• Khó khăn & thuận lợi Doanh nghiệp Việt Nam trong kí hợp đồng ngoại thươngKhó khăn & thuận lợi Doanh nghiệp Việt Nam trong kí hợp đồng ngoại thương

  Giới thiệu • Ngày nay, toàn cầu hóa đang là một trong những xu thế phát triển tất yếu của quan hệ quốc tế hiện đại. Biểu hiện rõ rệt trong kinh tế, việc làm ăn doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng phổ biến. • Hợp đồng ngoại thương là sự thoả thuận giữa các bên mua và bán ở các nước khác nhau, trong đó quy định bên bán ...

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 0

 • Ma trận các yếu tố bên ngoàiMa trận các yếu tố bên ngoài

   Mục đích  Tóm tắt các cơ hội và mối đe dọa quan trọng  Lượng hóa tầm quan trọng, mức ảnh hưởng  Cơ sở xây dựng ma trận PSQM  Phương pháp  Liệt kê những tác động (cơ hội và đe dọa)  Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố  Đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố  Tính điểm quan trọng và tổng số điểm  Đánh giá số điểm  Lớn hơ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 0

 • So sánh Incoterms 2000 và 2010So sánh Incoterms 2000 và 2010

  Phần I:Đặt vấn đề 1. Mục tiêu nghiên cứu • Tìm hiểu nội dung Incoterms 2000 và Incoterms 2010 • So sánh Incoterms 2000 và Incoterms 2010 2. Đối tuợng nghiên cứu • Incoterms 2000 và Incoterms 2010 3. Phương pháp nghiên cứu • Tổng hợp tư duy, phân tích tài liệu thu thập từ sách, tạp chí và Internet.

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1199 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 12 Nghiệp vụ hải quanBài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 12 Nghiệp vụ hải quan

  Chương 12 • Hải quan, chức năng, nhiệm vụ của HQ. • Vai trò của HQ. • Xu hướng phát triển của HQ thế giới và các Công ước, Hiệp định Quốc tế cóliên quan. • Cơ sở pháp lý cho hoạt động HQ • Nghiệp vụ HQ.

  pdf51 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 11 Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩuBài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 11 Các chứng từ chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu

  Chương 11 CÁC CHỨNG TỪ CHỦ YẾU TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU  Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice).  Vận đơn đường biển (Bill of Lading)  Chứng thư bảo hiểm (Insurance Policy/ Insurance Certificate)  Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O)  Phiếu đóng gói (Packing list)

  pdf40 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1376 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 10 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩuBài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 10 Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU • 1. THỰC HIỆN NHỮNG CƠNG VIỆC BƯỚC ĐẦU CỦA KHÂU THANH TỐN : - Nếu thanh tốn bằng L/C: nhắc nhở người Mua mở L/C theo đúng yêu cầu và kiểm tra L/C - Nếu thanh tốn bằng CAD: nhắc nhở người Mua mở tài khoản tín thác theo đúng yêu cầu và kiểm tra các điều kiện của tài khoản. - Nếu thanh tốn bằng TT trả trước: ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 9 Hợp đồng chuyển giao công nghệBài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 9 Hợp đồng chuyển giao công nghệ

  Khái niệm công nghệ: • Theo ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific). • Công nghệ là một hệ thống kiến thức về qui trình và kỹ thuật chế biến sản phẩm vật chất hay thông tin. • Theo định nghĩa này công nghệ sẽ bao gồm hai phần: • Phần cứng: máy móc, thiết bị. • Phần mềm: kiến thức, công thức, bí quyết.

  pdf39 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1157 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 8: Hợp đồng gia công quốc tếBài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 8: Hợp đồng gia công quốc tế

  1. Khái niệm: Định nghĩa 1: Gia công hàng hóa là một phương thức sản xuất hàng hóa, trong đó người đặt gia công sẽ cung cấp toàn bộ đơn hàng, mẫu mã, máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nguyên phụ liệu, bán thành phẩm cùng các điều kiện đảm bảo sản xuất khác (người đặt gia công trực tiếp tổ chức, quản lý sản xuất) và nhận về sản phẩm hoàn chỉnh. Người ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1760 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 7: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tếBài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 7: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

  KHÁI NIỆM Hợp đồng MBHHQT là sự thoả thuận giữa các bên MUA – BÁN ở các nước khác nhau, trong đó qui định quyền và nghĩa vụ của các bên. BÁN - Cung cấp hàng hóa và chuyển giao các chứng từ:  Liên quan đến hàng hóa  Quyền sở hữu hàng hóa MUA - Nhận hàng và thanh toán tiền hàng.

  pdf77 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 6: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngBài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 6: Kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương

  6.1. Đàm phán bằng thư • Enquiry • Offer • Counter-offer • Order • Acceptance • Confirmation

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 0