 2010

  Lịch sử của Incoterms • Một ủy ban về các điều khoản thương mại với sự hỗ trợ của các Ủy ban ICC quốc gia đã xây dựng nên 6 qui tắc đầu tiên vào năm 1923: FOB, FAS, FOT, FOR, giao hàng CIF và C&F • Bộ Incoterms đầu tiên ra đời năm 1936 • Các lần sửa đổi: 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 • Bộ Incoterms 2010 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1068 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về WTOTìm hiểu về WTO

  WTO là gì ? • WTO (World Trade Organization) được thành lập ngày 01/01/1995 với mục tiêu là thiết lập và duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch • Kế thừa và phát triển các quy định và thực tiễn thực thi Hiệp định chung về thương mại và thuế quan GATT 1947 và là kết quả trực tiếp của vòng đàm phán Uruguay

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1193 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 13: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyếtBài giảng Chương 13: Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết

  Chương 13: CÁC TRANH CHẤP, BẤT ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XNK VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT • Những bất đồng, tranh chấp trong hoạt động XNK. • Những biện pháp phòng ngừa tranh chấp trong hoạt động XNK. • Giải quyết bất đồng, tranh chấp trong hoạt động XNK. • Luật áp dụng. • Khuyến nghị cách soạn thảo điều khoản trọng tài. • Giải quyết tranh chấp tại Việt Nam...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1201 | Lượt tải: 0

 • Dịch vụ là gì ?Dịch vụ là gì ?

   GATS không đưa ra định nghĩa về dịch vụ  Các nước phải tuân theo quy định của LHQ về dịch vụ  Bảng phân loại dịch vụ của LHQ  Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có n...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 952 | Lượt tải: 1

 • Hàng hóa là gì?Hàng hóa là gì?

  Xuất xứ hàng hóa • Xác định xuất xứ hàng hóa để???? Áp dụng chế độ thương mại phù hợp (thuế .) • Cơ sở pháp lý: GATT 1947, Hiệp định về quy tắc xuất xứ của WTO • Căn cứ xác định xuất xứ hàng hóa: - Ghi nhãn hiệu xuất xứ đối với hàng nhập khẩu - Nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 964 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng mô hình ARIMA trong dự báo chuỗi thời gianSử dụng mô hình ARIMA trong dự báo chuỗi thời gian

  NỘI DUNG  Giới thiệu xây dựng Mô Hình ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average) Tự Hồi Qui Kết Hợp Trung Bình Trượt  Ứng dụng dự báo giá cá sông tại Tp. HCM

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 0