• Đề cương chi tiết học phần tên học phần Rèn nghề 3Đề cương chi tiết học phần tên học phần Rèn nghề 3

  1. Tên học phần: rèn nghề 3: Sử dụng phần mềm máy tính SPSS để phân tích dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội - Mã số học phần: SAE 413 - Số tín chỉ: 1,5 - Tính chất của học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, tương đương: Không - Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Kinh tế nông nghiệp 2. Phân bổ thời gian học tập: - Số tiết học lý thuyết trên...

  docx5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế vi mô - Bài 23, 24: Lý thuyết trò chơiKinh tế vi mô - Bài 23, 24: Lý thuyết trò chơi

  Trò chơi và các quyết định chiến lược 2. Các chiến lược ưu thế 3. Khái niệm cân bằng Nash 4. Những trò chơi lặp lại 5. Trò chơi theo tuần tự 6. Đe dọa, ràng buộc và đáng tin cậy 7. Ngăn chặn việc gia nhập thị trường 8. Đấu giá

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế vi mô - Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyềnKinh tế vi mô - Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền

  Các nội dung chính ? Thị trường Cạnh tranh độc quyền ? Thị trường thiểu số độc quyền Cạnh tranh so với cấu kết: Tình thế tiến thoái lưỡng nan của những người tù

  pdf33 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 3832 | Lượt tải: 3

 • Kinh tế vi mô - Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trườngKinh tế vi mô - Định giá trong điều kiện có sức mạnh thị trường

  Phân biệt giá cấp một, cấp hai, cấp ba ? Phân biệt giá theo thời điểm và định giá lúc cao điểm ? Giả cả hai phần ? Quảng cáo

  pdf37 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1181 | Lượt tải: 3

 • Kinh tế vi mô - Thị trường độc quyền bánKinh tế vi mô - Thị trường độc quyền bán

  Đặc điểm độc quyền bán ? Nguyên nhân tồn tại độc quyền ? Tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền bán ? Độc quyền với nhiều nhà máy trực thuộc ? Đo lường sức mạnh độc quyền ? Tổn thất xã hội do sức mạnh độc quyền bán ? Kiểm soát độc quyền

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1008 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế vi mô - Bài 18: Kinh tế học dòng chính so với Kinh tế học hành viKinh tế vi mô - Bài 18: Kinh tế học dòng chính so với Kinh tế học hành vi

  1. Vai trò của kinh tế học dòng chính 2. Trục trặc của kinh tế học dòng chính 3. Kinh tế học dòng chính và kinh tế học hành vi: Cách nhìn nhận hiện nay

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 990 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế vi mô - Bài 17: Giới thiệu kinh tế học hành vi: Những vấn đề cơ bảnKinh tế vi mô - Bài 17: Giới thiệu kinh tế học hành vi: Những vấn đề cơ bản

  Câu chuyện giả định về các sinh viên ở một ngôi trường nọ  Khi đang học  Quyết tâm  Mến nhau  Ra mắt  Sau khi tốt nghiệp

  pdf40 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1009 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế vi mô - Bài 15 và 16: Phân tích thị trường cạnh tranhKinh tế vi mô - Bài 15 và 16: Phân tích thị trường cạnh tranh

  Hiệu quả của thị trường cạnh tranh ? Chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu. ? Tác động của thuế và trợ cấp hàng phi ngoại thương ? Thuế và hạn ngạch nhập khẩu ? Thuế và hạn ngạch xuất khẩu ? Tr? c?p xu?t kh?u ? Trợ cấp sản xuất và có xuất khẩu

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng 14: Tối đa hóa lợi nhuận và cung cạnh tranhBài giảng 14: Tối đa hóa lợi nhuận và cung cạnh tranh

  Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo ? Đường cầu, tổng doanh thu và doanh thu biên ? Tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hoá lỗ ? Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp ? Đường cung ngắn hạn của ngành (thị trường) ? Tối đa hoá lợi nhuận trong dài hạn ? Đường cung dài hạn của ngành

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1022 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng 13: Lý thuyết chi phíBài giảng 13: Lý thuyết chi phí

  ? Chi phí cơ hội và Chi phí chìm ? Chi phí trong ngắn hạn ? Chi phí trong dài hạn ? Sản xuất với hai đầu ra- Tính kinh tế theo phạm vi

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1443 | Lượt tải: 1